Vårdministern ger inga löften om svensk navelsträngsblodbank

Uppgifter i bland annat Läkartidningen om att det danska företaget Copygene mot betalning samlar in nyföddas blod i Sverige, navelsträngsblod som sedan fryses in och lagras i blodbanker, får vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson att överväga att inrätta en svensk navelsträngsblodbank. Nationella och offentligt finansierade sådana finns i bland annat Italien, Finland och USA. Flera […]

Den nationella handlingsplanen förlängs

Eftersom den Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården för åren 2001–2004 inte fick önskad effekt, ska handlingsplanen gälla ytterligare några år. Det har stat, kommuner och landsting nu kommit överens om. Det är bland annat läkartäthet och fast läkarkontakt inom primärvården som inte förbättrats i takt med planen. Enligt handlingsplanen ska det finnas […]

Personalägda Nackageriatriken utsedd till Sveriges bästa arbetsplats

»Ett personalägt företag där de anställda har stort inflytande och värderas högt. De anställda visas stor omsorg.« Så lyder motiveringen från Great Place to Work Institute, det internationella undersöknings- och managementkonsultföretag som gjort undersökningen, och som varje år tar fram listor över de bästa arbetsplatserna i 24 länder. Resultatet bygger på frågor till företagets personalansvariga […]

Tre läkare avstängda för illojalitet

De tre läkarna är involverade i ett företag som vunnit en upphandling i konkurrens med ett bud som deras arbetsgivare Universitetssjukhuset Örebro stod bakom. Enligt sjukhusledningen har läkarna inte på eget initiativ informerat om sina planer och sitt bud. Förra måndagen stängdes läkarna därför av från allt arbete på sjukhuset. Enligt läkarföreningen har de också […]

Läkarnas avgift förhållandevis låg

Läkartidningen har jämfört Läkarförbundets medlemsavgifter inklusive a-kasseavgift med avgifter inom några andra fackförbund. I kronor räknat är det inte så stor skillnad på avgifterna. Det blir det däremot om man sätter avgiften i relation till lönen. Lägst avgift i förhållande till medellön har civilingenjören och läkaren. Omkring 0,75 procent av inkomsten går till fack och […]

Felaktig operationsteknik orsakade ung kvinna en svår gallgångsskada

Socialstyrelsen anmälde kirurgen för oaktsamhet i samband dissektion vid laparoskopisk gallvägsoperation. Dissektionen gjordes på avstånd från gallblåsan med en ovanligt traumatisk teknik med mycket diatermi på och omkring den aktuella gallgången. Patienten åsamkades en icke ringa skada. Orsaken till skadans uppkomst är att dissektionen inte bedrivits enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i kombination med en […]

Industrin finansierar 29 procent av läkarnas fortbildning

Några säkra uppgifter om hur stora de totala kostnaderna för läkarnas fortbildning är och hur de fördelar sig på industri och arbetsgivare finns fortfarande inte. IPULS VD Magnus Cederholm har gjort en uppskattning baserad dels på fakta, dels på en rad antaganden. Han har kommit fram till att de totala kostnaderna, såväl direkta som indirekta, […]

»15-årig pojke utsattes för allvarlig risk att hamna i livshotande diabeteskoma«

Efter en anmälan enligt Lex Maria anmälde Socialstyrelsen fallet vidare till Ansvarsnämnden. Patienten besökte läkare A den 23 april. Hans mamma hade dagen innan varit i kontakt med A och berättat om sonens viktnedgång, om en ökad infektionskänslighet och oprovocerad näsblödning. Sonen, som var 170 cm lång, hade på tre månader minskat nästan 15 kg […]

Allvarligt dröjsmål med diagnostisering och behandling av 17-årings tarmvred

Pojken hade tidigare genomgått blindtarmsoperation. Den 2 juli 2004 kom han till akutmottagningen vid ett universitetssjukhus med buksmärtor och kräkningar sedan tre dagar. Han var uttorkad och hade inte haft avföring sedan insjuknandet, men han var feberfri. Vid undersökningen konstaterade ST-läkaren ömhet i bukens övre del och att ändtarmen var tom. Han bedömde därefter att […]

Skrev ut 14-årig pojke med buksmärtor utan läkardokumentation – varnas

Den 14-årige pojken insjuknade den 7 mars med kräkningar, lös avföring och buksmärtor. Han inremitterades samma dag till kirurgakuten vid ett sjukhus. Han hade ont, lite feber men låg snabbsänka och lades in för observation och fick dropp. Dagen därpå hade hans feber stigit upp mot 40 grader framåt eftermiddagen. Han fick febernedsättande. Senare samma […]

