Bengt Winblad mottog priset på Skansen den 29 augusti. Han flankeras av Eva Frunk Lind, ordförande stiftelsen Solstickan (till vänster) samt Lena Borell, professor emerita och styrelseledamot i stiftelsen (till höger). Foto: Maria Clementsson

Bengt Winblad får priset för att han »genom sin livsgärning inom forskning och vård för äldre bidragit med insatser utöver det vanliga när det gäller att förbättra vård och behandling för äldre som drabbas av demenssjukdom. Bengt Winblads insatser spänner över ett brett område som inkluderar både experimentella läkemedelsstudier studier och vårdforskning på institutioner och i hemmiljö«. 

Som ytterligare motivering till priset anges att Bengt Winblad initierat omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten och projekt för uppbyggnaden av strukturer för att stödja forskning och utveckling inom äldreområdet samt att han varit handledare för över 200 doktorander och publicerat över 1 400 vetenskapliga artiklar.

Solstickepriset inrättades år 1986 som en del i Solstickans 50-årsjubileum och delas ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete.