Denna webbplats vänder sig till läkare

Pris för bästa avhandling inom mag–tarmcancer

Forskning om tjocktarmscancer belönas

Vid årsmötet för Gastrointestinal onkologisk förening tilldelades dr Erik Osterman föreningens stipendium för bästa avhandling 2021 inom mag–tarmcancer.

AT-handledarpris till två uppskattade i Östergötland

AT-handledarpris till två uppskattade i Östergötland

Årets AT-handledare 2022 Vrinnevisjukhuset och primärvården tilldelas chefs­överläkare Maria Hogner vid psykiatriska kliniken och distriktsläkare Fernando Garcia på vårdcentralen Sandbyhov.

4 priser till unga läkare och läkarstudenter

Unga läkare och studenter prisas

Svenska läkarsällskapets kandidat- och underläkarförening har delat ut priser till unga läkare och läkarstudenter.

Distriktsläkare i Östersund belönad

Distriktsläkare i Östersund belönad

Lisette Bångman, distriktsläkare på Lugnviks hälsocentral i Östersund har utsetts till Årets distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen.  (1 kommentar)

Postumt pris till Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren tilldelas hederspris

Sveriges kommuner och regioners tidigare psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren tilldelas ett postumt hederspris av nätverket E-mental health international collaborative.

Årets unga forskare i Skåne

Årets unga forskare i Skåne

Igor Zindovic tilldelas Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens pris till yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne för sin forskning om aortadissektion.

Forskning rörande myasthenia gravis belönas med 1 miljon

Forskning om myasthenia gravis belönas med 1 miljon kronor

Susanna Brauner, läkare och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, tilldelas Bjarne Ahlströms minnesfonds pris 2022 för forskning inom »klinisk neurologi – särskilt inflammatoriska mekanismer som påverkar centrala eller perifera nervsystemets funktion«.

»Guldkryckan« till Karin Gerdås

»Guldkryckan« till Karin Gerdås

AT-läkarna på Höglandssjukhuset i Eksjö delar i år ut sitt handledarpris »Guldkryckan« till Karin Gerdås, ST-läkare inom kirurgi.

Anders Bergenfelz blir hedersdoktor

Anders Bergenfelz blir hedersdoktor i Krakow

Professor emeritus Anders Bergenfelz utsågs nyligen till hedersdoktor vid Jagellonska universitetet i Krakow.

Pris för 35 års arbete inom uroradiologi

Pris för 35 års arbete inom svensk uroradiologi

Maria Lönnemark, docent vid Uppsala universitet, har tilldelats Svensk uroradiologisk förenings hederspris för »betydelsefulla insatser för svensk uroradiologi«.

Drogforskningspris till Johan Franck

Drogforskningspris till Johan Franck

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings drogforskningspris år 2022 tilldelas Johan Franck, professor vid Karolinska institutet och verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm.

Pris till trygg handledare som tar sig tid för frågor

Pris till trygg handledare som tar sig tid för frågor

Vid Capios ST-dagar i Göteborg blev Larisa Adler, allmänspecialist på Capio Vårdcentral Farsta, utsedd till bästa handledare.

Prins Daniels anslag till Andreas Edsfeldt

Prins Daniels anslag för yngre forskare till Andreas Edsfeldt

Prins Daniels anslag för särskilt lovande yngre forskare går i år till Andreas Edsfeldt, docent vid Lunds universitet och läkare på hjärtkliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Prisas för sitt arbete för bättre patientbemötande

Belönas för sitt arbete för ett bättre patientbemötande

Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus, tilldelas Håkan Mogrens pris i medicin 2022 för sitt arbete för ett bättre patientbemötande.

Belönas för bästa avhandling i klinisk farmakologi

Pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi

Med dr Johan Lönnbro vid Göteborgs universitet tilldelas »Folke Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi«.

Årets kollega i Jönköping

Årets kollega i Jönköping

Jönköpings läns läkarförening har delat ut utmärkelsen »Årets kollega« till Magnus Bodenäs, verksam på ortopedkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Jan Zedenius vald till president för IAES

Jan Zedenius vald till president för IAES

Jan Zedenius har valts till president för International Association of Endocrine Surgeons, IAES.

Belönas för forskning om ALL hos barn

Belönas för forskning om ALL hos spädbarn

Charlotta Böiers, forskare vid avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet får Läkaresällskapets translationella forskningspris för sin ansökan »Role of interferon in the initiation of MLL-AF4 associated childhood ALL«.

Mikael Landén får jubileumspris

Mikael Landén får SSMF:s jubileumspris

Mikael Landén tilldelas Svenska sällskapet för medicinsk forsknings jubileumspris för sina resultat inom psykiatriforskningen.

Belönas med medalj av Europeiska kardiologsällskapet

Belönas av Europeiska kardiologsällskapet

Professor Göran K Hansson har tilldelats Europeiska kardiologsällskapets guldmedalj för sina forskningsinsatser och upptäckter om inflammationens roll vid hjärt–kärlsjukdom. (2 kommentarer)