»Det är förfärligt att inte få operera«

Fredag på toraxkliniken. På läkarexpeditionen är det tyst; då och då slamrar en dörr. De flesta kontorsrummen är stängda med persiennerna neddragna. Ett rum står dock vidöppet och visar upp ett rörigt skrivbord och några operationskläder slängda på en soffa. På frågan om hur semesterlistan sett ut för läkarna svarar verksamhetschef Ulf Kjellman att det […]

Doktor i Kapstadens slum och Desmond Tutus hem

Philani, organisationen som Ingrid le Roux arbetar för, har vuxit ordentligt. Från en småskalig klinik till sex rehabcenter i olika kåkstäder runt om Kapstaden. Men det är en tillväxt med kluvna förtecken. – Vi borde egentligen inte behövas i ett land som Sydafrika, säger Ingrid le Roux när vi ses på en terrass i Kapstaden […]

Industriavtalet tycks inte ha minskat fortbildningen

En läkare hade i genomsnitt åtta externa fortbildningsdagar på betald arbetstid år 2005. Det betyder att det är en bit kvar till Läkarförbundets mål om minst tio sådana dagar per år. Hans Hjelmqvist, ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, är ändå positiv. Han tycker sig se en rörelse åt rätt håll jämfört med förra […]

Dialogroman om den moderna döden – en väckarklocka

F örfattaren Carl-Henning Wijkmarks fiktiva berättelse, »Den moderna döden« (Norstedt förlag), som kom ut redan 1978 (med tillägg 1985) gavs ut på nytt år 2005. Bokens stora fråga, hur vi skall möta problemet med det ökande antalet äldre människor i vårt land, är mer aktuell idag än då boken gavs ut första gången. Antalet 65-åringar […]

»Synnerligen anmärkningsvärt att inte gastroskopi gjordes«

Den 57-åriga kvinnan sökte i januari 2005 vårdcentralen för magsmärtor. Hon ordinerades magsyrahämmande behandling med Zantac av distriktsläkaren. I mars förnyades receptet, och vid ett återbesök i april togs prov. I juni sökte patienten sjukhus där en utredning visade att hon hade en långt framskriden magsäckscancer. Kvinnan anmälde distriktsläkaren. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och […]

Två jourhavande läkare omöjligaatt nå i mycket allvarliga situationer

Den 41-åriga kvinnan inkom kl 11.30 den 18 juli 2005 till förlossningsavdelningen på grund av vattenavgång en vecka efter beräknad förlossning. Hon lades in och hade följande dag svaga värkar. Kl 09.50 ordinerades hon värkstimulerande dropp, och ryggbedövning lades kl 14.20. På grund av påverkade fosterljud stängdes det värkstimulerande droppet sedan av, men fosterljuden fortsatte […]

Positivt gensvar på skarpare etiklag

Ett hundratal remisser ligger på utbildningsdepartementets bord. En proposition väntas nu från regeringen, dock först efter valet enligt departementet. Det var förra året som en statlig utredning lades fram med förslag om att utvidga lagen om etikprövning. Bakgrunden är att den nuvarande lagen, som trädde i kraft 1 januari 2004, inte täcker all forskning som […]

Gisela Dahlquist – barnens starka förkämpe

Barn och medicinsk etik, ofta i kombination, har varit ledstjärnor i pediatrikprofessorn Gisela Dahlquists yrkesliv de senaste 20 åren. Idag är hon vetenskaplig sekreterare i Centrala etikprövningsnämnden och föredragande för i stort sett samtliga ärenden där. Men det är som forskare och läkare inom barndiabetes hon engagerat sig mest för de allt fler som tidigt […]

Kolerainfektion en viktig differentialdiagnos

–Patienten har fått intensivvård i tio dagar nu och är underbensamputerad, säger överläkare Per-Olof Eklund vid Blekingesjukhusets infektionsklinik i Karlskrona. Han betecknar patientens tillstånd som stabilt men fortsatt allvarligt. Samtidigt vill Smittskyddsinstitutet och de läkare som LT varit i kontakt med tona ner riskerna för smitta. Den bakterie som är aktuell i de tre Blekingefallen […]

Sommarens medicinska nyheter

Forskning och rön Rökning ökar inte bara risken för slaganfall, utan höjer även risken för pulsåderbråck, skriver Svenska Dagbladet, SvD, i slutet av juli och hänvisar till tidskriften Acta Neurologica Scandinavica. Den epidemiologiska studien är gjord av forskare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. »Stress ökar risken för cancer« är rubriken i SvD i slutet av […]

