Bild 1 från vänster: Mikaela Olsen (läkarstudent, sekreterare Slf Student Lund), Blerand Berisha (årets handledare), David Sandström (läkarstudent/ledamot Slf Student Lund).
Bild 2 från vänster: Max Wictor (läkarstudent), Catarina Rippe (årets PBL-tutor), David Sandström (läkarstudent/ledamot Slf Student Lund).

Motivering till Blerand Berisha: »Med glädje, entusiasm och ödmjukhet välkomnas man till klinisk handledning av Blerand som känner till studenterna vid namn och lägger hela sin själ på att dela med sig av sin uppenbara passion och kompetens inom dermatologi. Det går inte att falla under radarn, för han ser hela tiden till att han har en med sig. Utöver detta är han glad för att dela med sig tips och tricks som är viktiga och mycket uppskattade för en ung läkare. Han sätter sig så väl in i vår situation och har inte långt till hans egna tid som student. Jag hade mer än gärna haft Blerand som klinisk handledare genom hela läkarprogrammet«.

Catarine Rippe: »Catarina är otroligt engagerad i gruppens arbete och brinner verkligen för att hjälpa oss studenter. Hon dyker alltid upp med ett glatt humör och bidrar med mycket trevlig stämning. Energin hon utstrålar lyfter gruppens arbete varje möte. Dessutom bidrar hennes intresse till att söka upp oklarheter i stället för att bara lämna oss studenter med det själva, och återkopplar till det nästa möte tillsammans med oss studenter.

Bild 1 från vänster: Mikaela Olsen (läkarstudent, sekreterare Slf Student Lund), Blerand Berisha (årets handledare), David Sandström (läkarstudent/ledamot Slf Student Lund)

Bild 2 från vänster: Max Wictor (läkarstudent), Catarina Rippe (årets PBL-tutor), David Sandström (läkarstudent/ledamot Slf Student Lund)