Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar. I helgen petades landstingsstyrelsens ordförande från sin post. (2 kommentarer)

Ställ högre hälsokrav på jägare

Ställ högre hälsokrav på jägare

Älgjakten står för dörren. I dess svallvågor har frågan om hälsoundersökningar av äldre jägare väckts av Västerbottens distriktsläkarförening.  (2 kommentarer)

Läkare utan gränser vill att kommission utreder sjukhusbombning

Läkare utan gränser vill att kommission utreder sjukhusbombning

USA har tagit på sig ansvaret för bombningen av Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan, och inlett en utredning. Men organisationen kräver att International Humanitarian Fact Finding Commission, IHFCC, utreder vad som skett. (1 kommentar)

DNA-reparation gav svensk Nobelpris i kemi

DNA-reparation gav svensk Nobelpris i kemi

Årets kemipris går till Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar för deras molekylära kartläggning av hur celler lagar skadat DNA. Deras arbete har bland annat betydelse för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Hård kritik mot oskuldskontroll efter TV4:s avslöjande

Den rödgröna landstingsmajoriteten i Västmanland tar avstånd från så kallade oskuldskontroller av unga kvinnor efter avslöjanden i TV4:s program Kalla Fakta. Enligt Läkarförbundets Elin Karlsson är kontrollerna inte förenliga med läkaretiken. (2 kommentarer)

Vårdcentraler vägrar lämna ut journaler

Två privata vårdcentraler i Kronoberg vill inte lämna ut journaluppgifter så att Region Kronoberg kan kontrollera att de inte begärt för mycket ersättning i vårdvalet, rapporterar P4 Kronoberg.

SLF kallar till rundabordssamtal om samlad läkemedelslista

Integritet och informationstillgång i vården ställs ofta mot varandra, vilket blivit särskilt tydligt i relation till den samlade läkemedelslistan. För att hitta en väg framåt har Läkarförbundet tagit initiativ till ett informellt möte med myndigheter och departement.

2,5 miljoner till avskedad barnhjärtkirurg

Den barnhjärtkirurg som avskedades från Skånes universitetssjukhus anklagad för illojalitet får 2,5 miljoner kronor av Region Skåne i en förlikning.

Tornbladinstitutet – levande medicinhistoria

Tornbladinstitutet – levande medicinhistoria

Tornbladinstitutet, med sina samlingar av tusentals foster av människa och djur, är ett medicinhistoriskt unikum. Först på senare år har medicinska fakulteten i Lund börjat överväga på allvar att bevara det. (2 kommentarer)

Tobak och alkohol fortsatta hälsoutmaningar för Europa

Människor i Europaregionen dricker och röker mest i världen, och det finns stora hälsoskillnader mellan olika europeiska länder. Men en ny rapport från WHO visar ändå att hälsan har blivit bättre.

Bommarna till trots

Bommarna till trots

Ett hinder behöver inte vara stort för att lamslå en verksamhet. Ibland räcker det med en bom. Men sjukvården kan fungera bra trots ett stort antal hinder. Läs Jakob Ratz Endlers krönika.

Används i svensk vård

Anna Färnert, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, tycker att det är fantastiskt att Tu Youyou nu belönas med Nobelpriset.

Läkare utan gränser kräver utredning efter sjukhusbombning

Läkare utan gränser kräver en förklaring efter sjukhusbombningen i staden Kunduz i Afghanistan som dödade över tjugo personer, varav ett flertal av organisationens medarbetare.

Delat Nobelpris för nya terapier mot parasitsjukdomar

Delat Nobelpris för nya terapier mot parasitsjukdomar

Årets medicinpris går till parasitbiologen William C Campbell, mikrobiologen Satoshi Ōmura och chefprofessorn Youyou Tu för deras upptäckter bakom läkemedel mot malaria och andra stora parasitsjukdomar. (1 kommentar)

Hanteringen av forskningsfusk ses över

En särskild utredare ska se hur anklagelser om forskningsfusk kan hanteras mer rättssäkert. En central fråga är om en oberoende instans ska sköta utredningarna i stället för lärosätena.

Företagshälsovården ligger steget efter

Företagshälsovården sätts in för sent. I stället för att användas för att förebygga ohälsa på arbetsplatserna kopplas den in när det redan gått snett.

Alternativt Nobelpris till italiensk kirurg

Alternativt Nobelpris till italiensk kirurg

Gino Strada, italiensk kirurg och en av grundarna till organisationen Emergency, är en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, också kallat »alternativa Nobelpriset«.

Många akuta operationer skjuts upp

De medicinska prioriteringarna som görs inför akuta operationer följs inte – och många patienter får vänta längre än de borde.Det visar ny statistik från det omfattande kvalitetsregistret som Svenskt perioperativt register, Spor, just nu bygger upp.

»Primärvården måste jobba med sin självbild«

Primärvården är på väg framåt – men mot vad? Under veckan samlades 700 personer i Jönköping för att dela sina visioner om svensk primärvård.»Vi måste slänga offerkoftan i garderoben«, sa Emma Spak, ST-läkare i allmänmedicin och ordförande i Sveriges yngre läkares förening. (6 kommentarer)

Så ska ställföreträdarfrågan lösas

En länge kritiserad lucka i den svenska lagstiftningen kan vara på väg att täppas till. En utredning föreslår en ny lag som ska reglera hur beslut ska fattas för beslutsoförmögna, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa.