Pandemi ger etiska dilemman för läkaren

Vilka ska vaccineras vid brist på vaccin? Vilka ska räddas om vårdbehovet överstiger tillgängliga resurser? Unga, högriskgrupper, vårdpersonal, personer med viktiga samhällsfunktioner? Det var frågor som diskuterades vid symposiet »Utmanande läkaretik vid en pandemi«. – Det är en demokratisk fråga hur vi ska hantera den här svåra situationen och ingen fråga enbart för Socialstyrelsen, sa […]

Akutsjukvård i stöpsleven

Att det först har varit trögt att införa akutsjukvård som specialitet visar specialitetens internationella historia. Antalet länder med akutsjukvård som egen specialitet har ökat exponentiellt. Först ut var England och USA på 1960-talet. Innan dess fanns ingen integrerad organisation för hur akutsjukvård skulle förmedlas. Men nu finns specialiteten i 46 länder. – Och det började […]

Försök att locka yngre till tropikerna

Förhoppningen med symposiet var att locka unga läkare att jobba i tropikerna. Läkare i panelen berättade om sina erfarenheter, främst från olika delar av Afrika. Lars Dagson, till vardags barnläkare i Lindesberg, berättade om sina sju år i Centralafrikanska republiken. Undernäring, diarréer, tbc, HIV/aids, mask, polio och ormbett var en del av sjukdomspanoramat. Förutom de […]

Att söka det icke uppenbara lockar honom som läkare och författare

I husets trapphall är golvkaklet lagt i klara mönster, och på Jonas Moströms lägenhetsdörr några trappor upp på Linnégatan i Stockholm hänger en barnteckning. Någonstans där, mellan det mycket systematiska grundarbetet och det fria, fantasifulla tecknandet, verkar Jonas Moström befinna sig också i sitt skrivande. Han har hittills skrivit två kriminalromaner: »Dödens pendel«, som kom […]

Läkarens vardag en outsinlig källa för deckarförfattande

När jag för många år sedan undervisade medicinare i hematologi brukade jag visa bilden av Sherlock Holmes, som med enkla medel (förstoringsglaset) och med tankens skärpa löste de mest invecklade problem. Det förtjänar att påpekas att doktor Arthur Conan Doyle under sina medicinstudier i Edinburgh hade en lärare i kirurgi som hette Joseph Bell och […]

»Fråga om överkänslighet självklar del av anamnesen vid läkemedelsförskrivning«

En 19-åriga kvinna kom akut till husläkarmottagningen den 29 september på grund av magbesvär och illamående samt täta urinträngningar. Hon bedömdes av en distriktsläkare lida av urinvägsinfektion och ordinerades penicillinpreparatet Selexid. Dagen därpå svullnade hon upp runt ögonen. Selexid byttes ut mot Trimetoprim, sedan apotekspersonal tagit kontakt med en jourläkare, en kardiolog. Den 4 oktober […]

Socialstyrelsens överklagande fäller tidigare friad distriktsläkare

En 87-årig dement kvinna på ett gruppboende föll och skadade sig den 5 september. På sjukhuset syddes en sårskada i pannan. På grund av smärtor i höger höft kördes hon den 14 september till sjukhuset igen. Man fann brott på höger lårbenshals. Hon opererades och fördes den 21 september tillbaka till boendet. På grund av […]

Fälld underläkares fel var ringa – frias av länsrätten

Den 57-åriga kvinnan hade under en längre tid haft ryggbesvär. (Vi berättade om fallet i LT nr 8/06.) Den 11 november 2004 uppsökte hon akut vårdcentralen på grund av vänstersidig huvudvärk. Hon undersöktes av underläkaren, som bedömde att det rörde sig om muskuloskeletala besvär och att patienten skulle fortsätta med de värkmediciner hon tog. Patienten […]

Inte fel låta pjäxan sitta kvar på det brutna benet – skyndsamhet viktig

Den 22-åriga kvinnan föll den 12 februari illa vid utförsåkning. Hon fördes med benbrott på vänster underben till hälso- centralen där hon undersöktes av distriktsläkaren. Efter röntgen konstaterades en boot top-fraktur. (Vi berättade om fallet i LT nr 26/06.) Distriktsläkaren remitterade patienten till sjukhus tio mil bort för operation, dit hon fördes samma dag. Där […]

Operatören frias eftersom sjukhuset saknade säkerhetsrutiner

Den 48-åriga kvinnan genomgick den 6 december 2004 en vaginaloperation. Operationstiden blev betydligt längre än beräknat. Ett kompartmentsyndrom uppstod i hennes båda underben. Fasciotomi genomfördes, men hon lider av bestående besvär till följd av kompartmentsyndromet. Kvinnan anmälde operatören. Av ett Lex Maria-beslut hos Socialstyrelsen framgår att patienten hade besvär av rikliga blödningar och underlivsframfall. Det […]

