Denna webbplats vänder sig till läkare

Ny docent i Göteborg

Xiaoyang Wang har antagits som docent i ämnet fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Nya docenter i Uppsala

Per Frisk och Johan Arvidson, barnonkologiska enheten, Akademiska barnsjukhuset, har antagits som docenter i pediatrik vid Uppsala universitet.

Pris för bästa vetenskapliga presentation

Pris för bästa vetenskapliga presentation

Lee Ti Chong, ST-läkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset, Linköping, har tilldelats SWESEM:s pris. 

Årets handledarpristagare har utsetts i Värmland

Årets handledarpristagare har utsetts i Värmland

  Johan Arne och Helge Lyckberg har fått  Sylf Värmlands handledarpris.  

Prisad handledare på Karolinska i Solna

Prisad handledare på Karolinska i Solna

ST-läkarnas utmärkelse för bästa kliniska handledning 2012 på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har tilldelats  överläkare Desirée Wiegleb Edström.

På nytt jobb

På nytt jobb

Anders Bergström tillträder den 3 juni en tjänst som överläkare i katarakt- och glaukomkirurgi vid ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

Nya docenter i Lund

Vid Lunds universitet har som docenter antagits Daniel Arvidsson i folkhälsovetenskap, Jonas Brännströmi audiologi, Annette W-Dahl i experimentell ortopedi och Marlene Wullt i infektionssjukdomar.

2012 års mentorer utsedda i Jönköpings län

Sylf Jönköping har nu utsett årets mentorer för 2012, en i vardera sjukvårdsområde. Pristagarna är Wojciech Broda, medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, Ulrike Sittig, kirurgkliniken i Värnamo, och Rebecka Ruderfors Malterling, kirurgkliniken, Jönköping. 

Ny docent i Linköping

Anna Fahlgren har antagits som docent i ämnet experimentell ortopedi vid Linköpings universitet

Ny professor vid Karolinska institutet

Ny professor vid Karolinska institutet

Jonas F Ludvigsson är sedan den 1 maj professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet

Per Malm utsedd till årets distriktsläkare i Jämtland

Per Malm utsedd till årets distriktsläkare i Jämtland

  Distriktsläkare Per Malm vid Odensala hälsocentral i Östersund prisas av SFAM och DLF för sina insatser inom allmänmedicinen.  

Ny professor vid KTH

Ny professor vid KTH

Jacob Odeberg har tillträtt en professur i kliniskt tillämpad proteomik vid Kungliga Tekniska högskolan.

AT-läkarnas pris till uppskattade handledare i Göteborg

AT-läkarnas pris till uppskattade handledare i Göteborg

Peter Apelgren och Roger Olofsson fick ta emot AT-läkarnas pris för sina handledningsinsatser under 2012.

Saskia Bengtsson Årets allmänläkarvän

Saskia Bengtsson Årets allmänläkarvän

Distriktsläkarföreningens motivering: »Hon strider på ett föredömligt sätt för allmänmedicinska specialitetens särart och för kvalitet i vården i ordets egentliga bemärkelse samt ifrågasätter gärna givna ’sanningar’ inom sjukvården.«

Prisbelönta allmänläkare i Örebro och Värmland

Prisbelönta allmänläkare i Örebro och Värmland

SFAM Örebro–Värmland har i samband med årets fortbildningsdagar på Lokal Brunn delat ut priser till förtjänta kolleger.

Ny docent vid KI

Kenny Rodriguez-Wallberg har antagits som docent i ämnet  obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

Årets ST-ros utsedd vid Karolinska i Solna

ST-läkarna på röntgenkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har delat ut »Årets ST-ros« till den specialist som gjort mest för ST-läkarna på kliniken.

Norrbottens Sylf-Mäster 2012

Norrbottens Sylf-Mäster 2012

Christoffer Odensten, överläkare vid kirurgkliniken, Sunderby sjukhus, har tilldelats Sylf Norrbottens handledarpris för 2012.

SPF:s nya styrelse

Svenska psykiatriska föreningen har följande styrelse 2013–2014.

Ny professor

Anne-Marie Landtblom är sedan den 1 mars professor i neurologi vid Hälsouniversitetet i Linköping.