Mest bisysslor bland prefekter

Att så många har bisysslor är positivt, tycker Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. –Bisysslor är tilllåtet och jag uppmuntrar det. För att förbättra människors hälsa måste vi samverka med industrin och den offentliga sektorn. Det ligger i vårt uppdrag. Men för att inte tappa i förtroende måste vi ha tydliga regler. Extra tag i etiska […]

Ingen forskning på äldrevårdscentral

I en artikel i detta nummer förordar Akner en ny typ av samlad primärvårdsbaserad vårdorganisation för äldre, äldrevårdscentraler. Vid årsskiftet öppnas två äldrevårdscentraler i Stockholm, en i Hässelby och en i Solna. Och sedan juli 2004 finns en närvårdscentral för äldre i Hökarängen i Stockholm, se LT nr 4 /2005, men av lite annat slag […]

Svensken som skrämmer amerikanska läkemedelsjättar

Det vore mer logiskt om han höll tyst, kan man tycka. Företaget han arbetar för är med och sätter priser, och hans bransch lobbar frenetiskt i Washington för att billiga mediciner från Kanada och Europa ska fortsätta förbjudas i USA. Men Peter Rost, som har arbetat över 20 år i läkemedelsindustrin, väljer att tala ut […]

Umeå backade om valfria kurser efter utvärdering

–Överlag har vi lyckats väl med de målsättningar vi har haft med den nya utbildningsplanen. Men man gör inte en sådan stor förändring en gång för alla. Det är en dynamisk process, och där har utvärderingarna varit till stor nytta, säger Christina Lindén, ordförande i programkommittén för läkarutbildningen på Umeå universitet. Som LT beskrev i […]

Svårt att veta om förändringarna når sitt syfte

Det är svårt att veta, menar Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik på Karolinska institutet. – Det finns ganska bra utvärderingar från utlandet av reformer liknande dem som nu görs i Sverige. Därför kan vi anta att de fungerar här också. Å andra sidan är de svåra att översätta till svenska förhållanden eftersom sammanhangen och […]

Studenter anser sig förbisedda

Så lyder några av kommentarerna från studenterna på termin elva i Malmö. Medicine studerandes förbund lovordar däremot ambitionen att förbättra läkarutbildningarna. Malmöstudenterna är samlade för att diskutera fallen från morgonens storrond på infektionskliniken. Men när LT hälsar på och väcker frågan om vad de förestående förändringarna betyder tar samtalet snabbt fart – det fortsätter långt […]

Fler valfria kurser när läkarprogrammen görs om

Läkarutbildning är en färskvara som kontinuerligt måste förändras i takt med omvärlden. Och idag går kunskapsutvecklingen snabbare än förr. Det synsättet återkommer med små variationer hos de utbildningsansvariga för läkarprogrammen. Många har nu gjort bedömningen att det inte duger med små justeringar. Helheten måste ändras, den röda tråden bli tydligare. De senaste åren har samtliga […]

Människokroppen i konst och vetenskap storsatsning på Nationalmuseum

Vårens stora utställning på Nationalmuseum i Stockholm – »Kroppen. Konst och vetenskap«, som öppnar denna vecka – visar hur läkare och konstnärer, ofta i samarbete, från renässansen och fram till idag har försökt att förstå och skapa bilder av människokroppen. Utställningen, den första i sitt slag i Sverige, är resultatet av ett samarbete med Hagströmer […]

Nya arbetstidsregler förargar landstingen

Riksdagsbeslutet har snabbt följts av kritiska uttalanden från Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen ogillar att Arbetstidslagen »staplas på« med direktivets regler och anser att det blir svårt att tillämpa lagen. Regeringens motivering till att inga bestämmelser tas bort ur den gamla Arbetstidslagen är att det skulle innebära försämringar av arbetstagarnas skydd. Särskild irritation hos landstingen […]

KI inrättar professur i akutsjukvård

Landets första professor i akutsjukvård kan tillträda till hösten. På initiativ från landstinget i Stockholm och institutionen Södersjukhuset har Karolinska institutet, KI, beslutat att inrätta en professur i akutsjukvård, med särskild inriktning på akut omhändertagande. Professuren ska förläggas till Södersjukhuset som en naturlig del i sjukhusets profil som akutsjukhus. – Vi hoppas kunna tillsätta tjänsten […]

