Denna webbplats vänder sig till läkare

Fälld för falska intyg döms för ekobrott

Läkare dömd till fängelse för flera fall av ekobrott

En läkare som tidigare fällts för falska covidintyg har dömts till ett år och tre månaders fängelse för flera fall av skatte- och bokföringsbrott.

Bokskrivande läkare får stipendium

Stipendium för bokprojekt till Mikael Landén

Mikael Landén är en av åtta forskare som tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier för arbete med bokprojekt.

Om att bemöta sorg

Om att bemöta sorg

Vi är så många därute som bär på svåra förluster. Det sista vi behöver är att lida i det tysta, skriver Frida Losell, som två gånger har varit med om en outhärdlig sorg. (1 kommentar)

Birgitta Lytsy: »Jag har blivit kallad ’hygienbitch’«

Hygienläkare Birgitta Lytsy: »Jag har blivit kallad ’hygienbitch’«

Att god handhygien förebygger infektioner är bevisat  – däremot behöver vi fors­ka om varför läkare inte spritar händerna. Det anser Birgitta Lytsy, specialist i bakteriologi och vårdhygien. »Läkarna måste ta det medicinska ansvaret för patientsäkerheten«, säger hon. (3 kommentarer)

FHM: Äldre bör erbjudas RS-vaccin

FHM rekommenderar personer 75+ vaccination mot RS-virus

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 75 år och äldre, liksom vissa 60+ i riskgrupp, vaccination mot RS-virus.

Minnen från en sommar som underläkare på Vasa sjukhus

Minnen från en sommar som underläkare på Vasa sjukhus

Som pensionär kan man stanna upp och titta åt andra hållet. Vad har man varit med om under denna tid? För min del blev det 42 år som läkare. Och allting annat, givetvis, skriver Ingmar Fagerlund, som här berättar om en sommar på Vasa sjukhus i Göteborg på 1970-talet. (10 kommentarer)

Väntetiderna till akuten fortsätter öka

Väntetider på akuten ökar fortsatt 

Den totala vistelsetiden för patienter har blivit längre de senaste åren trots färre besök – och väntetiden till läkarbedömning har också ökat, med kvinnor och äldre patienter som får vänta längst.

Myndigheter kan komma att slås ihop när regeringen vill spara pengar

Myndigheter kan slås ihop när regeringen vill spara pengar

Flera svenska myndigheter lever farligt. Framtiden för mindre myndigheter, som Vårdanalys, är under utredning samtidigt som Myndigheten för arbetsmiljökunskap föreslås bakas ihop med Arbetsmiljöverket. (1 kommentar)

Regeringen miljonsatsar på läkarnas eAT-prov: »Har blivit en flaskhals«

Miljonsatsning på eAT-provet ska lösa flaskhalsen för unga läkare

Ett miljontillskott från regeringen ska möjliggöra för fler läkare att skriva eAT-provet. »Det är ett jätteproblem att eAT-provet har blivit en flaskhals för att få ut fler läkare i vården – därför vill vi rätta till det«, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Rikrevisionen inleder granskning av tillsyn inom medicinteknik

Granskning inom medicinteknik efter signaler om underrapportering

Signaler om underrapportering av negativa händelser gör att Riksrevisionen nu ska granska statens tillsyn över medicintekniska produkter.

»Att synas i media är inget självändamål«

Magnus Isacson: »Att synas i media är inget självändamål«

Han skriver sakliga – ibland syrliga – debattartiklar när andan faller på, tar strid för ett fungerande fastläkarsystem och poängterar vikten av ansvarskänsla. Magnus Isacson, ordförande i Sfam, syns och hörs i spalterna – vilket han tror är en av anledningarna till föreningens framgång.

»Att få möjlighet att påverka är en viktig chans jag måste ta«

»Att få möjlighet att påverka är en viktig chans jag måste ta«

»Vården är generellt överpolitiserad« och av de som har mandat att bestämma är det för få som har kunskaper som är goda nog. Det anser Svenska distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma, som tycker att allmänläkare både ska höja rösten och sätta ned foten för att lyckas förändra.

Läkare stoppas efter tre decennier av HSAN-anmälningar

Läkare stoppas efter tre decennier av anmälningar om brutala övergrepp

En läkare anmäldes 23 gånger till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och fick dubbla varningar. Först efter trettio år och en fängelsedom för sexuella övergrepp drogs hans legitimation in, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. (4 kommentarer)

Läkare på kirurgen i Sunderbyn: »Patientsäkerheten satt ur spel«

Läkare på kirurgen i Sunderbyn: »Patientsäkerheten satt ur spel«

Första september stängdes en kirurgisk avdelning på Sunderby sjukhus på grund av sjuksköterskebrist. Patienterna läggs i stället på andra avdelningar eller tillfälliga korttidsplatser vid akuten. Arbetsmiljön är mycket ansträngd för läkarna på kirurgkliniken, enligt ST-läkaren Mattias Bergman.

Mörk dansk historia på Sprogø skildras i ny prisbelönt film

Mörk historia på Sprogø skildras i ny dansk film

Mellan åren 1923 och 1961 låg en anstalt för kvinnor som ansågs »lösaktiga« och »sinnes­svaga« på den lilla danska ön Sprogø. Många av kvinnorna tvångssteriliserades, vilket skildras i den danska filmen »De ostyriga«, som belönades som bästa nordiska film på Göteborgs filmfestival i våras. 

Han belönas för »outtröttligt arbete« 

Henrik Zetterberg belönas för »outtröttligt arbete« 

Läkaresällskapet ger i år »Ingvarpriset«, som belönar insatser inom klinisk neurovetenskap, till professor och överläkare Henrik Zetterberg. 

Flygresande läkare del av Region Skånes ökade klimatutsläpp

Flygresande läkare del av Region Skånes ökade klimatutsläpp

Region Skånes flygresor ökade med 885 procent – på ett år. Förklaringen är att resandet ökat efter pandemin och många av de resande är läkare, rapporterar Sydsvenskan. (2 kommentarer)

Forskning om cancer i matstrupe och magsäck prisas 

Forskning om cancer i matstrupe och magsäck prisas 

Professor och överläkare Jesper Lagergren belönas av Läkaresällskapet för sin forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.

Läkare nekas oftare graviditetspenning

Myndighetsstatistik visar att läkare oftare nekas graviditetspenning

Läkare får oftare avslag på ansökan om graviditetspenning än befolkningen i stort, visar siffror som tidningen Sjukhusläkaren har tagit fram. (2 kommentarer)

Ny protest mot anmälningsplikt: »Vår plikt är mot patienterna«

Ny protest mot anmälningsplikt: »Vår plikt är mot patienterna«

Västra Götalands läkarförening deltog i helgen i en ny demonstration i Göteborg mot den omdiskuterade anmälningsplikten. »Vår plikt är mot patienterna och inget annat. Låt oss få vara läkare och inte gränspoliser«, säger Hanna Kataoka, ordförande för läkarföreningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. (1 kommentar)