Foto: Region Skåne

Filip Jansåker är ST-läkare i allmänmedicin på vårdcentralen Granen i Malmö och docent vid Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Han forskar på infektioner och folksjukdomar, och disputerade 2020 vid Köpenhamns universitet med en avhandling om urinvägsinfektioner. Forskningen visade att en tredagarskur av Pivmecillinam fungerar lika bra mot blåskatarr som en femdagarskur.

– I min vidare forskning efter disputationen visade vi att de flesta patienter med blåskatarr som inte behandlas med antibiotika också klarar sig bra, risken för njurbäckeninflammation om blåskatarren inte behandlas med antibiotika är låg. Detta är ny kunskap och det är positivt om man i framtiden kan minska antibiotikaexponeringen i utvalda grupper. Biverkningarna blir mindre för patienterna och antibiotikaresistensen i samhället minskar, säger Filip Jansåker i ett pressmeddelande från Region Skåne.

Filip Jansåker får priset »för att han har på ett imponerande sätt, tidigt i sin karriär, skapat en kliniskt fokuserad forskning inkluderande prövarinitierade randomiserade studier som uppdaterat hur vi behandlar patienter i primärvården«.