Foto: Mattias Pettersson

Priset delas ut till »en välmeriterad forskare inom Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis inom ögats, hjärtats eller lungans område«.

Motiveringen lyder: »Christina West är en värdig mottagare av priset 2024. Hon är en relativt nybliven professor som har varit exceptionellt framgångsrik inom flera områden: forskning, erhållande av forskningsanslag, undervisning och kliniskt arbete. Hennes forskning har varit banbrytande och har stor relevans för förståelsen och utvecklingen av mekanismerna bakom allergi hos barn och uppkomsten av astma. Christina Wests arbete har inte bara bidragit till vetenskaplig kunskap utan har även haft praktiska tillämpningar som förbättrar barnhälsan och förebygger sjukdom. Hennes insatser och engagemang inom dessa områden gör henne till en mycket värdig pristagare.«