Köer måste kapas före 1 november

Någon inkörningstid är inte planerad. Vårdgarantin gäller från första dagen. Den 1 november ska ingen patient mot sin vilja ha väntat mer än tre månader på sin behandling. Det meddelade Landstingsförbundet och vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium i Stockholm i samband med att regeringen klubbade vårdgarantin i torsdags förra veckan. – Alla […]

Reumatologin kan förbli självständig

Socialstyrelsen ändrar sig vad gäller reumatologin. I Socialstyrelsens förslag till ny indelning av de medicinska specialiteterna var reumatologin en av dem som i framtiden inte längre skulle finnas kvar som självständiga specialiteter. Reumatologin föreslogs bli grenspecialitet till internmedicinen. Självständigheten viktig Professor Lennart Persson, som på uppdrag av Socialdepartementet kompletterat Socialstyrelsens utredning med forsknings- och utbildningsaspekter, […]

Socialstyrelsen vill ha nationell vaccinupphandling vid pandemi

I samarbete med Krisberedskapsmyndigheten, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har Socialstyrelsen tagit fram en beredskapsplan för en pandemisk influensa. Den täcker både de nationella insatser som kommer att krävas och ger underlag för hur enskilda landsting bör agera. Scenariot är att det uppkommer ett helt nytt och mycket smittsamt influensavirus. I dag anses en mutation av det […]

En patient fick för hög medicindos – en annan för låg

I fall 1 (HSAN 1208/04) medicinerade en 29-årig man med det smärtstillande Celebra. Den 24 mars uppsökte han läkaren på grund av att han, enligt patientjournalen, gått upp ca 8 kilo i vikt på någon vecka. Han hade under samma tid kastat vatten mindre än han brukade. Läkaren misstänkte att vätska hade samlats i kroppen […]

Kirurg valde en lägre vårdnivå i stället för en högre – varnas

Den 71-åriga kvinnan ådrog sig den 26 februari brännskador på halsen, bålen, underbenen och låren efter att ha försökt tända eld i en värmepanna. Hon uppsökte en sjukstuga, där en distriktssköterska ordnade ambulanstransport till lasarettet. Där bedömdes skadorna till andra graden, omfattande 10–19 procent av kroppsytan, och hon skickades tillbaka till sjukstugan med ordination om […]

Borde sökt orsaken till synnedsättningen

Den 53-årige mannen undersöktes av ögonläkaren den 11 juni på grund av synnedsättning i vänster öga, vilket bekräftats av optiker vid utprovning av glasögon. Ögonläkaren bedömde att näthinnan var utan anmärkning, efter granskning genom grumlig lins och grumlig glaskropp. Fick vänta länge på återbesök När patienten återkom till mottagningen den 13 augusti konstaterade ögonläkaren total […]

Gynekologerna betalar själva 14 procent av sin fortbildning

Hur den externa fortbildningen finansieras varierar mellan specialiteterna. Detta enligt Läkarförbundets fortbildningsenkät, som Läkartidningen berättade om förra veckan, där läkarna själva besvarat frågor om sin fortbildning. Internmedicinarnas externa fortbildning bekostas, enligt enkäten, till 28 procent av industrin. Snittet ligger på 18 procent. – Vi internmedicinare är minst lika intressanta för industrin som allmänmedicinarna, eftersom vårt […]

Rimligt med heltäckande vaccination trots miljardkostnader

Morgan Johanssons målsättning är att samtliga svenskar ska erbjudas vaccination i händelse av en influensapandemi. Om kostnaden skulle motsvara den för vanligt influensavaccin handlar det vid en heltäckande vaccination om cirka en miljard kronor. Vid en pandemi torde dock efterfrågan blir så stor att kostnaden kan förväntas stiga till två, kanske tre miljarder kronor, tror […]

Små hälsoeffekter av måttligt drickande enligt ny rapport

Rapportens initiativtagare alkoholläkaren Sven Andréasson anger två skäl till varför rapporten arbetats fram: – En återkommande fråga på utbildningsdagar för primärvårdspersonal är:Riskerar vi inte att våra patienter går miste om en positiv effekt av alkohol om vi är alltför restriktiva i vår rådgivning? Det behöver alltså skapas större klarhet inom området. En kunskapsöversikt Det andra […]

»Landstingen tar sitt fortbildningsansvar«

–Vår uppfattning är att arbetsgivarna idag tar sitt ansvar för fortbildningen, säger Ellen Hyttsten, direktör på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. –Men jag trodde kanske att industrins andel var något större. Skulle dessutom kostnader för produktionsbortfall räknas med blir ju industrins andel ytterligare mindre, säger Ellen Hyttsten, som ännu inte […]