Mikael Sundfeldt och Karin Svensson Malchau, båda ortopeder. Foto: Sahlgrenska liv.

Mikael Sundfeldt och Karin Svensson Malchau har i en studie undersökt, genom ett frågeformulär på akutmottagningen, hur kvinnliga patienters skador uppkommit. 

– Varje år dödas uppemot 16 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med. Vi tror att vi på akutmottagningarna kan göra skillnad genom att ställa frågor och erbjuda hjälp, säger Mikael Sundfeldt, till magasinet Sahlgrenska liv.

En del av motiveringen till priset lyder: »Det systematiska arbetet har lett till att all personal på mottagningen är mer uppmärksam på problemet, och vågar ställa frågor till patienterna. Uppföljning och dokumentation sker kontinuerligt oavsett negativt eller positivt utfall. Det finns också en plan att sprida arbetssättet, först till VGR:s övriga akutmottagningar, därefter nationellt.«

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris delas sedan 2001 ut årligen till en medarbetare eller verksamhet som på ett framgångsrikt sätt arbetat med jämställdhet under året. Priset har sedan något år tillbaka år olika teman, i år har det varit »våld i nära relationer« och »psykisk ohälsa«.