Denna webbplats vänder sig till läkare

Strängare straff för brott mot etikprövningslagen

Regeringen vill skärpa straffen för brott mot etikprövningslagen – något som i dag kan ge maximalt sex månaders fängelse.

»Våra högsta politiker kan göra mer«

»Våra högsta politiker kan göra mer«

Nu har fyra år gått sedan den svenske hjärtläkaren Fikru Maru greps i Etiopien, där han fortfarande sitter häktad. På torsdagen hölls ett seminarium i riksdagen för att få fler politiker att engagera sig. »Det var kraftfullt«, säger Fikru Marus dotter Emy.

Sänkt ersättning till nätläkare väntas

Sänkt ersättning till nätläkare väntas

På fredag den 12 maj förväntas SKL ta beslut om att sänka ersättningen för digital vård från de 1 200 kronor som de flesta landsting i dag betalar. (2 kommentarer)

Socialutskottet avvisar förslag om privata sjukförsäkringar

Det saknas stöd i riksdagen för regeringens förslag om begränsningar för möjligheten att ge vård inom ramen för privata sjukvårdsförsäkringar i offentligfinansierade verksamheter.

Årets avhandling bidrog till förbättrad hjärtdiagnostik

Årets avhandling bidrog till förbättrad hjärtdiagnostik

Erika Fagman, specialistläkre i medicinsk radiologi, skrev 2016 års bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon disputerade den 20 maj 2016 vid institutionen för kliniska vetenskaper på avhandlingen »Aortic valve imaging – Towards new standards in prosthetic valve endocarditisom«. Hennes arbete beskriver en ny metod att undersöka hjärtat med hjälp av avbildningsteknik. Bedömningskommittén framhöll i sin motivering till priset att »Erika Fagman på ett väsentligt sätt bidragit till kunskapsutvecklingen inom bilddiagnostik av endokardit i aortaklaffproteser, ett svårdiagnostiserat sjukdomstillstånd med hög morbiditet och mortalitet.«

»Register ska inte användas för att kvalitetsgranska enskilda läkare«

Uppgifter i kvalitetsregister som kan hänföras till identifierbara individer bör enbart vara tillgängliga i den egna klinikens verksamhet. Det menar Göteborgs läkarförening i en motion till Läkarförbundets förbundsfullmäktige.

De vill komma till rätta med sexism och stereotyper

De vill komma till rätta med sexism och stereotyper

Ett läkarprogram med stereotypa case, rasistiska skämt, och bitvis grovt sexistisk studentkultur. Det visar några lundastudenter exempel på i en skrift som de hoppas ska påverka framtidens utbildning. Och förändring kommer kanske till hösten. (6 kommentarer)

Skarp kritik mot Reepalus utredning

Skarp kritik mot Reepalus utredning

Läkarförbundets kritik mot välfärdsutredningens förslag om en vinstbegränsning för privata välfärdsbolag kvarstår även efter att slutbetänkandet nu presenterats. Enligt förbundets ordförande Heidi Stensmyren finns ingen motsättning mellan vinst och kvalitet i hälso- och sjukvården. (5 kommentarer)

Telefonhaveri i flera regioner

Flera landsting drabbades av ett telefonhaveri på onsdagsmorgonen. Patienter kunde inte ringa vare sig vårdcentraler eller mottagningar på sjukhus. Sedan halv fyra-tiden på eftermiddagen ska telefonin fungera igen.

Färre avslag med tydliga mallar

Ett samarbete med Försäkringskassan gav ortopeder i Skåne tydliga mallar som möjliggjorde sekund­snabba och – i de flesta fall – korrekta sjukintyg. Men trots det tidigare samarbetet har läkarna märkt av myndighetens nya och tuffare giv. (1 kommentar)

Dubbelt så många avslag på två år

Dubbelt så många avslag på två år

Kompletteringar och pappersarbete. Patienter som är förtvivlade över utebliven sjukpenning. Frustrationen bland läkarna växer i takt med att antalet avslag från Försäkringskassan ökar – samtidigt som läkarna får kritik för ofullständiga intyg. (11 kommentarer)

Dramatikern Eugene O’Neill stod emot sin alkoholism

Dramatikern Eugene O’Neill stod emot sin alkoholism

Den amerikanske dramatikern Eugene O’Neill använde författarskapet som motmedel mot sin alkoholism. Perioder av missbruk växlade med nyktra kreativa skeden, då han skrev pjäserna som ledde till att han fick Nobelpris i litteratur.

Mindfulness-studie på tonåringar får klartecken

Mindfulness-studie på tonåringar får klartecken

Först fick pilotstudien om effekten av mindfulness-övningar på tonåringar i Lund ett nej från den regionala etikprövningsnämnden. Men efter justeringar av bland annat användandet av MRI får studien nu klartecken.

Utredare: Redovisa vad skattemedlen används till

Utredare: Redovisa vad skattemedlen används till

Ökad insyn i privata vårdbolag, större fokus på individcentrerad välfärd och mer detaljerad redovisning av vart skattepengarna tar vägen. Det var några av förslagen som Ilmar Reepalu lämnade över till regeringen i välfärdsutredningens slutbetänkande. (2 kommentarer)

Underhållsarbete släckte journalsystem

Stockholms journalsystem Take care, liksom flera andra IT-system, drabbades av störningar på tisdagen. Ett tekniskt underhållsarbete ska vara orsaken.

Anslag till två yngre forskande läkare

Anslag till två yngre forskande läkare

Två yngre forskande läkare vid Lunds universitet belönas med 400 000 kr vardera för sin respektive forskning angående kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom samt Parkinsons sjukdom. Sara Hall vid institutionen för Klinisk minnesforskning, Lund, får anslaget för mätningar av biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska hos patienter med Parkinsons sjukdom för att därigenom hitta sätt att ställa diagnos så tidigt som möjligt. Robert Jablonowski, i Hjärt-MR-gruppen vid institutionen för Klinisk fysiologi, får stödet till att arbeta med att studera hjärtats funktion och struktur hos patienter med diabetes med hjälp av magnetkamerateknik (MR). Målet är avslöja tecken på småkärlssjuka i hjärtat hos denna patientgrupp innan sjukdomen har gått för långt.

Bred politisk enighet om framtidens vård i Västra Götaland

Samtliga åtta partier i regionstyrelsen i Västra Götaland antog under tisdagen en gemensam strategi för framtidens hälso- och sjukvård.

Barnavårdscentral granskas efter felaktig vaccininformation

En antroposofisk barnavårdscentral i Stockholm spred ovetenskaplig information om barnvaccinationer. Nu granskas verksamheten av landstinget. (1 kommentar)

Örebro – den mest »perfekta« läkarutbildningen

Örebro – den mest »perfekta« läkarutbildningen

Örebro universitet har den läkarutbildning som får högst betyg av de egna studenterna. Det visar den senaste upplagan av Läkarförbundets grundutbildningsenkät.

Med risk-gener i den bästa av världar

Med risk-gener i den bästa av världar

Att leva med nedärvda riskgener för hjärt-kärlsjukdom är lättare i dag än det var för ett par decennier sedan. Man kan överleva sin 60-årsdag men inte bli kvitt känslan att någonting hotfullt lurar där någonstans under ytan. Karl-Mikael Kälkner, docent i onkologi, Läkemedelsverket, skrev ett brev om den känslan.