Halland långt framme med ISO-kvalitetsledning

I juli fick de båda sjukhusen certifieringen efter att särskilda revisorer granskat verksamheten. Tre månader är dock alltför kort tid för att nya processer ska smälta in i det vardagliga arbetet. Inga revolutioner har ännu skett, minst ett–två år krävs innan effekten syns, förklarar Kristina Wallentin, sjukhuschef på Varbergs sjukhus. Men hon ser redan mer […]

Salus styrelse sa nej till utredning

För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut. – Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund. Det var Läkarförbundet som nyligen begärde att frågan om en utredning skulle […]

Alf Svensson citerar Läkartidningen i motion

– Jättebra! säger Olle Svensson, professor i ortopedi i Umeå. I Läkartidningens temanummer om osteoporos nyligen efterlyser Olle Svensson tillsammans med ortopediprofessorn Karl-Göran Thorngren just en sådan nationell handlingsplan. Och i motionen motiverar Alf Svensson sitt förslag med ett långt citat ur de båda professorernas artikel, sid 2955, nr 40/2006. – Det var väldigt glädjande […]

»Det är samverkan som behövs«

Det är tid och samverkan som saknas, inte förtroende, tycker Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. Debattartikeln i DN hade rubriken »Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning«. En olycklig rubriksättning, tycker Benny Ståhlberg. – Det är ju inte meningsfullt att säga att man inte tror på varandra. Om jag möter patienten måste det bygga på förtroende. […]

Sveriges yrkesmedicinare oroade

Arbetslivsinstitutet ska läggas ned och Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel, enligt regeringens budgetproposition, se LT nr 43/2006. Förslaget skapar oro bland landets specialister i yrkes- och miljömedicin. Tillsyn, utbildning och forskning på arbetsmiljöområdet behöver utvecklas – inte avvecklas, anser de. – Folk är förvånade att så stora förändringar kom så snabbt. Det är stora viktiga […]

Sjukskrivningsrollen problematisk för allmänläkarna

»Jag vet i stort sett hur jag ska arbeta med sjukskrivningar men jag orkar inte ta ständiga konflikter. Svenska folket anser att sjukskrivning är en rättighet«. Så säger en läkare i rapporten från Försäkringskassans så kallade SKA-projekt som undersökt attityder hos enskilda, läkare, arbetsledare och försäkringskassehandläggare. Undersökningen presenterades på DN Debatt 24 oktober. Flera slutsatser […]

Empatisk doktor eller kallhamrad yrkesman – läkaren i konsten

Vit rock, stetoskop och ett beslutsamt, förtroendeingivande ansikte – snabbt målas den klassiska bilden av läkaren upp. Så har den emellertid inte alltid sett ut, och frågan är om den gör det ens idag. Människans sjukdom och lidande har funnits i alla tider. Däremot har läkaren inte alltid varit det självklara yttersta svaret på hur […]

P C Jersild – författare med medicinen som ett »andraplansliv«

Som ung ville P C Jersild inte bli läkare utan författare. Men han insåg tidigt att han måste kunna försörja sig. Efter publiksuccén med »Babels hus« kunde han leva på sin penna, och han har haft stor nytta av sina medicinska kunskaper i flera av romanerna. Han påstår att han vid sidan av sitt liv […]

ISO ska höja kvaliteten i svensk sjukvård

Det mest populära ledningssystemet i världen, ISO 9001, har översatts för sjukvårdens arbetssätt. Systemet sprids långsamt över landet, än har bara några kliniker certifierats. Internationella erfarenheter visar att kvalitetssystemet kan minska antalet felbehandlingar, leda till mer patientfokus och minska dubbelarbete. Förra året blev den första tolkningsguiden av ISO 9001 för hälso- och sjukvårdsområdet klar. ISO-standarder […]

Svenska läkare lär sig traumakirurgi i Sydafrika

Det har varit fantastiskt lärorikt, men också omtumlande, säger ST-läkaren Klas Pekkari. Klockan i sjukhusentrén har stannat. Linoleumgolvet är slitet och håligt. Det här offentliga universitetssjukhuset från 1976 – Sydafrikas näst största och förr rasuppdelat – må ha sett sina bästa dagar. Men behovet av vård är stort. Inte minst för traumakirurgi. Varje år dör […]

Varför ska du åka till Kina?

