Region Stockholm: Stormen är här och nu behöver vi hjälp

Stor ökning av dödsfall med covid-19 i Stockholm

Det sker nu en kraftig ökning av covid-19 i Region Stockholm. Hittills har 37 personer med bekräftad smitta avlidit, varav 18 det senaste dygnet. Nu vädjar regionen om hjälp och ber personer med sjukvårdsutbildning att rycka in.

Överlämning av Nergårdhs utredning skjuts fram

Överlämning av Nergårdhs slutbetänkande skjuts fram

Slutbetänkandet av Anna Nergårdhs utredning »God och nära vård« skulle ha överlämnats till regeringen vid en pressträff nästa vecka. Men med anledning av det nya coronaviruset har det ställts in.

Svensk läkare varnar för coronaepidemi i flyktingläger

Svensk läkare varnar för coronaepidemi i flyktingläger

En katastrof hotar det överfulla flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Frågan är inte om det nya coronaviruset ska få fäste här – utan när, varnar den svenske läkaren Björn Hedström.

Fyra sjukhus får grönt ljus för endometriosvård

Fyra sjukhus har fått grönt ljus för nationell endometriosvård

Nu står det klart vilka sjukhus som får bedriva nationell högspecialiserad vård vid endometrios. Samtidigt har Socialstyrelsen beslutat att lägga arbetet med övrig högspecialiserad vård på is på grund av coronakrisen.(1 kommentar)

»Det är själen som tar kål på kroppen«

»Det är själen som tar kål på kroppen …«

Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbrukoch sjukdom. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand sammanfattar.

Facklig företrädare: Vi befinner oss nu med kniven på strupen

Facklig företrädare: Vi befinner oss nu med kniven på strupen

Regionerna får till stor del godkänt från läkarfackligt håll för den senaste tidens omställning till förstärkta intensivvårdsresurser. Men kommunikationsmissar och brist på test av vårdpersonal skapar irritation.

SLF student vill hjälpa – samtidigt finns en viss oro

SLF student: Vi vill hjälpa till – men samtidigt finns en viss oro

Läkarstudenter rustar för arbete i vården under pandemin. Samtidigt finns en oro för att verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kan ställas in och att studenter missar sommarjobb.

Skyddsombud utesluter inte att arbete i vården stoppas tillfälligt

Skyddsombud utesluter inte att arbete i vården stoppas tillfälligt

Ett skyddsstopp kan bli fallet i en krissituation när skyddsutrustning inte räcker till för att vårda patienter med covid-19. Skyddsombud runtom i landet förbereder sig för en sådan situation.

Läkarförbundet kräver svar om kortärmad skyddsutrustning

Läkarförbundet kräver svar om kortärmad skyddsutrustning

Enligt Läkarförbundet har hälften av landets regioner frångått Folkhälsomyndighetens rekommendation om långärmad skyddsutrustning vid hantering av covid-19-fall. Nu kräver förbundet svar från Folkhälsomyndigheten.(4 kommentar)

»Vi har spridning i nästan hela landet«

Folkhälsomyndigheten: Spridning i större delen av landet

Spridning av coronaviruset sker nu i större delen av landet. Hittills har den befarade stora ökningen av sjukhusvårdade uteblivit i Stockholm. Enligt Folkhälsomyndigheten kan dock 300 intensivvårdspatienter och 850 andra slutenvårdspatienter behöva vårdas samtidigt i regionen när läget är som värst.

Chef för akut: Jag tror vi klarar det här

Chef för akut: Jag tror att vi klarar det här

Västra Götalandsregionens långsiktiga satsning på mobila team kan bli räddningen i coronatider, menar Maria Taranger, chef för medicin, geriatrik och akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg: »Äldre och sköra patienter som tidigare flockats på akuten vårdas numera hemma.«(1 kommentar)

Socialstyrelsen: Fokus på att stödja vården med materiel

Socialstyrelsen: »Huvudfokus att stödja regioner med materiel«

Sjukvården i Sverige är under press – och situationen kommer att förvärras. Stora utmaningar för sjukvården är tillgången på skyddsutrustning, tillgången till personal och behovet av fler intensivvårdsplatser. Socialstyrelsen spelar en viktig roll i detta.

Hon vill engagera läkare i miljön

Hon vill engagera läkare i miljön

Om vi inte gör något för att minska effekterna av klimatförändringen kommer det att få stora följder för folkhälsan. Detta är ett av flera skäl till att läkare ska engagera sig för miljön. Det menar Maria Wolodarski, blivande ordförande i Läkare för miljön när hon intervjuas i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.(3 kommentar)

Infektionsläkare får hjälp att hålla sig à jour under pandemin

Infektionsläkare får hjälp att hålla sig à jour under pandemin

Ett nytt kunskapscentrum servar infektionsläkare i Skåne med dagliga rapporter om den senaste evidensen när det gäller läkemedelsbehandling och diagnostik vid covid-19.(3 kommentar)

24 italienska läkare döda i covid-19

24 italienska läkare döda i covid-19

I Italien har dubbelt så många sjukvårdspersonal smittats, i jämförelse med utbrottet av covid-19 i Kina. På två veckor har 24 läkare omkommit i sviterna av sjukdomen. Den yngsta varnade för brist på skyddsutrustning innan han testades positiv för sjukdomen.(1 kommentar)

SKR vill förhandla om krav i kömiljard

SKR vill omförhandla kraven i kömiljarden

Sveriges Kommuner och regioner vill att de prestationsbaserade kraven i kömiljarden tas bort. Annars riskerar regioner som måste prioritera patienter med covid-19 att straffas ekonomiskt.

Enda svenska läkaren som har varit i alla världens 195 länder

Enda svenska läkaren som har varit i alla världens 195 länder

Bengt Hildebrand, distriktsläkare på deltid och konsult inom prehospital sjukvård, har som enda svenska läkare besökt alla världens 195 länder.

Nya riktlinjer för vård av födande kvinnor med covid-19

Nya riktlinjer för hur födande kvinnor med covid-19 ska hanteras

Smittade kvinnor ska förlösas i isoleringsrum och inte använda lustgas som smärtlindring. Det framgår av SFOG:s rekommendationer om hur förlossningspersonal ska agera under pandemin.(1 kommentar)

Tät kontakt med företag och universitet för att hitta vårdpersonal

Täta kontakter med företag och universitet för att hitta personal

Covid-19 pressar sjukvårdens personalförsörjning, både med högre patienttryck och egen sjukfrånvaro. Nu mobiliserar regionerna bland annat universitetspersonal och företag hör själva av sig och erbjuder personal med vårdkunskaper.

Akutläkarna startar ny informationssajt

Akutläkarna startar informationssajt om covid-19

Svensk förening för akutsjukvård har lanserat en särskild sajt med information kring covid-19. Tanken är att sammanställa relevant information och att sjukhus och akutmottagningar ska kunna inspireras och lära av varandra.