Krisavtalet räcker inte – Jönköping först med att be om hjälp

Krisavtalet räcker inte – Region Jönköpings län begär förstärkning

Läget med pandemin i Region Jönköpings län är så allvarligt att krisavtalet inte räcker för att klara bemanningen. Nu begär regionen hjälp från andra håll i landet. Det är första gången den så kallade »nationella larmytan« används.

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

Välkommen bok om epilepsi i arbetslivet

»Denna bok kommer att göra skillnad för personer med epilepsi och bör finnas tillgänglig på varje vårdinrättning som ansvarar för patienter med epileptiska anfall.« Torbjörn Tomson har läst Johan Zelanos bok om epilepsi i arbetslivet.

Enkät: Så har barnsjukvården påverkats av pandemin

Enkät: Så har barnsjukvården påverkats av coronapandemin

Barnsjukvården har drabbats av tydliga undanträngningseffekter på grund av pandemin. Mest har den planerade barnsjukvården påverkats, enligt läkaren och professorn Jonas F Ludvigsson som gjort en enkätundersökning bland verksamhetschefer.

20 000 anställda ska snabbtestas i Skåne

Skåne snabbtestar 20 000 anställda efter sportlovet

Direkt efter sportlovet ska 20 000 anställda i Region Skåne snabbtestas för covid-19. Anledningen är att regionen vill upptäcka eventuell smittspridning som skett under lovet.

Brist på specialistläkare – men inte på underläkare

Fortsatt brist på specialistläkare

Bristen på läkare fortsätter, enligt Socialstyrelsens årliga rapport. Men det är ingen generell brist. Nästan alla regioner vill rekrytera fler erfarna specialistläkare. Få ser däremot behov av fler läkare utan specialistkompetens. Några regioner anser till och med att det råder ett överskott.(5 kommentar)

Utmattande arbetspass på covidavdelning i USA

På intensiven intet nytt

Ett ständigt växlande mellan frustration och utmattning. Så går dagarna för läkaren Hezha Seradji-Aghdam på en covidavdelning i Cambridge, USA. Men efter ett 16-timmarspass på sjukhuset får han en personlig uppenbarelse som inger hopp för kommande arbetspass.(1 kommentar)

»Vi startade ett nätverk vi inte trodde skulle bli så stort«

»Vi startade ett nätverk som vi inte trodde skulle bli så stort«

Läkarduon Jill Taube och Maria Zetterlund har drivit nätverket »Vem tar hand om doktorn?« i tre år. Nu vill de ta arbetet kring arbetsrelaterad ohälsa och stress ett steg längre genom en modell med strukturerade kollegiala samtal.

Johan Bratt blir sjukvårdsdirektör i Region Stockholm

Johan Bratt blir tillförordnad sjukvårdsdirektör i Stockholm

Chefläkare Johan Bratt blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Han tar över efter Björn Eriksson.

Facken får längre tid att fundera på krislägesavtalet

Facken får längre tid att fundera på om de vill lämna krislägesavtal

Läkarförbundet har ifrågasatt krislägesavtalet och Vårdförbundet överväger att lämna det helt. Nu kortar Sveriges Kommuner och regioner uppsägningstiden, vilket innebär att parterna hinner avsluta en utvärdering av avtalet innan fackförbunden behöver ta ställning till ett eventuellt utträde.

Regionernas nota för nätläkare ökar stort

Snabb ökning av regionernas kostnader för nätläkare

Under 2020 ökade regionernas kostnader för privata digitala vårdbesök till nära en miljard kronor. Det innebär nästan en fördubbling gentemot året innan.

Stockholm skärper råd om munskydd

Skärpta lokala rekommendationer i Stockholm

Antalet fall av covid-19 i Region Stockholm har ökat med 27 procent under den senaste veckan. Nu införs skarpare lokala rekommendationer om munskydd i inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken.(1 kommentar)

Strålbehandlingen i Sundsvall kritiseras

Strålbehandlingen i Sundsvall kritiseras för brister

Verksamheten för strålbehandling på Länssjukhuset i Sundsvall får kritik. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns ett antal brister som kan påverka patientsäkerheten.

Färre anmälningar om vårdskador under pandemin

Färre anmälda vårdskador i fjol

För första gången på över 10 år minskade antalet anmälningar om vårdskador till regionernas ömsesidiga försäkringsbolag Löf. Förklaringen är pandemin och den neddragning av planerad vård som pandemin medfört.

Mycket färre inläggningar på skotska sjukhus efter vaccination

Mycket färre inläggningar på skotska sjukhus efter vaccination

Sjukhusinläggningarna i Skottland har minskat ordentligt en månad efter att en femtedel av befolkningen fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland 80-plussarna minskade inläggningarna med 81 procent, visar preliminära resultat från en studie.

Forskare vill ha svensk luktklinik

Forskare vill ha svensk luktklinik

Många som drabbats av covid-19 får problem med luktsinnet. Nu vill två svenska forskare att en »luktklinik« byggs upp i Stockholm.

Färre 6:6a-anmälningar under pandemin – men fler skyddsstopp

Färre 6:6a-anmälningar under pandemin – men fler skyddsstopp

Antalet 6:6a-anmälningar om bristande arbetsmiljö från vården till Arbetsmiljöverket minskade förra året jämfört med 2019. Däremot syns en stor ökning av ärenden som rör skyddsstopp och en majoritet är kopplade till coronaviruset.

Gävleborg skärper råden efter spridning av brittisk mutation

Gävleborg skärper råden efter spridning av mutation

Region Gävleborg skärper de lokala restriktionerna efter att den brittiska virusvarianten spridit sig snabbt. Regionen har även fyra bekräftade fall av den brasilianska mutationen.

»Jag har alltid stimulerats av att bidra till utveckling«

»Jag har alltid stimulerats av att vara med och påverka«

Sara Banegas lämnar jobbet som verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, där hon varit chef sedan 2014, för att bli chefsläkare i Praktikertjänst.

»Hur gör man ett liv värt att leva?«

»Hur gör man ett liv värt att leva?«

Läkarstudenten Felix Rosén funderar i sin krönika över vad han kan göra för patienten som är nästan 100 år och nu vill dö. »Lyckades vi göra ett liv mer värt att leva? Jag vet inte. Men jag är stolt över att verka i en bransch där vi försöker.«(5 kommentar)

Stort covidutbrott på Ängelholms sjukhus

Stort covidutbrott i Ängelholm

Närmare en tredjedel av personalen och drygt 15 patienter på en medicinavdelning vid Ängelholms sjukhus har testat positivt för covid-19. Just nu råder intagningsstopp på avdelningen, rapporterar Helsingborgs Dagblad.