Läkarförening vill se omtag för Karolinska

Läkarförening vill se ett omtag för Karolinska

Facket är lättat efter beskedet att Karolinska universitetssjukhuset häver varslet på läkare och undersköterskor. Men personalstyrkan har reducerats och sjukhusets läkarföreningen varnar för en ökad arbetsbelastning.

Läkaresällskapet vill att läkare får plats i vårdkompetensrådet

Läkaresällskapet vill ha plats i vårdkompetensrådet

Svenska läkaresällskapet anser att röster från professionerna behövs i det nationella vårdkompetensrådet. Nu nominerar de en egen kandidat, rapporterar Dagens Medicin.

E-hälsoläkarna: Akut behov av utbildning i digital konsultation

E-hälsoläkarna: Akut behov av utbildning i digital konsultation

Lärosätena och arbetsgivarna måste bli bättre på att utbilda läkare i att konsultera patienter på digital väg. Det menar E-hälsoläkarföreningen och pekar på att ingen av grundutbildningarna har digital konsultation på schemat.

Uppsving för digitala besök på sjukhus

»Digitala vårdmöten ett verktyg som har kommit för att stanna«

För att kunna möta patienter där pandemin gjort fysiska besök svårare har flera sjukhus satsat stort på digitala besök de senaste månaderna. På vissa håll har de ökat mycket kraftigt. Men det gäller att tänka igenom vilka verksamheter de passar för. Och frågan är hur det blir efter pandemin.

Vårt vetande om medvetandet

Vårt vetande om medvetandet

Medvetna om att vi människor har ett medvetande har tänkare och forskare beskrivit fenomenet från olika utgångspunkter. Trosföreställningar, hypoteser och ansatser till bevisföring har växlat genom åren, och i den här artikeln görs ett medvetet försök till sammanfattning av kunskapsläget.(5 kommentar)

Karolinska drar tillbaka varsel

Karolinska drar tillbaka varsel

Varslet av läkare och undersköterskor på Karolinska universitetssjukhuset hävs. Orsaken är att sjukhuset gjort tillräckliga besparingar på naturliga avgångar.

Oro för att vårdskuld kommer sätta press på läkarna i höst

Oro för att vårdskulden kommer sätta ny press på läkarna i höst

På flera håll i landet finns en oro över att läkare som arbetat hårt under pandemin inte ska få tillräcklig återhämtning. »Det är ett jättetryck på att ta igen vårdköer«, säger Christina Sjöberg, huvudskyddsombud i Västra Götaland.

Nytt stöd för prioritering när vårdskuld ska betas av

Nytt stöd ska hjälpa regionerna att prioritera vårdskulden rätt

För att stötta regionernas hantering av vårdskulden vill Socialstyrelsen hjälpa till med data och analyser, stöd för prioriteringar och utgallring av ineffektiva vårdåtgärder. Det framgår av den plan som myndigheten nu överlämnat till regeringen.

Varannan ny läkare utbildad utomlands

Varannan ny läkare utbildad utomlands

Antalet utfärdade läkarlegitimationer ökade med 2 procent mellan 2018 och 2019. 53 procent av läkarna som legitimerades förra året var kvinnor och nästan hälften är utbildade utomlands.

Oftare antikroppar hos personal på covidavdelningar

Anställda på covidavdelningar hade oftare antikroppar mot viruset

Personal på avdelningar som vårdat covidpatienter hade oftare antikroppar mot sars-cov-2, enligt forskare bakom en studie där anställda på Karolinska universitetssjukhuset erbjöds testa sig. I intensivvården och på infektionskliniken – där smittrisken bedömts allra högst – var dock andelen smittad personal lägre än genomsnittet.

Ökad rotation och färre anställda ska spara pengar i Norrbotten

Ökad rotation och färre anställda ska spara pengar i Norrbotten

Enligt ett nytt sparförslag ska drygt 300 tjänster bort och en enhetlig akutläkarmodell införas i Region Norrbotten. Dessutom föreslås mer rotation mellan sjukhusen. »Jag tror inte de har förstått hur långa avstånden är här«, säger Gunilla Engström, ordförande i läkarföreningen.(1 kommentar)

»Jag hade tidigare aldrig tänkt på att läkaryrket var ett kroppsarbete«

»I och med pandemin blev jag varse att också jag var en kropp«

Jona Elings Knutsson, specialist i obstetrik och gynekologi, skrev en monolog om att arbeta som läkare i coronatider. Göteborgs stadsteater har satt upp stycket, som nu finns att streama från nätet. 

S:t Göran drar tillbaka avsked av läkare

S:t Görans sjukhus drar tillbaka avsked av fackligt aktiv läkare

Efter en fördjupad dialog mellan arbetsgivare och fack väljer nu Capio S:t Görans sjukhus att dra tillbaka avskedet för en läkare. Läkarföreningen på sjukhuset är nöjd med beslutet.

Pengar till krisstöd för vårdanställda

Pengar till krisstöd för vårdanställda

Regeringen föreslår att kommuner och regioner ska få en halv miljard kronor att använda till krisstöd för vårdpersonal som jobbat med covid-19. Förslaget är en del av budgetpropositionen.(2 kommentar)

Cochrane Sverige står nu på helt egna ben

Cochrane Sverige nu på egna ben

Cochrane Sverige har blivit ett självständigt centrum. Detta efter att fram till nu ha varit en filial till Cochrane Nordic i Köpenhamn.(1 kommentar)

200 miljoner ska ge fast läkarkontakt

200 miljoner ska ge fast läkare

Regeringens primärvårdssatsning ska utökas med ytterligare 300 miljoner kronor årligen de kommande två åren. 200 miljoner öronmärks till arbetet med att säkra en fast läkarkontakt.(3 kommentar)

Minskade kostnader för hyrpersonal

Notan för hyrpersonal minskar

Till skillnad från tidigare år minskar nu kostnaderna för hyrpersonal i svensk sjukvård. Det är notan för hyrläkare som står för minskningen, och anledningen tros vara pandemins effekter.

Astra Zeneca drar igång med vaccintester igen

Astra Zeneca återupptar vaccintester

Astra Zeneca och Oxfords universitet har återupptagit testerna av sitt covid-19-vaccin, meddelar Astra Zeneca i ett uttalande. Testerna stoppades tillfälligt när en testperson drabbats av sjukdom. (1 kommentar)

Patienter avled när covid-19 spreds på avdelning på Ryhov

Patienter avled när covid-19 spreds på avdelning på Ryhov

Ett flertal patienter och personal tros ha smittats av covid-19 på en avdelning vid Länssjukhuset Ryhov. Fem patienter har avlidit. De risker som observerats vid Ryhov kan finnas på andra sjukhus, menar Inspektionen för vård och omsorg.

Växjö vill anställa kommunala läkare

Växjö vill ha kommunala läkare

Om kommunerna tillåts anställa egna läkare kan både den nära vården och det förebyggande arbetet utvecklas. Det anser det blågröna styret i Växjö som nu ska ansöka hos regeringen om att bli pilotkommun.(1 kommentar)