Hon vill ha samarbete mellan specialitetsföreningarna

Barbro Westerholm är själv 73 år men kallar sig inte pensionär. Hon är i högsta grad arbetande. Förra året avgick hon efter sex år som ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, och snart tar hon för andra gången plats i riksdagen. Läkartidningen når henne på mobilen när hon är på väg att plocka upp tre barnbarn på […]

Ny sajt om narkos ska förbereda barn för operation

– Det finns ett skriande behov av information, och vi har märkt att många frågar efter just en webbsida, säger Gunilla Lööf, anestesisköterska på sjukhuset i Solna. Förra hösten började hon och kollegan Erika Berggren att skissa på idéer till en webbplats. De får många olika frågor från barn som ska läggas in på sjukhus […]

Många läkare negativa till nya industriavtalet

Nära hälften av läkarna som svarat, 46 procent, är negativa till det nya industriavtalet. Det har lett till mindre utbildning och mer krångel och byråkrati, menar de. Men en fjärdedel av de svarande är i stort sett positiva till det nya avtalet. Det är en fördel med klara regler, färre besök och att de blir […]

Norsk läkarutbildning ett steg mot universitet i Göteborg?

I september 1945 kom 23 norska medicinstudenter till Göteborg. Ett halvår senare kom ytterligare 15. De allra flesta i den första gruppen hade kommit som flyktingar till Sverige i samband med den tyska ockupationsmaktens tillslag mot Oslo Universitet den 30 november 1943. Då omringades universitetet av Gestapo och Wehrmachtsoldater, och omkring 1 200 manliga studenter […]

Engelskt TTT-koncept skall ge ökad patientsäkerhet vid operationer

Det berättar Maria Nordström, kirurg i Sundsvall, med ett stort, klingande skratt. Inspirationskällan är en TTT-kurs som hon just gått vid Practicum i Lund. TTT står för »Training the trainer« och är ett koncept framtaget av Rodney Peyton vid Royal College of Surgeons (RCS) i London. – Det är en praktisk handledningskurs. Ingen av oss […]

Rutinerna skärptes efter förväxling av vaccinationssprutor för småbarn

Flickans mamma anmälde distriktsläkaren och berättade att dottern den 5 april i år skulle få en spruta med vaccinet Pentavac för 6-månaders barn. Distriktsläkaren förväxlade dock flickans spruta med en annan som innehöll Priorix och var avsedd för ett 18-månaders barn, som satt utanför och väntade. Ansvarsnämnden läste flickans journal och hämtade in yttrande av […]

Kvinna fick smärtsamt neurom och infektion efter amputation av finger

Den 48-åriga kvinnan råkade i maj 2004 kapa av halva vänstra pekfingret i en vedkap. En lokal infektion fördröjde läkningsförloppet. Ett ömmande amputationsneurom utvecklades i amputationstoppen. Efter en ny operation i januari 2005 kunde kvinnan återgå i arbete. Patienten anmälde ortopeden, som behandlade henne direkt efter olyckan, och en kirurg. Ansvarsnämnden tog in patientens journal […]

»Varje läkare har ett eget ansvar även om rutiner saknas«

Den 43-årige mannen led av missbruk och hepatit. Han lades måndagen den 17 januari 2005 in vid ett universitetssjukhus, och man inledde samma dag behandling med 60 mg metadon dagligen. På lördag morgon den 22 januari fann man honom död i sängen. Rättsmedicinsk undersökning visade blodfyllda lungor samt metadon i lårblod i en koncentration av […]

Läkarassistenter nöjda trots oklara villkor

Det har varit bra att arbeta som läkar- assistent för att jag för första gången har kunnat följa ett arbete på en avdelning och sett hur vårdflödet går till. Och jag har lärt mig att ta patienter. Det säger Sofie Karlström, som annars studerar på läkarutbildningen i Göteborg där hon påbörjar termin nio i höst. […]

Lagstadgad vårdgaranti och mångfald

Trots de moderata valframgångarna är det alliansens breda överenskommelse som blir kärnan i den framtida vårdpolitiken. Några öppningar för att moderaterna skulle få mer inflytande med tanke på segersiffrorna är det inte tal om, menar Cristina Husmark Pehrsson (m). – Vi har lagt fram ett gemensamt arbete i alliansen, det blir ingen förändring av det, […]