DT-undersökning visade subaraknoidalblödning

Den 43-årige mannen sökte vårdcentralen den 24 februari i år sedan han i två dagar haft huvudvärk, yrsel och illamående. Han hade kräkts några gånger, men kräkningarna sattes i samband med hosta. Doktorn fann allmäntillståndet gott. Besvären bedömdes som en infektion och patienten ordinerades hostdämpande medicin och antibiotika. Den 28 februari återkom han med fortsatt […]

Flera felbedömningar orsakade svåra följder för patienten

Det menar Ansvarsnämnden, och kritiserar tre kirurger och två sjuksköterskor för passivitet utan att fälla någon, i ett fall där en 47-årig man fick större delen av sin tunntarm förstörd genom att tunntarmspaketet roterat så att blodförsörjningen hade snörts åt. Patienten, som tidigare opererats vid flera tillfällen på grund av tunntarmshinder, kom en lördagnatt akut […]

»Borde konverterat till öppen kirurgi«

Det menade Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik och gynekologi, docent Jan-Henrik Stjerndahl, som granskat fallet i den förra artikeln. Vi kan bara ge en del av hans synpunkter. I sammanfattning ansåg han att det förelåg indikation för att avlägsna livmodern, och att någon kritik inte skall riktas mot att de påbörjade ingreppet på det sätt […]

Skadade flickas hornhinna allvarligt

Den 15-åriga flickan undersöktes i april i år vid en hälsocentral på grund av att hon inte kunnat avlägsna något som hon misstänkte var en kontaktlins i ena ögat. Distriktsläkaren bedömde att det rörde sig om en kontaktlins och försökte att ta bort den med instrument. Efter flera försök skickades flickan till sjukhus. Det fanns […]

Arbetsbeskrivningen ändrad för operationer i benstöd

En tid efter händelsen besökte representanter för Socialstyrelsen sjukhuset för att med verksamhetscheferna vid anestesi- och operationskliniken, kirurgkliniken, kvinnokliniken och ortopedkliniken diskutera riskförebyggande åtgärder för att förhindra att något liknande upprepas i framtiden. De enades om att den arbetsbeskrivning för operationer i benstöd som reviderats och kompletterats efter händelsen ytterligare behövde förtydligas, särskilt beträffande ansvarsfrågan. […]

Robotkirurgin ökar – men utvärderingar saknas

Ordet robot härstammar från tjeckiskans robota, som betyder tungt, monotont eller påtvingat arbete. Med den robot som används inom kirurgin förhåller det sig tvärtom: den är åtråvärd och erbjuder ergonomiska fördelar. Antalet robotar på världens sjukhus ökar och räknas i hundratal. De flesta lär finnas i USA. Trenden för robotledda ingrepp pekar också uppåt – […]

Hård träning och teamarbete nyckel till framgång i Lund

Operationssalen påminner om en emballagefabrik – det mesta är inpackat i plast eller gröna dukar. Patienten, en kvinna med cervixcancer, är omgiven av tre robotarmar, hårddiskar, teveskärmar och robotkonsolen ett par meter bort. – Jag tänker inte ens på att jag sitter med två joysticks och tittar på en bild. Så verkligt är det, utbrister […]

Sveriges Kommuner och Landsting ändrar åsikt

SKL har under hösten visat en motvilja mot uppgörelser i form av lokala kollektivavtal och avsteg från Arbetstidslagen. När Läkarförbundet i början av november gjorde en begäran till SKL att uppmana till kollektivavtalslösningar avvisades detta från centralorganisationen med att det inte fanns något behov. Åke Hillman, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, känner inte till de lokala […]

Landsting i norr diskuterar avstegsavtal

Stämningen är mer försonande i dag i Västerbottens läns landsting än för någon månad sedan då det talades om nedskärningar av jourlinjer. Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkarförening, är nöjd. Fackets påstötningar kan resultera i fyra avstegsavtal för röntgen- och kvinnoklinikerna vid Lycksele lasarett samt rygg- och kärlkirurgiklinikerna vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniker med små […]

Stockholm säger ja till lokala avstegsavtal

– Vi är oerhört glada. Vi var oroliga länge, men nu är arbetstidsfrågan prioriterad i landstinget. Det finns stöd för att ge de lokala parterna förhandlingsutrymme att hitta egna arbetsanpassningar, betonade Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, på fredagens presskonferens då den partsgemensamma överenskommelsen presenterades. Enigheten är bred, sades det från podiet. Där satt det […]