Lagförslag om primärvårdsreform på riksdagens bord

Lagförslag om primärvårdsreform på riksdagens bord

Nu överlämnar regeringen en proposition för nästa del av primärvårdsreformen till riksdagen. Bland annat föreslås att listning på utförare ska bli grunden för primärvården.

Regionerna kräver mer pengar för läkarnas utbildning

Regionerna kräver mer pengar till läkarnas grundutbildning

ALF-bidragen räcker inte till läkarstudenternas kliniska utbildning. Nu kräver regionerna att staten skjuter till mer pengar. »Vi är självklart väldigt villiga att medverka i utbildningen. Men högre utbildning är statens ansvar, och då behöver staten finansiera den«, säger Andreas Scheutz, FoU-direktör i Uppsala.

TBE-vaccin gratis för barn i fler regioner

Nu blir TBE-vaccin gratis för barn i Östergötland och Uppsala

Från och med i vår blir det gratis för barn i Östergötland att vaccinera sig mot TBE. Även Region Uppsala drar i gång vid årsskiftet.

Ökat covid-tryck på sjukvården oroar

Ökat covid-tryck på sjukvården oroar

16 fall av den nya omikron-varianten har hittills bekräftats i Sverige. Alla utom ett har en känd resekoppling. Trycket på sjukvården ökar och Socialstyrelsen beskriver ökningstakten som oroande.

Förbundsdirektör Hans Dahlgren slutar

Förbundsdirektör Hans Dahlgren slutar och går till Humana

Läkarförbundets förbundsdirektör Hans Dahlgren slutar på förbundet och blir kvalitets- och utvecklingsdirektör för omsorgsföretaget Humana.

L föreslår ändrade regler för sjukintyg

L föreslår ändrade sjukintyg

Inför enklare och mer kortfattade sjukintyg vid korta sjukskrivningar och låt regionerna ta över ansvaret för korta sjukskrivningar. Det är några förslag från Liberalerna i en debattartikel. (1 kommentar)

Fyra regioner har skippat granskning av ST-utbildning

Fyra regioner har skippat granskning av ST-utbildning i allmänmedicin

Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft bindande krav på att granskningar ska göras av ST-utbildningarna runt om i landet. Ändå har fyra regioner inte låtit SPUR-granska ST-utbildningen i allmänmedicin på åtminstone åtta år. (1 kommentar)

Kalmar vände trenden – satte ökat fokus på trycksår

Kalmar vände trenden – satte ökat fokus på trycksår under pandemin

När var femte patient på sjukhusen i Region Kalmar visade sig ha trycksår blev det en ögonöppnare. Regionen bestämde sig för att ta krafttag och har sedan dess lyckats kapa antalet rejält. Nu är siktet inställt på noll sjukhusförvärvade trycksår.

Ökning av trycksår när pandemin satte stopp för vårdens rutiner

Fler trycksår under pandemin

Andelen patienter med trycksår ökar i 15 av 19 regioner i SKR:s årliga mätning. I botten av listan ligger Region Sörmland med en ökning från 14 till 23 procent. »Mycket av arbetet har tyvärr fått pausas under pandemin«, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i regionen.

Självvald inläggning har fått snabb spridning i landet

Självvald inläggning i psykiatrin har fått snabb spridning i landet

Alla regioner utom tre erbjuder självvald inläggning för vissa patienter i psykiatrin, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen. Myndigheten konstaterar att det vetenskapliga stödet för vårdformen fortfarande är skralt. »Men det kan ändå finnas starka skäl för att det här är en värdefull insats«, säger Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig i psykiatri.

Ambulanshelikoptrar stoppas – klarar inte snöfall och kyla

Ambulanshelikoptrar stoppas – klarar inte snöfall

Nya ambulanshelikoptrar som används i bland annat Västerbotten och Norrbotten riskerar att få problem vid flygning i snö och kyla. Därför har flygning under sådana väderförhållanden stoppats, rapporterar SVT Nyheter. (4 kommentarer)

Region Jönköping går upp i stabsläge

Region Jönköping upp i stabsläge

Ökad smittspridning gör att Region Jönköpings län nu går upp i stabsläge. Den senaste tiden har även antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19 ökat.

Barn som far illa ska fångas upp med ny metod på akuten

Barn som far illa ska fångas upp med ny metod på akuten i Skåne

Sjukvården brister i att göra orosanmälningar om barn som befaras fara illa. Efter ett pilotprojekt tredubblades mängden anmälningar i Skåne och nu införs metoden »child-check« permanent på Skånes universitetssjukhus, vilket sjukhuset blir först i landet med.

Jurister granskar om det var rätt att sparka vårdchef i Östersund

Regionjurister granskar om det var rätt att sparka vårdchef i Östersund

Områdeschefen Mia Ajax vid Östersunds sjukhus tvingades bort från sin tjänst efter att ha brutit mot regionens regler när hon bokade in planeringsdagar på ett hotell. Men nu ska jurister se över om det var tillräckliga skäl för att ge henne sparken.

EMA: Mycket liten risk för myokardit efter vaccinering

EMA: Mycket liten risk för myokardit efter vaccinering

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation är mycket sällsynta biverkningar av Pfizer Biontechs och Modernas mRNA-vaccin mot covid-19. Det slår den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fast efter att ha granskat två stora studier.

Nya åtgärder för att bromsa covid-19

Nya smittskyddsåtgärder införs

Med anledning av den tilltagande smittspridningen inför regeringen återigen rekommendationer om bland annat munskydd i kollektivtrafiken och att arbetsgivare ska erbjuda hemarbete.

Utredning: Stockholm får inte driva sjukvårdsrådgivning i egen regi

Utredning: Stockholm får inte driva egen sjukvårdsrådgivning

Region Stockholm kan inte överta sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden i egen regi. Det har en utredning kommit fram till baserat på att regionen inte kan anses oberoende, uppger Dagens Medicin. (2 kommentarer)

Blekinge i stabsläge – brist på vårdplatser

Brist på vårdplatser och personal – Blekinge upp i stabsläge

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge höjer beredskapen till stabsläge och planerade operationer skjuts upp. Det blir följden av regionens bemannings- och vårdplatsbrist.

Fortsatt kritik: 1177 bokar in patienter på »fel« vårdcentraler

Fortsatt kritik: 1177 bokar in patienter på »fel« vårdcentraler

Av de vårdcentralsbesök som 1177 Vårdguiden bokat i Stockholm, har tre fjärdedelar gjorts på andra vårdcentraler än där patienten är listad. Det visar en enkätundersökning bland hälften av verksamhetscheferna. »En patientsäkerhetsrisk«, säger läkaren Peter Johansson som skickat ut enkäten.

Domstol ger läkare rätt om arbetsskada

Domstol ger läkare rätt om arbetsskada

Den astmasjukdom som en läkare utvecklade under sitt arbete på en ortopedklinik är en arbetsskada. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom. Nu ska Försäkringskassan på nytt utreda om läkaren har rätt till livränta.