Brister i lönesättning och arbetsmiljö

AT-tariffen slopades 2004, men fortfarande har få AT-läkare förhandlat om sin lön, endast 27 procent av AT-läkarna i rankningen. – Lönesättningen fungerar inte. Det kan bero på en otydlighet i chefsförhållandena, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. 46 procent av AT-läkarna vet inte vem som är lönesättande chef. Hela 80 procent […]

Läkaren en återkommande gestalt i Ibsens dramer

Det är i år 100 år sedan dramatikern Henrik Ibsen dog. I Norge har Nasjonalkomiteen for Ibsensatsningen sedan 1997 arbetat med att planera och koordinera markeringen av nationalskaldens död. Högtidlighållandet omfattar mer än 3 000 arrangemang över hela världen [1]. Henrik Ibsen föddes 1828 i Skien i en relativt välbärgad köpmansfamilj. Genom olyckliga affärer och […]

Lön och kollegialt stöd lyfte Eksjö

– Jag är lite förvånad faktiskt, säger AT-läkaren Stina Carlsson när hon och ytterligare sex AT-läkare träffar Läkartidningen vid lunchtid på Höglandssjukhusets takterrass en solig septemberdag. Stina Carlsson har gjort större delen av sin AT och är nu på vårdcentralen strax bredvid. – Det har varit väldigt bra att göra AT här, men handledningen har […]

Eksjö i topp och Borås i botten

Eksjö var etta också 2005. Men övriga topp-tio är nya, med Örnsköldsvik, Skellefteå och Kalix på delad andraplats. Klättrat rejält har Visby och Växjö från långt ner till en delad åttondeplats. Och tvärtom, Norrtälje och Kungälv har dalat från en delad andraplats till 33:e respektive 14:e plats i år. Skövde/Falköping åkte från sjunde ända ner […]

Gör marknadsföring av läkemedel mer skada än nytta?

Några frågor till … … den australiensiske allmänläkaren Peter Mansfield, VD för organisationen Healthy Skepticism, som vill förbättra folks hälsa genom att motverka vilseledande marknadsföring av läkemedel. Just nu är Peter Mansfield på internationell föreläsningsturné. Han ger fyra föreläsningar i Sverige, varav en på Läkaresällskapet i Stockholm den 12 september och tre i Göteborg, den […]

Genterapi möjlig väg att reparera hörselsinnet

– Forskningen bedrivs enligt flera huvudlinjer, berättar Mats Ulfendahl, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och föreståndare för Centrum för hörsel och kommunikationsforskning, Karolinska institutet. Närmast klinisk tillämpning är sannolikt tillväxtfaktorer i kombination med kokleaimplantat. Djurexperiment har klart visat att resultaten av kokleaimplantat kraftigt förbättras om man även tillför nervtillväxtfaktorer (exempelvis neurotrofiner som BDNF och […]

Underskott i ekonomin vid många universitetssjukhus

Flera av landets stora sjukhus går back att döma efter årets resultat till och med juli. Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge uppvisar –265 miljoner kronor, som förklaras med en överproduktion. – Vi har ett allt större patientflöde främst i öppenvården, men även i slutenvården på grund av vårdavtalet. Vi har till exempel fler beställningar på levertransplantation, säger […]

HPV-vaccin kan godkännas i EU inom kort

Humant papillomvirus, HPV, orsakar idag 95 procent av all livmodershalscancer. Mot några av de aggressivaste virusvarianterna har läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dome framställt vaccinet Gardasil, som fick ett s k förhandsgodkännande av EUs läkemedelskommitté i slutet av juli. Nästa anhalt är EU-kommissionen som kommer med sitt utlåtande i oktober. – Eftersom kommittén har rekommenderat ett […]

Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen

Det här är roligt och viktigt. Det vill jag prata med andra om. Det var min första reaktion efter läsningen av Åsa Beckmans bok »Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter«, som kom på Bonniers förlag 2002. Medan jag läste gick associationerna till mitt eget kliniska arbete. Jag tyckte mig se beröringspunkter mellan […]

Anders Anderson – bortglömd ledamot av Svenska akademien

Överallt i världen har läkare ofta förekommit som författare av poesi och annan skönlitteratur. Några har blivit berömda men få tycks ha fått plats i akademier och motsvarande litterära eliter. På de aderton stolarna i Svenska akademien har sedan den grundades i slutet av 1700-talet invalts åtta naturvetare, av vilka fyra varit medicinare. Två, Gustav […]