Peter M Nilsson och Daniel Gordin, ordförande för Finska hypertoniföreningen.

Peter M Nilsson får priset för sina prestationer inom hypertoniforskning. Priset delades ut under under föreningens vårmöte i maj då Peter M Nilsson även höll en föreläsning med titeln »Hållbar hypertonivård – personlig medicin jämfört med förenkling och PolyPill«.