Svenska tjänstemän drivande i att ge Tegnell jobb på WHO

Svenska tjänstemän drivande bakom att få Anders Tegnell till WHO-jobb

Två svenska tjänstemän drev på för att WHO skulle ge Anders Tegnell ett uppdrag som vaccinrådgivare, rapporterar SvD. Men efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med statsepidemiologens nya roll tvärstannade processen.

Gotländska vården höjer beredskap för krig: »Vi är ensamma ute på ön«

Gotländsk vård höjer beredskap för krig: »Vi är ensamma på ön«

Med sitt speciella läge mitt i Östersjön behöver Region Gotland vara extra på tårna i sin krisberedskap – och de senaste åren har regionen lagt i en högre växel för att förbereda sig även på krig. »Vi behöver ta höjd för mycket svårare situationer, med betydligt fler skadade, som dessutom pågår under längre tid«, säger regionens beredskapschef Rikard von Zweigbergk.

Läkare döms för falskt larm efter knivskärning

Läkare döms för falskt larm efter knivskärning

En läkare i Västernorrland knivskar sig själv med en skalpell och påstod att en man attackerat henne. Falsklarmet ledde till en stor polisinsats. Nu döms kvinnan, som dock slipper fängelsestraff eftersom hon även blivit av med sin läkarlegitimation.

Läkarförening begär förhandling efter att kvinnoklinikens chef petats

Läkarförening begär förhandling – chef för kvinnokliniken petad

Blekinge läkarförening är starkt kritisk till att sjukhusledningen tvingat kvinnoklinikens verksamhetschef Bodil Ehn att lämna sin tjänst – utan att en fast ersättare utsetts eller att facket fått någon information. »Det har skötts fruktansvärt dåligt«, säger Maria Gunnervik i läkarföreningen, vilken nu begärt en tvisteförhandling och åtgärder för arbetsmiljön.

Ny modell för att ersätta nationella taxan ska utredas

Nu ska nationella taxan utredas

Regeringen tillsätter en utredare som ska föreslå ett nytt system som ska ersätta dagens modell med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan.

Datum satt för Djalalis dödsstraff

Datum satt för Djalalis dödsstraff

Den svensk-iranske KI-forskaren Ahmadreza Djalali ska avrättas senast i slutet av maj. Det uppger den iranska nyhetsbyrån ISNA.

Sjukare patienter på landets psykakuter under pandemin

Färre men sjukare patienter på landets psykakuter under pandemin

Färre patienter besökte landets psykiatriska akutmottagningar under pandemin. En större andel var dock allvarligt sjuka och blev inlagda, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Rättegången mot Macchiarini avbryts och skjuts upp

Rättegången mot Macchiarini skjuts upp – fortsätter i morgon

Onsdagens planerade rättegångsdag i Macchiarini-ärendet ställs in. Förhandlingen kommer i stället att återupptas imorgon. Bakgrunden är att försvaret begärt mer tid till förberedelser efter att åklagaren gjort ett förtydligande om andrahandsyrkandet.

Blekinge anmäler Nationella läkemedelslistan till Ivo

Läkemedelslistan anmäls till Ivo

Nätverket Sveriges chefläkare har tidigare påtalat ett flertal risker med införandet av Nationella läkemedelslistan. Nu anmäler Region Blekinge riskerna både till Inspektionen för vård och omsorg och till Läkemedelsverket.

SKR kartlägger flod av statliga uppdrag i vården: »Krockar ofta«

SKR kartlägger flod av statliga uppdrag i vården: »Krockar ofta«

Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har påbörjat en kartläggning över alla statliga uppdrag som getts med koppling till sjukvården på sistone. »Vi måste försöka analysera hur de hänger ihop – problemet är att de inte riktigt gör det«, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Bårhuspersonal vill se lagändring – kroppar ligger länge

Bårhuspersonal vill se lagändring – kroppar ligger kvar i månader

Avlidna som ligger kvar länge på bårhuset har blivit ett arbetsmiljöproblem för personalen i Uppsala. Nu vill de se en lagändring som gör det möjligt att kremera en kropp, även om inga anhöriga agerat.

Sju av tio vill att staten tar över ansvaret för vården

Sju av tio vill att staten tar över ansvaret för vården

70 procent av svenskarna anser att staten ska ta över ansvaret för sjukvården. Det visar en mätning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som Svenska Dagbladet tagit del av. (1 kommentar)

Webbinarium reder ut vad som gäller för läkare vid ett krig

Webbinarium reder ut vad som gäller för läkare vid ett krig i Sverige

Rysslands invasion i Ukraina har lett till många frågor om vad som gäller vid ett krig i Sverige. Därför har Läkarförbundet ordnat ett webbinarium för att ge svar på det.  »Sjukvården är en av grundpelarna«, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Många vuxna saknar tredje dosen vaccin

Många vuxna saknar tredje dosen

64 procent av alla vuxna i Sverige har tagit den tredje dosen vaccin mot covid-19. Samtidigt finns stora skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika delar av regionerna, rapporterar Dagens Nyheter.

Lönesatsning höjs till 61 miljoner för att rädda sommaren

Lönesatsning höjs från 50 till 61 miljoner för att rädda sommaren

50 miljoner blir 61 i Region Västernorrlands senaste drag för att rädda sig ur den svåra bemanningssituationen. Regiondirektören Åsa Bellander hoppas nu att lönebudet ska vara tillräckligt för att locka tillbaka de sjuksköterskor som sagt upp sig.

Sahlgrenska kortar köer på kvällar och helger – facket känner oro

Sahlgrenska kortar vårdköer på helger – facket känner oro på sikt

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har börjat med särskilda kvälls- och helgsatsningar för att beta av pandemiköerna. Från läkarföreningen finns det dock en oro över att det ska bli ett vanligt tilltag. »Det blir i längden problematiskt om medarbetarna känner att de förväntas arbeta mer än sin heltid«, säger Ingrid Stubelius, vice ordförande för Västra Götalands läkarförenings SU-sektion.

Snart Macchiarinis tur att höras i rätten

Macchiarini ska höras i rätten i veckan

Rättegången mot Paolo Macchiarini fortsätter på onsdag. Då ska försvaret ska lägga fram sin sakframställan och efter det väntar förhör med Paolo Macchiarini samt en lång rad andra vittnen.

FHM: Restriktioner och pandemilagar kan komma tillbaka

FHM:s nya plan: Restriktioner och pandemilagar kan komma tillbaka

Nya restriktioner och tillfälliga lagar kan återigen bli aktuellt, enligt Folkhälsomyndighetens beredskapsplan inför ännu en coronavåg. Vid det allvarligaste scenariot väntas stora konsekvenser för både sjukvården och samhället i stort.

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Det ska redan i inledningen sägas att detta är ett praktverk, eller referensverk om man vill, inte en bok om smärta för den som vill veta lite mer. Men det är en bok som behövs då kunskapen om smärta inom hälso- och sjukvård vacklar betänkligt. Så skriver Gunilla Brodda Jansen, som har läst boken »Långvarig smärta«.

Oro för att utflyttad vård påverkar ST-utbildningar negativt

Oro för att utflyttad vård får en negativ effekt på ST-utbildningar

Utlokalisering av vård har negativ inverkan på ST-utbildningen inom de opererande specialiteterna. Det anser fyra av tio studierektorer, verksamhetschefer och ST-chefer, enligt en undersökning som Svenskt kirurgisk råd genomfört.