Nils Rosén von Rosenstein 300 år

Titeln på en fritt hållen berättelse om Nils Rosén von Rosenstein, barnmedicinens fader och reformatorn av svensk läkarutbildning under 1700-talet, är »Mannen som förlängde livet«. Boken kom ut på Carlsson bokförlag 2006. Författaren Iréne Sjögren, själv barnläkare, ger där Nils Rosén von Rosenstein sin hyllning och stora uppskattning. Hon skildrar sitt personliga förhållande till den […]

»Det är rätt kandidaten, kvinnans plats är i hemmet«

Gaston Backman tillskrivs den citerade repliken sedan han upptäckt en kvinnlig medicinare som i föreläsningsmörkret tagit fram en stickning. Gaston Backman (1883–1964) blev professor i anatomi i Lund, men studerade ursprungligen i Uppsala. Familjen hade franskt påbrå. Professorn var enäggstvilling. Enligt skrönorna skall bröderna ha rationaliserat sin utbildning genom ett avancerat fusk: De tenterade två […]

KI-studenter oroas över kurskrock

Övergången mellan gamla och nya utbildningsplanen sker under andra året. Läkarstudenterna är oroliga för att de praktiska momenten blir lidande om antalet studenter på enskilda kurser blir för högt. I värsta fall en fördubbling från 130 till 260 studenter, menar Louise Scheen, ordförande i MSF Stockholm, Medicine studerandes förbund. – Jag är i grunden positiv […]

Förslag om bättre styrning av psykiatrin

Kontentan i regeringens rapport »Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för styrning på psykiatrins område« är att den psykiatriska vården skulle må bra av mer resultatstyrning och kunskapsstyrning. Anders Milton, regeringens utredare, ser att vården använder fel metoder och åtgärder. – Psykiatrin tar inte alltid till evidensbaserad kunskap vid behandlingar, det är alldeles för […]

Handspritsförbrukning bra mått på handhygien

Att mäta åtgången på handsprit är ingen ny idé, berättar Kerstin Mannerquist, rikshygiensjuksköterska vid Smittskyddsinstitutet. Men vad ska förbrukningen ställas i relation till, hur mycket borde gå åt? Den frågan har Kerstin Mannerquist ägnat sig åt i en pilotstudie som ska bli en del av hennes magisterexamen i höst. Slutsatsen är att det går att […]

Ministern öppnar för sjukvård i företagshälsovården

Företagshälsovården har utretts på både längden och tvären ett antal gånger under de gångna 40 åren. Den senaste utredningen kom i december 2004. Utifrån den utredningen har en arbetsgrupp skrivit en departementspromemoria med delvis ändrade förslag. Promemorian har nu, precis som alla utredningar före den, varit ute på remiss, och enligt arbetslivsminister Hans Karlsson närmar […]

Redux-affären – en amerikansk tragedi?

»An american tragedy«, av Theodore Dreiser, publicerades 1925 och handlar om hur en amerikansk dröm går i kras i kollisionen mellan girighet och moralisk anständighet. Det är en lämplig titel för att beskriva ett likartat moraliskt träsk 75 år senare. I slutet av 1990-talet sattes det i USA upp mängder av Redux-kliniker, där läkare villigt […]

Stetoskopet – en epokbildande medicinsk uppfinning

För knappt 100 år sedan publicerades Thomas Manns roman »Bergtagen«. Händelserna i romanen utspelas på sanatoriet Berghof i Davos i Schweiz då stetoskopet stod på höjden av sin tekniska prestige. Hovrådet, tillika doktor, Behrens och hans underläkare doktor Krokowski var i full fart med att stetoskopiskt registrera ominösa tuberkulösa rassel från lungorna alltmedan den mystiskt […]

Polioepidemin 1953 – ett outplånligt patientminne

Skräcken för polio var en realitet under min barndom. Det var inte så mycket mer man visste om sjukdomen än att man blev stel i nacken och kunde bli förlamad. När jag som 14-åring insjuknade med värk i ryggen, ont i ett ben och nackstelhet ville jag därför inte erkänna nackstelheten. Provinsialläkaren, som tyckte att […]

Patient som inte kan kommunicera kräver särskild omsorg i bedömningen

Den 59-årige mannen led av schizofreni och fördes den 11 januari till lasarettet på grund av buksmärtor och kaffesumpsliknande kräkningar. Han kunde inte meddela sig, vere sig muntligt eller skriftligt, men hade pekat mot magen när distriktssköterskan frågat var han hade ont. Buken var öm och han spände emot vid palpation. Klinisk lungundersökning var normal […]