Lund litar på att lönen lockar

Beslutet togs av sjukvårdsledningen i Region Skåne och skälet lyder: »ST-läkare som forskar parallellt förlänger sin ST-tid och tappar i löneutveckling i relation till de ST-läkare som enbart är kliniskt verksamma.« Men det finns ett motkrav. ST-läkaren måste vid tillfället ha avlagt licentiatexamen eller genomförd halvtidskontroll. – Sedan får läkarna en lön som ligger upp […]

Blåssten hos medeltidsman – ovanligt arkeologiskt fynd

Vid en arkeologisk utgrävning i november 2005, intill Bäckaskogs slott i nordöstra Skåne, påträffades en medeltida grav med ett ovanligt medicinskt fall [1]. I graven låg skelettet av en man i 30–40 års ålder med armarna i kors över bröstet (Bild 1). Han begravdes någon gång efter år 1400 och före reformationen 1537. Förutom att […]

En översiktlig och aktuell lärobok i psykiatri

Att författa en lärobok som täcker psykiatrins viktigaste delar, så som detta ämnesområde kommit att utvidgas under de senaste decennierna, torde vara en näst intill omöjlig uppgift. Ändå är det detta som författarna till den föreliggande läroboken har gjort. De representerar olika psykiatriska sakområden beträffande klinisk och forskningsmässig förankring. Med början i den psykiatriska vårdens […]

»Datasystemen bör kvalitetssäkras«

Den ordinerande läkaren försökte makulera receptet på sin dataskärm genom att trycka på ta bort-knappen. Men läkare kan inte elektroniskt makulera recept i apotekens system via det egna journalsystemet, som doktorn trodde. Till det fallet har vi fått följande inlägg: Läser med förvåning om detta ärende. Ansvarsnämnden påpekar att många journalsystem har möjlighet att skicka […]

Information, diagnos och uppföljning brast – adekvat behandling fördröjdes

När flickan kom till vårdcentral den 18 maj 2005 noterade distriktsläkaren att hon hade struma och beställde blodprov avseende sköldkörtelfunktion. Värdena för sköldkörtelhormonerna T3 och T4 var normala, men TSH-värdet var lätt förhöjt (7,2). I februari 2006 togs nya prov, och vid undersökning den 16 februari fann distriktsläkaren en oöm, förstorad sköldkörtel. Provsvaren visade normala […]

Hydrocele i skrotum var ljumskbråck

Den 22-årige mannen remitterades till sjukhus på grund av svullnad i pungen på höger sida. Han undersöktes den 27 april 2006 av urologen, som konstaterade att han sedan flera månader hade en svullnad i höger skrotumhalva, utan andra obehag. Hon bedömde att han hade ett högersidigt hydrocele, och han opererades den 28 augusti. Vid ingreppet […]

Söka pengar tar mycket tid

Fonden har tillfrågat ett 60-tal unga cancerforskare och redovisar resultatet i Cancerfondsrapporten 2007, som presenteras den här veckan. Enligt enkäten anser två tredjedelar av de unga forskarna att de lägger ner orimligt mycket tid på att jaga anslag. En anledning uppges vara att man måste söka många små anslag, alltså i stället för ett fåtal […]

Monotypiskt poliovaccin tre gånger så effektivt

Den aktuella typen av vaccin är den som omnämns i Erling Norrbys artikel om polio på sidan 1314 i detta nummer av Läkartidningen och som Världshälsoorganisationen hoppas ska stoppa smittspridning och snabba på utrotningen av polio i världen. – Det är väldigt positivt att man kan dokumentera att det har väsentligt ökad effekt, säger Erling […]

Svensk fond vill agera »mäklare« mellan forskare och välgörare

– En anledning till att vi startade VIF var att vi var väldigt frustrerade över att det fanns så lite medel för forskning kring sjukdomar som drabbar fattiga länder. Framför allt var det svårt att hitta finansiering för preparat som ska in i klinisk fas, en fas I-studie kostar någonstans runt fem miljoner kronor, säger […]

Sjukhusledningen i Varberg åtgärdar platsbrist

Beläggningen på medicinkliniken har under de senaste femton månaderna legat på i genomsnitt 110 procent. Under våren har läkarna slagit larm i lokalmedierna och uppgett att patientsäkerheten hotas. Efter att en topp inträffat under helgen den 14–15 april med en överbeläggning på 32 procent på medicinkliniken tog sjukhusledningen beslut om ett åtgärdspaket: tolv nya vårdplatser […]

