Regeringen vill att tillsynen inom tvångsvården stärks

Tillsynen inom den psykiatriska tvångsvården ska vässas

Inspektionen för vård och omsorg får i uppdrag att förstärka tillsynen av den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin. Bakgrunden är att regeringen fått signaler om att det finns brister vad gäller barnrättsperspektiv och rättssäkerhet för de som tvångsvårdas.

Naloxon ska bli tillgängligt för fler

Naloxon ska bli tillgängligt för fler

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att göra naloxon tillgängligt för fler, för att minska dödsfallen till följd av opioider. (1 kommentar)

Sjukhusen i Västra Götaland tillåts göra miljardförlust

Sjukhusen i Västra Götaland tillåts göra miljardförlust

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har beslutat att låta sjukhusen gå back en miljard kronor under 2021. »Vi har full förståelse«, säger fullmäktiges ordförande Annika Tännström (M).

KI-forskare tror på kraftigt minskat resande också efter pandemin

KI-forskare tror på minskat resande också efter pandemin

Pandemin har tvingat forskare att mötas utan att resa fysiskt. Och i en enkät på Karolinska institutet tror hälften av deltagarna att deras resor kan minskas 50–100 procent även efter pandemin. »Jag tror jag kan ta bort tre fjärdedelar av mina tidigare resor«, säger professorn Stefan Swartling Peterson.

Barnläkare i upprop för nytt barnsjukhus i Stockholm

Barnläkare i upprop – vill se ett nytt barnsjukhus i Stockholm

Nya Karolinska Solna är för litet och inte anpassat för barn. Det menar barnläkare på Karolinska som nu tagit initiativ till ett upprop för ett nytt barnsjukhus i Solna. Uppropet har samlat 350 namnunderskrifter, rapporterar Dagens Nyheter.

Sommarpaus för operationer oroar läkare i Norrbotten

Läkare i Norrbotten oroade över uppskjutna operationer

Planerade canceroperationer kan ställas in i Region Norrbotten i sommar på grund av det pressade personalläget. Läkarna i Norrbotten oroas över konsekvenserna och beskriver förslaget som »oacceptabelt och farligt«.

Region Örebro län: Avskaffade jourlinjer sänkte inte kvaliteten

Region Örebro län: Avskaffade jourlinjer sänkte inte kvaliteten

Sedan jourlinjen för ortopedi och kirurgi vid Lindesbergs lasarett i höstas stängde nattetid, har verksamheten sparat pengar utan att kvaliteten sänkts. Det visar en uppföljning av förändringen. Men facket är kritiskt och påpekar exempelvis att medicinkliniken drar ett tyngre lass.

SKR: Det är olyckligt att Läkarförbundet ställer sig utanför

SKR: Läkarförbundets krav fäller syftet med krislägesavtal

Läkarförbundet har som enda fackförbund sagt nej till det nya krislägesavtalet. Det är olyckligt menar Sveriges Kommuner och regioner, som tycker kraven underminerar hela poängen med ett krislägesavtal.

Vårdförbundet och Kommunal skriver på nytt krislägesavtal

Vårdförbundet och Kommunal skriver på nytt krislägesavtal

Samtidigt som Läkarförbundet sagt nej till det nya krislägesavtalet, säger Vårdförbundet och Kommunal ja. I den uppdaterade versionen begränsas tiden som individuella arbetstagare kan anvisas enligt avtalet.

Tidsplanen klar för införande av screening för kolorektalcancer

Nu är tidsplanen för införande av screening för tarmcancer klar

Nu finns ett schema för regionernas införande av allmän screening för tarmcancer. Hittills i år har Dalarna och Skåne dragit i gång och Örebro och Östergötland står på tur. Fler regioner hakar på successivt under 2022.

Olivia Wigzell får förlängt förordnande

Olivia Wigzell fortsätter som generaldirektör på Socialstyrelsen

Socialstyrelsens generaldirektör Oliva Wigzell får förlängt uppdrag och kommer därmed att sitta kvar i ytterligare tre år. Det har regeringen beslutat.

Tre läkare blir sommarvärdar i P1

Tre läkare ska sommarprata i P1

Äldreforskaren Ingmar Skoog, psykiatern Ullakarin Nyberg och Pfizers forskningschef Mikael Dolsten blir tre av värdarna i årets upplaga av Sommar i P1.

Socialstyrelsen: Pandemin bidrog till tydlig överdödlighet

Socialstyrelsen: Tydlig överdödlighet förra året

Covid-19 bidrog till att drygt 7 000 fler dog i Sverige i fjol jämfört med genomsnittet för åren 2015–2019. Det konstaterar Socialstyrelsen som nu publicerat dödsorsaksstatistik för 2020. Samtidigt minskade antalet självmord något jämfört med 2019.

Karolinska bästa sjukhus i Europa i ny teknikrankning

Karolinska bästa sjukhus i Europa i ny teknikrankning

Karolinska universitetssjukhuset hamnar på plats åtta i tidningens Newsweeks rankning över de bästa sjukhusen i världen när det gäller användning av ny teknik. Åttondeplatsen innebär att Karolinska är det högst rankade sjukhuset i Europa.

Läkarförbundet säger upp krislägesavtalet

Krislägesavtal för läkare sägs upp

Läkarförbundet lämnar det nuvarande krislägesavtalet och skriver inte på något nytt. »Vi kunde inte säga ja till ett avtal där man inte garanteras en rimlig tillgång till vila och återhämtning«, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. (1 kommentar)

Region Skåne vill direktupphandla mer för att beta av vårdskulden

Skåne vill direktupphandla mer för att kunna beta av vårdskulden

Region Skåne ber regeringen om att tillfälligt få slippa lagen om offentlig upphandling. Det skulle öka möjligheterna att anlita privata vårdgivare som kan hjälpa till att arbeta bort vårdköerna.

Alkohol, misär och delirium tremens i Émile Zolas roman »Krogen«

Alkohol och delirium tremens i Émile Zolas roman »Krogen«

Emmanuel Bäckryd måste som 14-åring läsa Emile Zolas roman »Krogen« i skolan, under »suck och stön«, men läser om den som vuxen och får en helt annan upplevelse. Han reflekterar bland annat över Zolas exakta beskrivning av delirium tremens. (1 kommentar)

Träning kortar avståndet mellan läkare och patient

Träning kortar avståndet mellan läkare och patient i psykiatrin

Med »braining« blir den fysiska träningen av för patienter inom psykiatrin, vilket tycks leda till bättre mående både fysiskt och psykiskt. Nu ska eldsjälarna bakom metoden utvärdera vetenskapligt om den kan hjälpa patienter med bipolär depression. (2 kommentarer)

I pandemins spår: »Rädd att psykiatrin har tappat folk«

I pandemins spår: »Jag är rädd att psykiatrin har tappat folk«

Inom psykiatrin har antalet besök gått ner för vuxna men ökat för barn och unga, och experterna tror på ökat behov av psykiatrisk vård i pandemins fotspår. Kraftigt ökat behov av utredningar och risk för ökad förekomst av depression, ångest och suicid är några av farhågorna.

Medicin utan mänsklighet

Medicin utan mänsklighet

Den 38-årige läkaren Alexander Mitscherlich fick en otacksam roll som rättsobservatör av läkarrättegångarna i Nürnberg 1946. Varje förhandlingsdag som gick stod han på randen av ett nytt bråddjup till en helt avhumaniserad vetenskaplig verksamhet, och han plågades av växande tvivel inför den medicinska vetenskapens etik. (2 kommentarer)