Utnämningen skedde i samband med organisationens 10:e kongress i Rom den 23–25 maj. Anders Bergenfelz är professor emeritus vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.