Przemyslaw Sozanski och Lisen Ignell. Foto: Moa Wibom och Elin Hoff

Vid Nordvästra Skånes läkareförenings årsmöte tilldelades överläkare Przemyslaw Sozanski, VO kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, och överläkare Lisen Ignell, VO barn och ungdom, Helsingborgs lasarett, priset »Bästa läkarkollega«. Medlemmarna hade fått nominera kollegor som till exempel inspirerar och bidrar med en god energi på arbetsplatsen eller är extra bra på att dela med sig av kunskap och erfarenhet.

Motiveringarna löd: 

»Przemek förkroppsligar den trogne arbetaren i vingården. Med stor flit och skicklighet handlägger han de mest mångfasetterade kliniska problem, vare sig dessa skulle definieras som primärt geriatriska, neurologiska eller psykiatriska. 

Przemek, med gedigen internmedicinsk skolning från hemlandet, har i Sverige förvärvat specialistkompetens inom först allmänmedicin i Norrbotten respektive i geriatrik efter rekrytering till Sjukhuset i Ängelholm. Han tjänstgör såväl på mottagning som konsultteam inom Kognitiv medicin samt tas därjämte i anspråk som bakjour på Medicinkliniken. Han uppskattas högt av oss läkarkolleger, övrig personal, studenter och inte minst av patienter med närstående.«

»Som barnakutens inofficiella queen roddar hon snuvor blandat med respinsufficienser, svåra samtal och stressade kollegor. Lisen tar sig tid att utbilda mer oerfarna kollegor även i svåra och pressade situationer. Hon lär oss att ha helikopterperspektiv i akutrummet, att tänka zebror även om det vanligtvis är hästar. 

Lisen är kollegan som inte bara artigt frågar ’hur är läget’, hon tar sig tid, lyssnar, stöttar och finns där när vi kollegor behöver det. Hon pushar oss underläkare att inte nöja oss med dåliga arbetsvillkor och omöjliga scheman. Lisen är den som behandlar anafylaxin på klinikfesten och erbjuder sig att skjutsa hem överförfriskade kollegor. Hon är kollegan som kommer ihåg detaljer och har alltid en godisbit i fickan när energin tryter. Hon tar ofta underläkarnas parti i de ibland hetsiga morgonmötesdiskussionerna. Vi önskar att alla någon gång får jobba med en kollega som Lisen – hon är ovärderlig! Lisen tack för att du är du.«