Två uppskattade läkare i Bjuv

Två uppskattade läkare i Bjuv

I den gamla jordbruksorten och det framväxande industrisamhället Bjuv var klasskillnaderna stora vid tidigt 1900-tal. I Bjuv verkade två legendariska läkare, Carl Dilot och Yngve Jernmark, i många år under första hal­van av 1900-talet. De blev hela befolkningens läkare.

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade

Oro när 70 läkarstudenter ska skriva tenta i samma lokal

Nästa vecka är det tänkt att 70 läkarstudenter vid Karolinska institutet ska skriva tenta i samma sal. Det oroar en del studenter. (2 kommentar)

Medicinhistoria när sjukvårdsveteraner intervjuas på video

Levande medicinhistoria med sjukvårdsveteraner på video

Anders Widell, senior överläkare, har i ett medicinhistoriskt projekt spelat in videointervjuer med veteraner inom sjukvård och forskning i Sydsverige. 

Coronavaccin ska följas upp extra noga

Läkemedelsverket ska följa upp coronavaccin extra noga

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att göra en fördjupad säkerhetsuppföljning av kommande vaccin mot covid-19. Syftet är att göra det lättare att upptäcka oförutsedda och sällsynta biverkningar.

Sverige sluter avtal om att köpa coronavaccin från Curevac

Ytterligare ett vaccinavtal klart

Sverige tecknar avtal om att köpa 4,5 miljoner doser av Curevacs vaccinkandidat mot covid-19. »Nu har Sverige skrivit avtal för fyra vaccin. Alla fyra ser väldigt lovande ut«, sa Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström under en pressträff.

Dödsdömd KI-forskare kan komma att avrättas

KI-forskare riskerar avrättning

Den svenskiranske forskaren Ahmadreza Djalali har flyttats till ett nytt fängelse i Iran. Det tas som ett tecken på att han snart kan komma att avrättas.

Vården har behov av 400 läkare till per år

Bemanningen måste öka med 400 läkare varje år fram till 2029

Sjukvården behöver utöka bemanningen med 1 800 personer varje år fram till 2029. Däribland 400 läkare. För att bromsa utvecklingen vill Sveriges Kommuner och regioner att fler jobbar heltid och går senare i pension.(1 kommentar)

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Samtliga regioner uppvisade allvarliga brister i medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden under covid-pandemin. En femtedel av patienterna på de mest drabbade boendena fick ingen individuell läkarbedömning, visar en ny granskning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort.

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus för covid-19 har halverats mellan mars och oktober. Andelen som behöver intensivvård har också minskat. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Martin Odin – folkhälsoförbättraren

Martin Odin – folkhälsoförbättraren

I boken »Göteborgsläkare« av Lars Öberg från 1961 finns en teckning av en leende medelålders herre i kostym, med ena handen i fickan, och i den andra ledigt hållande en rykande cigarett. Figuren, ritad av Magnus Strandqvist, föreställer läkarlegenden Martin Odin, på sin tid en av de största folkhälsoförbättrarna i sin landsända. (1 kommentar)

»Skulle vården bli bättre för att vi drar ner på den?«

»Försäkringskassan hävdar med emfas att det inte handlar om pengar«

Nedskärningar av anslag och personal sticker i ögonen vart man än vänder sig inom sjukvården. Det medför bättre omhändertagande av patienterna, påstår de ansvariga. Hans Olsson berättar om förskönande omskrivningar i sin krönika.(4 kommentar)

Smer: Även papperslösa har rätt till organtransplantation

Smer: Papperslösa har rätt till organtransplantation i Sverige

Osäkerhet kring tillgången till eftervård bör inte vara ett skäl för att neka personer utan permanent uppehållstillstånd organtransplantation och annan livräddande vård. Det skriver Statens medicinsk-etiska råd i en ny rapport.

Astra Zenecas vaccin 70 procent effektivt

Astra Zeneca flaggar för att coronavaccin var 70 procent effektivt

Nu går även Astra Zeneca ut med preliminära fas 3-data för sin vaccinkandidat mot covid-19. Två olika doseringsstrategier‚ som visade 90 respektive 62 procent effekt, gav en effekt på 70 procent i genomsnitt.

Intagningsstopp efter smittspridning i Västervik

Intagningsstopp efter smittspridning i Västervik

En ortopedisk avdelning vid Västerviks sjukhus har infört intagningsstopp efter att flera fall av covid-19 upptäckts på avdelningen.

Akademiska riskerar miljonvite för osäker formalinhantering

Akademiska riskerar miljonvite för osäker formalinhantering

Om Akademiska sjukhuset i Uppsala inte ser till att formalin hanteras på ett säkrare sätt riskerar sjukhuset att få betala vite på 3 miljoner kronor. Det rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Ingen skärpt ton om privata försäkringar

Ingen skärpt ton om privata sjukförsäkringar

Patienter med privata vårdförsäkringar kan gå före i kön. Det menade två motionärer som ville att Läkarförbundet skulle skärpa tonen i frågan och tydligt redovisa för medlemmarna vilka regler som gäller. Men man kan inte säkert peka på undanträngningseffekter, menade förbundsstyrelsen. (1 kommentar)

Beslut från årets fullmäktige i korthet

Beslut från fullmäktige i korthet

Totalt behandlades 63 motioner under Läkarförbundets fullmäktigemöte i år. Här är några av besluten i korthet.

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Karolinska universitetssjukhuset har gått upp i förstärkningsläge. Samtidigt uppger sjukhusdirektören Björn Zoëga att omorganisationen av sjukhuset fortsätter. Huvudskyddsombudet är kritiskt och vill att förändringen sätts på paus.

WHO avråder från behandling med remdesivir

WHO avråder från remdesivir

Det antivirala läkemedlet remdesivir bör inte användas för behandling mot covid-19, enligt en uppdaterad behandlingsrekommendation från WHO. Efter att ha granskat fyra randomiserade prövningar drar en expertgrupp slutsatsen att det inte finns evidens för att behandlingen har någon meningsfull effekt.

Heidi Stensmyren blir temachef på Karolinska

Heidi Stensmyren blir temachef på Karolinska

Läkarförbundets tidigare ordförande Heidi Stensmyren har fått en ny tjänst som temachef vid Karolinska universitetssjukhuset. Från och med årsskiftet ska hon leda det nya Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner.