»Ett yrkesliv summeras vid sista mötet på palliativa avdelningen«

»I dunklet på den palliativa avdelningen summeras ett yrkesliv«

Läkarkollegor är inte immuna mot sjukdomar, de drabbas som andra, och när diagnosen är ett faktum uppkommer en speciell kontakt mellan läkaren läkaren och läkaren patienten. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.(6 kommentar)

Skolor tidigarelägger vaccin mot kikhosta

Skolor tidigarelägger vaccinering mot kikhosta

I våras smittades ett 30-tal barn och föräldrar av ett unikt utbrott av kikhosta i Blekinge – bland dem fanns även barn som redan vaccinerats. Nu tidigarelägger skolor vaccineringar för att eleverna snabbare ska få den sista vaccindosen.

Forskare ifrågasätter rysk vaccinstudie

Ett trettiotal forskare ifrågasätter rysk vaccinstudie i öppet brev

Mer än 30 forskare från olika delar av världen ifrågasätter resultaten av en studie av det ryska, redan godkända vaccinet mot covid-19. Den aktuella studien publicerades i Lancet förra veckan.

Mindre utbrott av covid-19 bland läkarstudenter i Uppsala

Läkarstudenter i Uppsala skickas hem efter flera fall av covid-19

Samtliga läkarstudenter på termin fem vid Uppsala universitet har skickats hem efter att ett mindre coronautbrott har upptäckts bland studenterna. De två kommande veckorna sker deras undervisning på distans.

Ytterligare steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politiker tar ytterligare steg mot privat förlossning i Karlskoga

Förlossningen i Karlskoga ska privatiseras och därigenom kanske kunna öppna redan 2022. Det menar regionstyrelsen i Örebro län som på torsdagen beslutade att föra frågan ett steg närmare upphandling.

Okänd stam av VRE på sjukhus i Borås

Okänd stam av VRE på Södra Älvsborgs sjukhus

Fyra patienter på Södra Älvsborgs sjukhus har konstaterats smittade med vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Enligt sjukhuset rör det sig om en sedan tidigare okänd stam av bakterien.

KI avvaktar i oredlighetsärendet kring Dahlman-Wright

KI avvaktar i oredlighetsärendet kring Karin Dahlman-Wright

Varken Karolinska institutets ledning eller lärosätets ordförande Göran Stiernstedt vill i nuläget kommentera att Karin Dahlman-Wright fällts för oredlighet i forskning. Anledningen är att beslutet ännu inte vunnit laga kraft.

Bred bok om det sjuka åldrandet

Efterlängtad bred bok om det sjuka åldrandet

En praktisk bok inom geriatrik, som framhåller bland annat att medicinska åtgärder på patienter över 80 år inte längre anses vara meningslösa, håller hög vetenskaplig standard, anser Läkartidningens recensent.

Även Blekinge lämnar stabsläget

Även Blekinge lämnar stabsläget

Region Blekinge sänker beredskapsnivån från stabsläge till normalläge. Coronasituationen bedöms nu vara i ett läge där den kan hanteras utan särskild krisledning.

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Tidigare KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Det konstaterar den nya nämnden för oredlighet i forskning i ett beslut.

Läkare och distriktssköterskor: Inför personlig listning och ett tak

Läkare och distriktssköterskor kräver personlig listning för fler

190 allmänläkare och distriktssköterskor har gjort gemensam sak och skrivit en debattartikel där de både pekar på värdet av kontinuitet och efterlyser personlig listning och listningstak i primärvården.(1 kommentar)

Skral utdelning för Norrbottens Stockholmsflirt

Skral utdelning när Norrbotten försökte locka Stockholmsläkare

Region Norrbottens insats för att locka läkare från Stockholmsområdet har inte gett så stor utdelning. Bara en läkare har rekryterats.(1 kommentar)

NT-rådets nej till immunterapi vid bröstcancer står fast

NT-rådets nej till immunterapi vid spridd bröstcancer står fast

NT-rådet drog nyligen tillbaka sitt ja till immunterapi vid spridd trippelnegativ bröstcancer, men flaggade samtidigt för en ny rekommendation inom kort. Nu står det klart att rådets experter håller fast vid att den här gruppen i nuläget inte bör erbjudas behandlingen.(1 kommentar)

21 smittskyddsläkare om coronapandemin

21 smittskyddsläkare om coronapandemin

Vi har frågat de 21 smittskyddsläkare som hade huvud­ansvaret för smittskyddet i regionerna under pandemins första sex månader hur de upplevt arbetet.

Hårt jobb och tvära kast för landets smittskyddsläkare

Långa dagar och tvära kast för regionernas smittskyddsläkare

Under pandemin har smittskyddsläkarna gått från anonyma tjänstemän till regionala kändisar. Anders Nystedt – som blivit »Smitt-Anders« med norrbottningarna – och de andra har oftast mött stor förståelse från omgivningen. Men det finns också smittskyddsläkare som tvingats hantera grova påhopp i sociala medier.

Astra Zeneca pausar vaccintest

Astra Zeneca pausar vaccintest

Astra Zeneca trycker tillfälligt på stoppknappen för kliniska fas 3-tester av sitt covid-19-vaccin. Orsaken uppges vara att en försöksperson i Storbritannien drabbats av en till synes oförklarlig sjukdom.

Slumrande vulkanen Laki – nya hotet mot global hälsa

Slumrande vulkanen Laki – nya hotet mot klimat och global hälsa

Något avsides på kartan, borta på Island, slumrar Laki. Senaste gången jättevulkanen fick ett utbrott påverkades klimat, hälsa och livsvillkor över hela planeten. Nu varnar experter för nästa utbrott. Karin Lodin, allmänmedicinare och geolog, berättar vad som kan hända.(7 kommentar)

»En seriös forskare skulle inte syssla med detta – sa folk då«

»En seriös forskare skulle inte syssla med detta – sa folk då«

Bengt Jeppsson, professor emeritus i kirurgi, en av pion­järerna inom forskningen på »goda bakterier« och deras positiva inverkan på magen, har belönats med priset Nutra­Champion.(1 kommentar)

Specialistläkare ett högriskyrke

Specialistläkare ett högriskyrke

Sjukskrivningslängden för psykiatriska diagnoser har ökat markant i Sverige, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Och en ny yrkesgrupp har dykt upp bland de yrken som riskerar att drabbas av hög sjukfrånvaro: specialistläkarna.(2 kommentar)

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Åklagare har fattat beslut om att inleda förundersökning mot forskaren bakom en uppmärksammad antikroppsstudie vid Uppsala universitet. Forskaren och hans kollegor misstänks ha tagit blodprov på mer än 450 personer utan att ha etiskt tillstånd. (2 kommentar)