Aleksander Mathé får priset för sin forskning fokuserad på neuropeptider och depressionsmarkörer i hjärnan. Han har varit med och utvecklat en metod att bestämma peptider i olika hjärnregioner i djurmodeller av depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Hans forskning ledde till kartläggning av neuropeptider i djurmodeller samt effekter av antidepressiva, litium och elektrokonvulsiv behandling på beteende och neuropeptider. Vidare kliniska studier visade att alla antidepressiva behandlingar ökar halten av neuropeptid Y (NPY) i hjärnan, och att NPY är sänkt i ryggmärgsvätska hos deprimerade bipolära patienter samt att låg NPY-halt innebär ökad risk för självmord. Forskningen visar också att NPY given som nässpray lindrar symtom vid PTSD och depression.

Aleksander Mathé var studierektor för psykiatriutbildningen och överläkare vid St Görans sjukhus psykiatriska klinik under många år och var kliniskt verksam fram till 86 års ålder vid kliniken. Han forskar alltjämt och fortsätter som professor vid Karolinska institutet till sin 90-årsdag i juli i år.