Federica Giammarino, Josefina Robertson, Victor Westergren, Aswathy Narayanan, Alexandra Åhlberg och Björn Nordberg.

Forskarna som beviljas pengar är:

Federica Giammarino, postdoktor, Karolinska institutet, 400 000 kr för projektet »Amount of HIV-1 DNA in the latent viral reservoir in people living with different HIV-1 subtypes«.

Josefina Robertson, docent, ST-läkare i infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 400 000 kr för projektet »Patogena mikroorganismer som orsak till immunaktivering hos HIV- positiva med antiretroviral terapi«.

Björn Nordberg, postdoktor, Lunds universitet, 200 000 kr för projektet »Tuberculosis case finding in people with HIV: Implications in the antiretroviral therapy era«.

Aswathy Narayanan, doktorand, Karolinska institutet, 200 000 kr för projektet »Redefining HIV treatment: The impact of antiviral-microbiome interactions on patient health outcomes«.

Alexandra Åhlberg, ST-läkare och doktorand, Karolinska institutet, 200 000 kr för projektet »Identification of local immune responses against HSV-2 – implications for HIV acquisition«.

Victor Westergren, enhetsledare och forskningssjuksköterska, Södersjukhuset, 200 000 kr för projektet »Digi-PrEP: Nyckeln till effektiv HIV-prevention eller risk för marginalisering?«