Hägglund ny socialminister

Att det blev en kristdemokrat som fick socialministerposten var väntat. Själv är han nöjd med den drömroll han eftertraktat. Varför ville han ha den posten? – Därför att jag ser stora möjligheter till förbättringar inom vården. Det är frågor som många människor bedömer så viktiga, säger Göran Hägglund. Den allra första frågan han tänker ta […]

Gåtan om venernas backventil

Det hände i Amen Corner-huset i slutet av Paternoster Row i London. Här hade Royal College of Physicians sitt hus, där William Harvey föreläste i anatomi och hade tillstånd att utföra obduktioner. Det skedde i traditionen han lärt sig i Padua hos Fabricius ab Aquapendente, som 1603 publicerade sin lilla skrift om de små genomskinliga […]

Ett spännande liv i kirurgins tjänst

Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han började sin bana som militärläkare men slutade som riksdagsman och preses för Vetenskapsakademien. Hans självbiografi och beskrivningar av kirurgisk praxis ger god inblick i ett spännande levnadsöde och i villkoren för dåtidens sjukvård. Han föddes under enkla förhållanden i en järnbruksmiljö i Dalsland […]

Tankeväckande om processorienterad verksamhetsstyrning

Författarna, som båda är administratörer, med erfarenhet från bl a landstingsvärlden, argumenterar i denna bok vältaligt för att de ofta vattentäta skotten mellan olika offentliga institutioner och verksamheter ska avlägsnas och mer av horisontellt samarbete komma till stånd i ett »flödessamhälle«. Organisationsförändring innebär många gånger omfördelning av makt och möts därför ofta med motstånd från […]

En trevlig urologilärobok

Boken »Urologi« passar bra att ha på ST-läkarens mottagning och använda som uppslagsbok. De flesta kapitlen är både instruktiva och trevliga att läsa, och även om boken inte direkt inbjuder till sträckläsning kan några kapitel då och då också vara rent nöjsamma att läsa. Bokens författare försöker vara heltäckande och börjar ambitiöst med anatomi och […]

Mångsidig och neutral översikt i frågan om dödshjälp

En ny bok om de svåra och många gånger kontroversiella frågorna om dödshjälp har kommit ut. Det bör betonas från början att det (den här gången) inte handlar om en skrift som tar ställning vare sig för eller emot dödshjälp, utan det är (enligt min uppfattning) första gången som dessa frågor belyses ur ett ganska […]

»Omedelbart kejsarsnitt hade kunnatöka barnets möjlighet att överleva«

Den 33-åriga kvinnan skulle föda sitt andra barn och gick på kontroll. Under graviditeten hade hon haft blödningar, och fick den 24 februari en vattenavgång i vecka 25+2. Hon remitterades därför till kvinnokliniken vid ett universitetssjukhus. Behandling med Betapred gavs för att mogna barnets lungor. En cervixodling var negativ. Under vården fortsatte det att läcka […]

»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar för att provsvar lämnas så snart som möjligt«

En knappt 4-årig pojke kissade på sig under dagtid och därför kontaktade hans mor vårdcentralen där man den 6 mars i år gjorde en urinodling. Den 24 mars meddelade distriktsläkaren familjen att pojken hade tillväxt av bakterier i urinen. Han fick behandling. Modern anmälde distriktsläkaren. Hon ansåg att svaret borde ha varit klart på tre […]

Inte uteslutet att kolektomin kunnat undvikas om medicinen hade satts in itid

Kvinnan fick under sommaren bukbesvär med bubbel och körningar i magen. Den 23 juni rektoskoperades hon vid en vårdcentral. Den 10 augusti sökte hon akut vid lasarettet på grund av feber och ständiga diarréer med blodtillblandning. Hon fick remiss till magspecialist och recept på Colazid. Vid ett nytt akutbesök på lasarettet den 17 augusti fann […]

»Borde i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt«

Den 35-åriga kvinnan hade tidigare fött barn med kejsarsnitt och nedkomsten av hennes andra barn beräknades till den 29 september. Under graviditeten kontrollerades hon av barnmorska A, som i slutet av mars ombesörjde läkarundersökning och det tidigare snittet bedömdes då ha gjorts på grund av sätesändläge. Den 5 oktober hade A noterat avtagande fosterrörelser, men […]

