Passiv trots att patienten visade tydliga tecken på postoperativ blödning – varnas

På grund av muskelknutor fick den 50-åriga kvinnan livmodern bortopererad. På uppvakningsavdelningen noterades efter någon timme blödning från sårkanterna. Sex timmar senare överfördes hon till vårdavdelning eftersom blödningen uppfattades som avstannad med stabilt blodtryck och puls. Under natten visade hon på nytt tecken på pågående blödning med sjunkande hemoglobinvärde trots blodtransfusion, ökande puls och minskande […]

RNA-interferens hett inom läkemedelsindustrin

För insatta kom beskedet att amerikanerna Andrew Fire och Craig Mellow tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin och fysiologi för sin RNA-forskning knappast som någon överraskning. Det trots att det bara gått ett knappt decennium från det att forskningsframstegen gjordes till att de belönades av Nobelkommittén, en i sammanhanget ovanligt kort tidsperiod. Trots att RNAi […]

Det andra brevet från Bagdad

Bagdad i februari 2007 Kolleger, Här kommer en beskrivning av situationen runt rättsmedicinska institutionen – »Bårhuset« – i Bagdad. »Institutet för rättsmedicin« är en stor byggnad som är belägen mitt inne i det medicinska centrala området i hjärtat av Bagdad. Det är beläget endast 100 meter från Hälsoministeriet i söder, tandläkarfakulteten i norr, medicinska fakulteten […]

»Antalet akutsjukhus kommer att minska«

– Antalet akutsjukhus med dygnet-runt-beredskap kommer att minska. Det är även rimligt att vi ser mer av konsolidering – koncentration av specialiserade verksamheter till färre sjukhus och en arbetsfördelning mellan dessa sjukhus. För patienter som bor utanför befolkningscentra innebär det tveklöst längre avstånd, säger Mats Brommels, professor i hälso- och sjukvårdsadministration vid Medical Management Centre […]

Läkarförbundet i huvudsak positivt till kommitténs förslag

– Vi är för större regionkommuner. Vi vill däremot inte säga något om hur många regioner som ska finnas. Vi tror att det blir en bättre och mer kostnadseffektiv vård om sjukvården struktureras om till större enheter, säger Kåre Jansson, utredningschef på Läkarförbundet. I förbundets sjukvårdspolitiska program är dock den grundläggande finansieringen av vården statlig. […]

Läkarföreningar befarar nedskärningar i större regioner

I östra Götaland finns ett förslag från Ansvarskommittén om att Kalmar län ska föras samman med Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län. Ett förslag som dirigerar om patientströmmarna i området. Redan i dag fungerar Universitetssjukhuset i Linköping som ett regionsjukhus, men lär bli ett mer utpräglat specialistcentrum om planerna klubbas igenom. Fredrik Andrén, ordförande i Kalmar […]

»Sjuklig musik« – upplevd sjukdom som avsatt spår i musiken

Läkare och deras yrkesutövande skildras då och då i musiken, framför allt i sångtexter men även i den föreställande musikaliska konsten, såsom opera, operett och musikal [1]. Det är betydligt mera sällan som sjukdomar och sjukdomssymtom ges ett specifikt musikaliskt uttryck. Några exempel finns dock; de bär ofta karaktären av självupplevd sjukdom hos kompositören liksom, […]

Kvinnliga pionjärer banade väg för dagens allt fler kvinnliga läkare

När Sveriges äldre läkares nuvarande ledamöter började sina medicinska studier under åren 1935 till 1960 var andelen kvinnor till en början mellan 10 och 15 procent, för att därefter sakta öka till omkring 30 procent år 1960. När jag skrevs in på Karolinska institutet hösten 1938 bestod vår grupp av 50 förhoppningsfulla studenter. Av dessa […]

Fick penicillin trots känd allergi

Den 42-årige mannen har en känd penicillinallergi och sökte den 26 juli 2006 vid vårdcentralen på grund av svullnad och rodnad i vänster fot efter ett insektsbett. Han blev ordinerad Heracillin och drabbades sedan av en svår allergisk reaktion. Han fick bland annat stora utslag med svår klåda över hela kroppen och behandlades vid vårdcentralen […]

Avslutade inte förlossningen trots närmast preterminal CTG-kurva

Efter en normal graviditet kom den 34-åriga förstföderskan till förlossningen den 5 januari kl 18.30 i graviditetsvecka 40+5. CTG-kurvan var normal. Då livmoderhalsen var öppen endast 1,5 cm blev hon hemskickad. Hon återkom dagen efter kl 06.05 efter att ha haft värkar under natten. CTG-kurvan var utan anmärkning. Kl 07.00 bedömde barnmorskan att CTG-kurvan visade […]

