Filip Sundal, ordförande SFAM Dalarna, pristagaren överläkare Björn Strindberg Lennhed och Nazia Bergman, kassör DLF Dalarna.

Motiveringen lyder: »Björn Strindberg Lennhed är mån om en välfungerande demensvård i primärvården, och visar samtidigt förståelse för dess begränsningar. Han står för välfungerande samarbete och delar på ett pedagogiskt, trevligt och ödmjukt sätt med sig av sina kunskaper. Detta ses tydligt vid konsultationer och vid regelbundna demensronder. Hans arbete är ett föredöme för hur samarbete mellan primärvård och sekundärvård kan se ut när det fungerar som bäst. Vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans, för våra patienter med demenssjukdom.«

Utmärkelsen »Årets allmänläkare« delas sedan 2014 ut av SFAM  och DLF i Dalarna till personer som »gjort insatser med positiv betydelse för länets allmänläkare«, eller som »genom sitt agerande och renommé stärker bilden av primärvården och distriktsläkare i Dalarna«.