Tydligare ramar att vänta för kvalitetsregistren

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nyligen fattat beslut om att ta huvudansvaret för drift, utveckling och finansiering av registren. Den främsta anledningen är att kvalitetsutveckling ligger i sjukvårdens eget intresse. Det går i linje med de krav som hörts på att öppna upp kvalitetsregister för allmänheten i god patientsäkerhetsanda – en service som därför […]

Gynregister betalas av vaccinföretag

I år har kvalitetsregistret fått 375000 kronor från Merck medan resten av budgeten täcks av Socialstyrelsens bidrag på 200000 kronor. Ett välkommet stöd, resonerar de registeransvariga, för att kunna betala två halvtidstjänster, en databasadministratör och en statistiker, samt några konsultuppdrag som gör tjänster. I kvalitetsregistret samlas en mängd data kring de hundratusentals cellprovskontroller som görs […]

Psykosomatiska besvär – Darwins 150 år retrospektiva diagnos

Att söka bevis för och utforma teorin om arternas uppkomst och utveckling skulle ställa Charles Darwin inför intellektuella och emotionella svårigheter som var mer påfrestande och på sitt sätt farligare än dem han mött under sin upptäcktsresa runt jorden med fartyget HMS Beagle. Hans skapelseberättelse skulle inte vara i överensstämmelse med den som människor i […]

Citatet: Jan Waldenström

Jan Waldenström (1906–1996) är ett av de verkligt stora svenska namnen i internationell medicinhistoria. Han hör till generationen klassiska internister, som hade encyklopediska kliniska kunskaper inom den då föga subspecialiserade invärtesmedicinen. Få svenskar har fått en sjukdom uppkallad efter sig, men macroglobulinaemia Waldenström är ett för hematologer välkänt begrepp med hyperviskositet i blodet, som ger […]

Kvalitetsregister finansieras av läkemedelsindustrin

I dag tillåter Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att kvalitetsregistren sponsras av industrin, forskningsfonder eller kliniker. Motkravet är att dessa externa aktörer inte får påverka hur registret utformas, vilken rapportering som ska ingå och hur detta ska redovisas. En sammanställning som SKL gjorde i somras visar att sponsring från industrin uppgår till cirka […]

»Anmärkningsvärd« ohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset

Undersökningen ingår i projektet Houpe – Health and Organisation among University Physicians in four European countries – där också sjukhus i Norge, Island och Italien ingår. Undersökningen, som initierades av sjukhusledningen 2002, genomfördes under sommarhalvåret 2005, ett och ett halvt år efter att sjukhusets omorganisering inleddes. Läkare anställda mer än ett år tillfrågades, drygt 1800 […]

Mekanismer bakom genetisk reglering belönas med Nobelpris

För drygt åtta år sedan publicerade de två amerikanska forskarna Andrew Z Fire, professor vid Stanford University School of medicine, samt Craig C Mello, professor vid University of Massachusetts, sina resultat om hur dubbelsträngat RNA kan stänga gener i arvsmassan (Nature 1998;391: 806–11). För den upptäckten belönas nu de båda forskarna med Nobelpriset i fysiologi […]

Självmord bland läkare i Stockholm oroar

Minst fyra självmordsfall har inträffat bland läkare i Stockholm hittills under 2006, två vid landstingets egna sjukhus, två vid sjukhus som landstinget har vårdavtal med. Normalt inträffar mellan sex och åtta självmordsfall bland läkare i hela landet under ett helt år, enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet och chef för […]

Uppsving för e-postkonsultation i Danmark

Nästan hälften av alla danska läkare erbjuder idag rådgivning via e-post. I storstäderna är andelen ännu större. Från den 1 april 2003 har det varit möjligt för privatpraktiserande läkare att erbjuda e-postkonsultation. Idag är servicen frivillig, men från och med nästa avtalsperiod med början den 1 januari 2009 måste läkarna tillhandahålla e-postkonsultation. Initiativet och uppbyggnaden […]

Han vill göra sjukvården mer folkhälsoinriktad

Det blev en politisk rivstart för Lennart Levi. Medlem i centerpartiet blev han först i fjol och då blev han också tillfrågad att ställa upp som kandidat till riksdagen. Karriärist? Nej, snarare humanist. Nu har den 76-årige läkaren fått en riksdagsplats. När valsedlarna kontrollräknats på torsdagen stod det klart att Lennart Levi, som var andranamnet […]