Kvinnor som tidigare förlösts med kejsarsnitt riskgrupp vid påföljande vaginal förlossning

Den 31-åriga kvinnan hade två år tidigare förlösts med kejsarsnitt på indikationen värksvaghet. Hon väntade sitt andra barn med beräknad förlossning den 7 april. Hon var bekymrad inför förlossningen och gick på samtal under graviditeten. Hon planerades för vaginal förlossning. Den 29 mars kl 01.20, i graviditetsvecka 38+4, kom hon till förlossningen med spontana värkar. […]

Skrev ut Reductil utan kontroll av patientens blodtryck

Den då 39-åriga kvinnan undersöktes första gången i mars 2003 av gynekologen på grund av rikliga menstruationsblödningar. Dessa kunde kontrolleras med Cyklokapron. Gynekologisk undersökning visade en drygt normalstor livmoder med myom. Kvinnan återkom den 31 januari 2005. Blödningsbesvären var då mer påtagliga. Hennes myom hade också ökat i storlek och livmodern var åtminstone dubbelt normalstor. […]

Folkhälsorapporten hotad från nästa år

– Vi är oroliga för hur vi ska beskriva hälsoutvecklingen i framtiden. EU-undersökningarna kan bara ersätta ULF i begränsad utsträckning. Möjligheterna till årlig uppföljning av en rad välfärdsvariabler försvinner. Tidsserien bryts, säger Gudrun Persson, tf chef för analysenheten på Epidemiologiskt centrum, EpC. Sedan 1970-talet har Statistiska Centralbyrån, SCB, årligen ställt frågor till människor om arbete, […]

Akutsjukhusen kan få »nya driftsformer«

Andra driftsformer av akutsjukhusen ska prövas, står det i budgeten för Stockholms läns landsting. Ändå instämmer landstingsstyrelsens ordförande Chris Heister (m) i Fredrik Reinfeldts uttalande i valrörelsen och säger: – Vi tänker inte sälja ut några akutsjukhus. Men hon säger också: – Vi har inga planer på att sälja sjukhus, men vi välkomnar dem som […]

Utbildning över nätet ger alla studenter samma teori

Det är tisdag eftermiddag på Akademiska sjukhusets urologklinik i Uppsala. Fyra läkarstudenter ska ha ett webbaserat seminarium tillsammans med sina fyra kursare i Falun, Västerås och Karlstad. Urologen Truls Gårdmark ska hålla i seminariet. De utlokaliserade studenterna syns på små bilder på en dataskärm och hörs genom en högtalare på bordet. Ljudet är lite dåligt […]

Lärplattform är en bra princip

Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund och student på termin 9, som själv har erfarenhet av en lärplattform i sin utbildning i Umeå, är positiv till systemet. – Det är en jättebra princip att man kan ta del av hela kursmaterialet genom att logga in när som helst. Men det krävs en del av […]

»Sjukhusen är centralstyrda av SKL«

– Vi upplever att arbetsgivaren är väldigt hårt hållen av SKL på central nivå. Sjukhusledningen uttrycker att den vill lösa frågan så fort som möjligt och vi är överens om att det behövs avstegsavtal. Allt stupar på att sjukhuset inte får diskutera ersättning eller kompensation i avtalen, säger Mikael Rolfs, ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening. […]

Främst borgerliga landsting tillfrågade

Hälften av landets 20 landsting och regioner har borgerligt styre, ett är blocköverskridande och övriga nio har vänsterstyre. Nio landsting ombads yttra sig inför propositionen om startlagen; sex av dessa styrs borgerligt. De är för regeringsförslaget, utom Sörmland som avstått från att svara. Två av de tillfrågade landstingen har vänsterstyre och vill behålla stopplagen. Västra […]

Minst lönepåslag till AT-läkare, mest till distrikts- och överläkare

Statistiken visar att vinnarna i förra årets löneförhandlingar blev distriktsläkare och överläkare, som fick 3,5 respektive 3,2 procent. Därmed drar distriktsläkarna ifrån ytterligare i snittlönen, som blir 55452 kronor per månad, medan överläkarna tjänar 55267 kronor, se Tabell i LT nr 8/07. Förlorarna i förra årets löneliga blev AT-läkarna, vars löneökning var 1 procent. Det […]

Läkarförbundet vid Hägglunds sida när startlagspropp presenterades

De fem representerar fackföreningar och arbetsgivare i vården, dock inget landsting. Det gemensamma för deras organisationer är att de i sina remissyttranden är positiva till regeringens förslag att avskaffa stopplagen. Att det var därför de var inbjudna tror i alla fall Eva Nilsson Bågenholm för Läkarförbundets del. Varför är du med här? – I och […]