Coronakommissionen delges ny information en månad före deadline

Coronakommissionen får nytt material från regeringsmöten

Efter omfattande kritik har Coronakommissionen nu fått ta del av sammanställningar från hundratals regeringsmöten. Kommissionen har börjat titta på underlaget men kan ännu inte säga om de är tillfreds med materialet.

Rekordmånga donerade organ

Rekordmånga donerade organ

Förra året blev 192 avlidna personer organdonatorer – en ökning jämfört med tidigare år. Allt fler donationer görs efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp.

Ärlig självbiografi på några få sidor

Rättfram biografi på få sidor

»Det som sticker ut med Reimers berättelse är framför allt beskrivningarna av dels den reaktiva psykos han drabbades av cirka ett år efter sin disputation, dels den ettåriga vistelse i Angola som följde ytterligare något år senare«, skriver Jan Östergren som har läst Åke Reimers biografi.

Karantänsregler ändras för att minska personalbristen

Karantänsregler ändras för att minska personalbristen

Flera undantag från karantänsreglerna införs för att underlätta för återgång till arbetet. Vissa personer inom samhällsviktiga yrken kan undantas och karantänstiden när någon i hushållet får symtom kortas från sju till fem dagar. »Vi är medvetna om att det är ett mycket stort personalbortfall i många verksamheter och att det orsakar problem«, sa Folkhälsomyndighetens Sara Byfors under torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Färre nekades sjukpenning förra året – kopplas till undantag i lagen

Färre nekades sjukpenning förra året – kopplas till nya undantag i lagen

Förra året skedde en kraftig minskning av antalet personer som nekades sjukpenning efter ett halvårs sjukskrivning. Trendbrottet kopplas till lagändringar under 2020.

Västerbotten: Klart med lokala regler för uttag av jourkomp

Klart med övergångsregler för jourkomp i Västerbotten

Region Västerbotten och den lokala läkarföreningen är överens om övergångsregler för läkarnas sparade jourkomp. Det ger läkarna mer tid på sig att ta ut de innestående timmarna.

Forskare: Flera utmaningar när läkare ska bedöma arbetsförmåga

Forskare: Flera utmaningar när läkare bedömer arbetsförmåga

Läkare kan ha svårt att bedöma arbetsförmåga vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd och för att förbättra läkares arbete med sjukskrivningar behövs insatser på både individ- och organisatorisk nivå. Det är en slutsats i en avhandling från Göteborgs universitet.

Få efterforskar spermadonator

Få efterforskar spermadonator

Bara ett fåtal av dem som blir till genom spermiedonation efterfrågar information om donatorns identitet som vuxna – den slutsatsen drar svenska forskare bakom en ny studie. (1 kommentar)

SBU-rapport jämför risker vid vaginala förlossningar och kejsarsnitt

Risker vid kejsarsnitt jämförda med vaginala förlossningar

Både vaginala förlossningar och kejsarsnitt medför risker för komplikationer. Men om man även ser till risker som uppstår vid efterföljande förlossningar är komplikationerna vid kejsarsnitt både något fler och potentiellt allvarligare. Det visar en forskningssammanställning från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Rydgren Stale om ministermötet: Inga löften om konkreta åtgärder

Rydgren Stale om ministermötet: Inga löften om konkreta åtgärder

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale är inte helt nöjd efter ministermötet angående situationen inom vården. Kravet på en kriskommission för arbetsmiljön inom vården fick nobben och diskussionen ledde inte fram till några faktiska löften. »Det är positivt att de tar frågan på allvar, men vi hade velat se konkreta åtgärder«, säger hon.

Region Kronoberg pausar provtagning för allmänheten

Kronoberg pausar all provtagning för allmänheten

Kapaciteten är inte tillräckligt stor för att Region Kronoberg ska kunna skicka fler PCR-prover på analys. Därför pausar regionen nu all provtagning för allmänheten.

Bergström agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

Staffan Bergström, ordförande för föreningen Rätten till en värdig död, gav råd till Björn Natthiko Lindeblad när han planerade att avsluta sitt liv. Det var också han som introducerade honom för den läkare som var på plats på utsatt datum. »Hon är väldigt tillfreds med att ha gjort den här insatsen«, säger Staffan Bergström. (8 kommentarer)

Svensk studie: T-celler svarar på omikron-varianten

T-celler svarar på omikron visar svensk studie

Medan omikron-varianten av coronaviruset sars-cov-2 delvis undkommer människors antikroppsförsvar, verkar T-cellerna efter vaccination eller sjukdom känna igen varianten. Det visar en laboratoriestudie vid Karolinska institutet, som publicerats i Nature Medicine, där vaccinerade hade bäst resultat.

Allt vanligare med läkarstudenter på sköterskejobb: »Billig arbetskraft«

Läkarstudenter på sköterskejobb vanligare: »Inte meriterande«

Det blir allt vanligare att läkarstudenter utför sjuksköterskeuppgifter under sommarlovet, enligt Läkarförbundet. Samtidigt slår studenter larm till Sveriges yngre läkares förening om att sådana vikariat inte anses meriterande inför en framtida AT-tjänst. (4 kommentarer)

Infektionsläkare: Nästan ofattbart hur snabbt omikron-varianten sprids

Infektionsläkare: Nästan ofattbart hur snabbt som omikron nu sprids

Covid-situationen i Sverige och Europa är nu dramatisk. Det menar infektionsläkare Magnus Gisslén när han intervjuas i Läkartidningens podd.

Förlängd väntan på akuten kopplades till ökad dödlighet i ny stor brittisk studie

Förlängd väntan på akuten kopplades till ökad dödlighet i stor brittisk studie

Mer än fem timmars väntan på akuten före inläggning på sjukhus kopplades till en förhöjd risk att dö månaden efter. Det visar en ny studie av mer än fem miljoner brittiska patienter, publicerad i Emergency Medicine Journal.

Salstentor trots allvarligt smittläge väcker oro bland läkarstudenter

Salstentor trots allvarligt smittläge väcker oro bland läkarstudenter

I Göteborg protesterar läkarstudenter mot att universitetet fortsätter med salstentor trots den stora smittspridningen. I förra veckan samlades drygt 150 studenter i en sal. Men universitetet hänvisar till att det är viktigt för rättssäkerheten att examineras på plats.

100 000 nya fall av covid-19 på 4 dagar

100 000 nya covidfall på fyra dagar

Nära 100 000 nya covidfall har registrerats sedan i fredags – men omikron har inte på samma sätt tagit över landets iva-avdelningar. Bara 35 nya patienter har lagts in på Iva sedan fredagen. 

Omikron dominerande i avloppet

Omikron dominerande i avloppet

Virusvarianten omikron ökar i avloppsvattnet runtom i Sverige. På flera håll har den helt ersatt den tidigare dominerande varianten delta.

Pandemilag förlängs – men tiden kortas

Pandemilagen förlängs – men bara två månader

Socialutskottet säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och serveringslagen fortsätter hela våren. Men ett enigt utskott vill också att regeringen ska ta fram ett förslag där lagarna slutar gälla tidigare, den 31 mars i stället för 31 maj som regeringen föreslagit.