Några frågor till … … Eva Nilsson Bågenholm, som i egenskap av ordförande i den etiska kommittén i World Medical Association, WMA, blivit inbjuden till Peking. Kinas bristande syn på medicinetiska regler, bland annat handel med organ från kinesiska fångar, är ett ämne som engagerar WMA. Nu ska kommittén diskutera frågan med det kinesiska Läkarförbundet. […]

Färre inspektioner när Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel

– Det är betydande neddragningar som går ut över hela vår verksamhet. Det kommer att innebära betydligt färre inspektioner, förelägganden och minskat föreskriftsarbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson. Exakt hur verkets framtida uppdrag ska se ut, det ska regeringen återkomma om, men mellan 250 och 300 av verkets 800 tjänster måste försvinna under de tre […]

Utbildning för företagsläkare hotad

Arbetslivsinstitutet läggs ned helt och hållet med motiveringen att minska byråkratin. Institutet bedriver arbetslivsforskning men ger även utbildning till bland andra fackliga förtroendemän och utbildning inom företagshälsovården, bland annat den kurs, motsvarande 15 högskolepoäng, som krävs för att bli specialist i företagshälsovård. Kursen sträcker sig över tre terminer. Ett 30-tal blivande företagsläkare påbörjade utbildningen i […]

Många bra satsningar men allmänläkarna saknas

Ökad mångfald, fortsatt arbete med öppna jämförelser, ökad vårdgaranti, satsning på psykiatrin och ökad läkarmedverkan i äldrevården. Det är några av regeringens förslag om förändringar i sjukvården. – Det är bra saker alltihop. Ordentliga satsningar på sjukvården. Allt ligger i vår policy. Det mest glädjande är satsningen på psykiatrin, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. […]

Lancet rankar WHO-kandidater

Vid ett möte den 6–8 november är det tänkt att WHOs ledning ska utse sin nya generalsekreterare. 13 kandidater till posten har genomgått Lancets extensiva analys. Dessa har fått svara på frågor som vad de skulle ägna de första 100 dagarna på posten som WHOs generalsekreterare åt och vilka globala hälsofrågor de anser som mest […]

Utmärkt lärobok i psykosomatik

Helen har ofta ont i magen. Nu söker hon på barnläkarmottagningen och sitter lite hopkrupen. Mamman är orolig. Vad är det för fel på Helen, vad ska hon göra? Denna vanliga kliniska situation är upptakten i Gösta Alfvéns gedigna bok om psykosomatik hos barn. Författaren låter oss följa med på en resa på de komplicerade […]

Hämnd föder hämnd i ny läkarförfattad deckare

I november: »Egentligen var hon redan död. Hon dog för en vecka sedan när beskedet kom. Hon dog för tjugofyra år sedan när det hände.« Nu står hon inte ut längre, nu när hon vet att hon inte kan få barn. Nu hänger hon sig. Några veckor senare, luciadagens morgon – en man hittas skjuten […]

Om vetenskapens roll för vilseledande dogmer

Tabula rasa är ett uttryck som användes först av Aristoteles i hans lära om förnuftet, sedan av en av stoikerna om den nyföddes själ och på 1600-talet av filosofen John Locke i polemik mot läran om medfödda idéer. (Locke var för övrigt läkare och kemist och god vän med Tom Sydenham, han med den infektiösa […]

Dr C dog i Auschwitz

När nazisterna kom till makten år 1933 hade Tyskland ca 50000 läkare, av vilka 9000 var av judisk börd. Fram till 1938 hade ca 6000 judiska läkare lyckats lämna landet. Därefter blev det allt svårare att fly, allt mer oöverstigligt att finna ett land som ville ta emot dem. Av judiska flyktingar betraktades Sverige framförallt […]

Läkarförbundets ordförande befarar medlemsavhopp

De två förändringarna innebär sammantaget att en sjukhusläkare som är med i såväl fack som a-kassa får 4000 kronor mindre i plånboken om året. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk. – Avdragsrätten är bra, den är en uppmuntran att vara med i facket. Det är synd att man tar bort den för fackföreningarna behövs […]