Foto: Lisa Thanner

Mikael Landén, som är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, forskare vid Karolinska institutet samt överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver nu en bok om mänskligt beteende, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och tar upp historiska och nutida missuppfattningar, och vad de fått för konsekvenser. 

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium är på 100 000 kronor och tilldelas årligen personer som vill förmedla vetenskapliga rön till en bred publik. Projekten ska bidra till fördjupad kunskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.