Erik Kadesjö, Rikard Seth, Fredrik Ahlin och Jakob Sejersen.

Läkarstudenterna på kurserna i klinisk medicin på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har utsett Erik Kadesjö (specialistläkare internmedicin, Huddinge), Rikard Seth (AT-läkare), Fredrik Ahlin (ST-läkare anestesi Södersjukhuset) och Jakob Sejersen (AT-Läkare) till bästa kliniska handledare under kurserna vt21/ht21/vt22. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset den 5 december 2023. Kurserna omfattar större delen av termin 5 och 6.«