Ökad effektivitet kortade köerna

Elva procent fler operationer under 2004 med oförändrad arbetsstyrka. Det blev facit när förändringsarbetet vid Område öron-, näs- och halssjukdomar på Universitetssjukhuset i Lund utvärderades. Förbättringen är klart positiv men inte lika kraftig som vid huvud- och halssektionen (LT 25/2004). Sektionen har varit drivande i förändringsarbetet och lyckades på kort tid minska väntetiderna för sina […]

Nationell patientöversikt prövas i oktober

Projektet Nationell patientöversikt ska utveckla en tjänst som kan hämta och samla den mest relevanta informationen om en patient ur flera olika journalsystem och andra källor hos patientens olika vårdgivare. Det gäller inte att samla all information, det kan handla om att få fram det viktigaste, såsom läkemedel, diagnos och labbsvar. – Idag är det […]

Stopplagsproposition väntas om några veckor

Lagrådet anser att förslaget till ny och permanent stopplag öppnar för kryphål och stora variationer i tillämpningen. Men vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tror att det kommer att gå fort att ta fram en proposition, två till tre veckor. – Jag är glad att vi fått ett så bra yttrande. Jag tycker inte att det […]

Ylva Johansson vill effektivisera vården med IT

– Sverige behöver en nationell IT-policy för hela vård- och omsorgsområdet, och jag räknar med att ha en sådan klar innan året är slut. Min ambition är att Sverige skall höra till de världsledande länderna när det gäller att använda IT som ett verktyg för patientservice, kvalitet och effektivisering inom vård och omsorg, säger Ylva […]

Landsting, Försäkringskassan och läkarna eniga om sjukskrivningsåtgärder

Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Försäkringskassan, som ingår i Nationellt försäkringsmedicinskt forum, har nu enat sig om en rad åtgärder som behövs för att sänka sjuktalen och förbättra sjukskrivningsprocessen. Förslaget lämnades till Socialdepartementet i förra veckan. – Det viktiga är att landstingen på ledningsnivå prioriterar sjukskrivningsfrågan, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet. En […]

Specialisterna i Malmö flyttas från centrum till förorterna

Privatläkarna i Malmö håller till alldeles för mycket i centrum. Det tycker distriktsnämnden för Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Därför ändrar man nu förutsättningarna när en rad kontrakt för privat vård löper ut vid årsskiftet 2005/ 2006. Under våren äger nämligen en ny upphandling rum, värd 11,5 miljoner kronor, och där anbudsgivarna förbinder sig att lägga verksamheten […]

Ökad patientsäkerhet ska rädda 100 000 amerikanska liv

I USA pågår en stor kampanj för att minska antalet dödsfall orsakade av misstag inom sjukvården. Målet är att rädda 100000 liv. I en rapport från år 2000 varnade amerikanska hälsomyndigheter för att just brister i vårdsäkerhet kunde leda till så många som 100000 dödsfall årligen i USA. Kampanjen heter 100k lives och har arbetats […]

Stor okunskap om lagarna som styr hantering av forskningsmaterial

Den 24 maj inleds förhandlingarna vid Göteborgs tingsrätt, rörande Justitieombudsmannens, JO, åtal mot bland andra professor Christopher Gillberg och rektorn vid Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg. Åtalet gäller hanteringen av ett ärende med forskningsmaterial som begärts ut av andra forskare (LT nr 4 sidan 195). Det som hänt vid Göteborgs universitet lyfter fram den okunskap som […]

Nya studentordföranden tror på ihärdighet

Hanna Åsberg är 23 år och ursprungligen från Hallstavik i Uppland. Sedan tre år bor hon i Umeå där hon hunnit till termin sju på läkarutbildningen. I ett och ett halvt år har hon suttit i MSFs förbundsstyrelse och för en dryg vecka sedan valdes hon att efterträda Johan Zelano som ordförande i Medicine studerandes […]

Våga flytta!

I snart tre år har jag arbetat som »consultant« (överläkare) i barnnefrologi vid Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London. När man kommer från Sverige till detta barnsjukvårdens mecka är det lätt att känna sig som kusinen från landet. Här finns ett oändligt stort patientunderlag om man jämför med min tidigare arbetsplats, Astrid […]