Lex Maria och patientsäkerhet utreds

Socialminister Göran Hägglund tillsatte förra veckan hovrättsrådet Lars Lundbäck att utreda hela patientsäkerhetslagstiftningen, Lex Maria-systemet, Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet och en rad specifika patientsäkerhetsfrågor. Det kan i Sverige röra sig om 1800 personer per år som avlider på grund av misstag i vården, på basis av siffror från Danmark, enligt Socialstyrelsen. – Vi vet att […]

Nya vårdplatser i Stockholm – men inga nya pengar

Danderyds sjukhus planerar 18 nya vårdplatser före sommaren när en ortopedisk akutmottagning byggs om till en vårdavdelning. Södersjukhuset utökar i höst med 22–24 vårdplatser på en helt nyöppnad vårdavdelning. Under det senaste halvåret har även åtta intermediära vårdplatser skapats. Södertälje sjukhus genomgår en ombyggnation i en del av sjukhuset som ger en »vinst« av fyra […]

De ska stärka den kliniska forskningen

Nina Rehnqvist, som är ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och de övriga ledamöterna i delegationen utsågs av näringsminister Maud Olofsson i förra veckan. Delegationen ska stärka den kliniska forskningen genom att förbättra samverkan mellan forskningens olika aktörer. Enligt delegationens direktiv: »Det övergripande målet är att stärka Sverige som kunskapsnation och bidra till […]

Stafettläkarna för många enligt DLF

– Det hade varit bättre om landstingen satsat pengarna på ST-tjänster och på dem som idag arbetar som distriktsläkare och gett dem ett rimligt uppdrag, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF. Stafettläkarfrekvensen bland DLFs medlemmar är ungefär densamma som 2004, visar föreningens senaste enkät i frågan. Siffran var som högst 2001. 2003 försökte landstingen […]

Företags- och skolläkares löner fortfarande ojämställda

Manliga skolläkare tjänar i genomsnitt 1200 kronor mer i månaden än sina kvinnliga kolleger; 53100 kronor (medelvärde) jämfört med 51900 kronor. Men skillnaden har minskat med 1000 kronor sedan 2005. Det visar en enkätundersökning av Läkarförbundet med svar från 111 läkare som bygger på uppgifter från november 2006. I undersökningen ingår även statistik från 324 […]

Forskningsetik – reflexioner kring arbete i forskningskommitté

Det finns bilder man aldrig glömmer. En sådan är en bild i Läkartidningen 1997 (ovan). Den fanns med i en artikel med titeln »Läkaretiken inför rätta: 50 år efter Nürnberg« [1]. Bilden visar köldexperiment som genomfördes i koncentrationslägret Dachau. I texten under bilden kan man läsa utfallet av experimentet. Där står att döden ofelbart inträffar […]

Fysiologisk mekanism bakom tunnelseende?

De flesta betraktar nog det sk tunnelseendet vid stressfyllda situationer som ren metafor eller på sin höjd ett enbart psykologiskt fenomen. Så gjorde även jag till dess jag för några år sedan läste Hermann Oppenheims verk »Die traumatische Neurose« från 1892. Oppenheims verk har gått till historien som den första grundliga undersökningen av psykologiska efterverkningar […]

Modern introduktion till rehabiliteringsmedicin

Rehabilitering (att återställa duglighet, skicklighet) har blivit ett intetsägande svar på frågor som rör sjukskrivning, arbetsanpassning, social verksamhet, utbrändhet mm. Därför är det välgörande med tydliga definitioner i denna lärobok, avsedd för grundutbildning av läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och introduktion till specialistutbildningen i ämnet. Det slitna ordet stress tex definieras helt enkelt som kroppens reaktion på […]

Välgörare möjliggör mediciner mot negligerade sjukdomar

En sammanställning av indikationsområden för mediciner som godkänts för försäljning i USA under perioden 1975 till 2004 presenterades härom året i tidskriften Lancet. Resultatet var tydligt, av alla de drygt 1500 mediciner som godkändes under tidsperioden var bara 21 riktade mot sjukdomar som schistosomiasis, Chagas´ sjukdom, leishmaniasis, malaria, tuberkulos och afrikansk trypanosomiasis (sömnsjukan). Sjukdomarna, vilka […]

Två läkare fälls – upptäckte inte att kvinna hade urinblåsecancer

Den 53-åriga kvinnan drabbades under hösten 2003 av täta trängningar och miktionssmärtor. Hon kontaktade vårdcentralen och ordinerades Furadantin. Den 24 januari 2005 kontaktade hon åter mottagningen på grund av urinvägsbesvär. Det framkom då att besvären varit långvariga och att de återkommit efter avslutad medicinering. Distriktssköterska A ordnade med provtagning och fyra dagar senare ordinerade ST-läkaren […]