Denna webbplats vänder sig till läkare
Ny utredning om odokumenterad insemination föreslår DNA-test

Ny utredning om odokumenterad insemination föreslår DNA-test

Det förekom många brister i inseminationsverksamheten i Halland, där män ovetande blivit pappor och barn inte kunnat spåra sitt genetiska ursprung. Nu behövs en ordentlig handlingsplan, enligt en extern rapport som har svårt att svara på hur det hela kunde inträffa.

Socialstyrelsen: Ökad psykisk ohälsa och suicidrisk bland biståndstagare

Studie: Ökad psykisk ohälsa och suicidrisk bland biståndstagare

Det finns en tydlig koppling mellan ekonomiska problem, psykisk ohälsa och en förhöjd självmordsrisk, enligt en ny studie från Socialstyrelsen. Resultaten bekräftar vikten av att sjukvården ställer frågor om patienternas ekonomiska situation, enligt Ylva Ginsberg som lett studien.

Överklagande från klinik som förbjudits att operera avslås

Rätten avslår överklagande från klinik som förbjudits att operera

En skönhetsklinik i Malmö förbjöds i våras från att utföra estetiska operationer under narkos sedan en patient avlidit. Kliniken överklagade men rätten går nu på Ivos linje.

Dag Leonard belönas för sin forskning om SLE

SLE-forskning belönas 

Läkaresällskapets translationella pris går i år till Dag Leonard, överläkare, lektor i reumatologi, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Tbc upptäckt i Växjö

Tbc på rättspsykiatriska i Växjö

Region Kronoberg har inlett smittspårning efter ett fall av tuberkulos på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Tusentals aktiva faxar kvar ute i regionerna

Tusentals faxar ute i regionerna

Det finns ännu över 4 000 aktiva faxar inom regionerna, rapporterar tidningen Sjukhusläkaren. Flest finns i Region Skåne och Region Stockholm, medan Region Gotland är den som meddelar lägst antal.

Hyrnotan ökade första halvåret 2023

Kostnader för hyrpersonal ökade ytterligare första halvåret 2023

28 procent, eller nästan en miljard kronor. Så mycket ökade regionernas kostnader för hyrpersonal under första halvåret 2023 jämfört med samma period i fjol. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Macchiarinis försvar lyfter fram syntetisk luftstrupe från 40-talet

Macchiarinis försvar lyfter fram syntetisk luftstrupe från 40-talet

Till synes tipsad av någon på Karolinska universitetssjukhuset, vill Paolo Macchiarinis försvar uppmärksamma Högsta domstolen på att syntetiska luftstrupar kan ha förekommit på sjukhuset redan på 1940-talet. (2 kommentarer)

Tumör kunde ha upptäckts tidigare – vårdcentral kritiseras av Ivo

Ivo kritiserar vårdcentral – tumör kunde ha upptäckts tidigare

Under hösten 2021 fick en patient träffa många olika läkare och vid flera tillfällen underläkare trots komplex problematik. Patienten dog våren 2022 med diagnosen cancer. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar nu vårdcentralen i södra Sverige.

Två nya vårdförlopp – depression och självskadebeteende

Depression och självskadebeteende två nya sammanhållna vårdförlopp

Depression och självskadebeteende har nyligen godkänts som två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Båda vårdförloppen betonar vikten av snabbt omhändertagande och ökad kunskap.

Gotland och Stockholm föreslås samarbeta kring beredskap

Gotland och Stockholm föreslås samarbeta kring beredskap

Region Stockholm och Region Gotland kan snart ingå i ett samarbetsavtal gällande katastrofmedicinsk beredskap – om regionpolitikerna röstar ja. »Det här är en överenskommelse som innebär att vi bättre kan stötta varandra i vården om något händer«, säger Eva Borin, beredskapsläkare i Region Gotland.

Läkare och studierektorer kräver förtydligande om frånvaro under ST

Läkare och studierektorer kräver tydlighet om frånvaro under ST

En ny och strängare praxis för frånvaro under ST-utbildningen fick läkare i Stockholm att sparka bakut. Nu vill både studierektorer och läkare se tydligare besked från Socialstyrelsen om hur reglerna ska tolkas. »Det bör vara så lika villkor som möjligt. Orättvisa skapar självklart ilska«, säger ST-läkaren Ida Widberg. (4 kommentarer)

»Det är som om en ful hals får omdömet att vackla en aning«

»Det är som om en ful hals liksom får mitt omdöme och min beslutsamhet att vackla en aning.«

»Jag vill tro att vi är flera läkare som får ett extra stresspåslag av vissa tillstånd. Symtom som återkommande får oss att be någon annan titta för säkerhets skull, som kanske remitteras en gång för mycket eller som ibland genererar en onödig uppföljande kontakt. Kanske är det ett tillstånd, likt mitt, som drabbat dig själv?«, skriver Wilma Wirén i sin krönika. (5 kommentarer)

Läkemedelsbolag: »Inga signaler om långsiktiga risker med Mysimba«

Tillverkare: »Inga signaler om långsiktiga risker med Mysimba«

Navamedic kommenterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s granskning av läkemedelsbolagets vikthanteringsläkemedel Mysimba. En studie om långtidseffekterna på hjärta och blodcirkulation har godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och startar mot slutet av året.

»Det känns extra tråkigt när någon blir sjuk av svamp«

»Det känns extra tråkigt när någon blir sjuk av svamp«

Erfarenheter från Giftinformationscentralen gjorde att Anna Myrnäs blev en av författarna till en ny bok om giftsvampar. Men svampexpert vill hon inte kalla sig.

Resebidrag att söka

Resebidrag finns att söka för läkare under utbildning som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Towa Jexmark blir ny vd för Tiohundra

Towa Jexmark ny vd för Tiohundra

Läkaren och sjukgymnasten Towa Jexmark har utsetts till ny vd för Tiohundra AB, enligt ett pressmeddelande från vårdbolaget. Tidigare har hon arbetat som innovationschef inom vårdkoncernen Ramsay Santé.

Ny rekommendation för att förebygga allvarlig RS hos barn

Ny rekommendation för att förebygga allvarlig RS hos barn

Läkemedelsverket släpper en ny rekommendation till vården om läkemedelsprofylax för RS-virus hos barn, specifikt för säsongen 2023/2024.

Bred översikt och uppdaterat om sömn

Bred översikt och uppdatering om sömn

»Sömn vid hälsa och ohälsa« är en bred bok som spänner över sömnens funktion och relaterad sjukdom. Trots bredden är överlappningarna mellan kapitlen imponerande få. De flesta läsare bör få sig något till livs, skriver Johan Zelano, som har recenserat boken.

Satsningen på vårdförlopp slopas – ska spara in 240 miljoner nästa år

Satsning på vårdförlopp slopas nästa år – ska spara 240 miljoner

Regeringens satsning på sammanhållna vårdförlopp slopas, vilket ska spara in över 240 miljoner kronor nästa år. »Det är klart att det påverkar hur snabbt regionerna kommer att kunna ta fram och införa nya förlopp«, säger Christina Holmström, processledare för vårdförlopp på SKR. (3 kommentarer)