Landstingen agerar för avstegsavtal

– De centrala förhandlingarna bröt samman och därför går vi i landstingen vidare med frågan. Det handlar framför allt om att diskutera lokala anpassningar på de kliniker som har behov av det. Det kan handla om bakjourer inom snäva specialiteter vid mindre sjukhus, säger Gunnar Blomqvist, talesman för landstingens personaldirektörer samt personaldirektör i Värmlands läns […]

Skadad – inte död

Explosionen var öronbedövande och följdes av ett par sekunders tystnad. Handen, den högra, satt löst. Den vänstra gick inte att röra. Han försökte ta sig ur bilen, men benen bar inte. – Fan också, tänkte jag, förklarar han. Olyckan inträffade under patrullering av ett område söder om Bagdad. David Hanes´ bil hade kört på en […]

Fler skadade militärer kan räddas till livet

Krigen i Irak och Afghanistan skiljer sig från tidigare väpnade konflikter. Gränserna har blivit mer flytande – mellan stridande parter, mellan soldater och civila, mellan krigszon och icke krigszon. Samtidigt flyttas »frontlinjerna« snabbt. Det påverkar militärsjukvården. Potentiellt också den svenska, med Sveriges alltmer insatsbetonade försvar. – Svenska trupper verkar idag främst utomlands och i skarpa […]

Militärläkare bär inte Birkenstock

Hon tar emot på kontoret i militär uniform och stövlar. Läkarrocken hänger på en krok på väggen. På en bokhylla står bilder av barnen. I vården av unga soldater – ofta lemlästade och psykiskt märkta för livet – flyter rollerna nästan ihop. Mamman, medborgaren och militärläkaren. – Som samhällsmedborgare har jag självklart åsikter om kriget, […]

»Krävs dödsfall för att vi ska agera mot falska läkemedel?«

– Kriminella ligor som tidigare handlat med narkotika, men också terroristgrupper, har upptäckt att det finns nya marknader för falska läkemedel. Det går att göra enormt stora vinster, straffen är låga och risken att bli tagen är oerhört liten, säger Graham Satchwell, före detta polischef, som specialiserat sig inom området förfalskade läkemedel. Enligt siffror från […]

Färre kvinnor sökte anslag

Antalet ansökningar till ämnesrådet för medicin går upp och ner, från ett år till ett annat. I år har det totala antalet ansökningar om projektbidrag gått ner med 10 procent. Ansökningarna till bidragsformen »anställning som forskarassistent« har minskat med 20 procent. Oavsett dessa årliga svängningar har andelen kvinnor ökat sedan 1994, med några procent varje […]

»Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan«

Så kan man sammanfatta svaren i den lilla rundfrågning som Läkartidningen gjorde bland läkare på riksstämman. Två skribenter i detta nummer tar upp klimatfrågan, se sidorna 4001 och 4018. De anser båda att svenska läkare bör engagera sig. Bland annat sägs att »läkare har en central roll i klimatfrågan« och »läkarkåren varit märkligt tystlåten«. Det […]

Regeringen prioriterar barnpsykiatrin

– Barn- och ungdomspsykiatrin behöver förstärkningar i närtid. Ökningen av barn och ungdomars psykiska ohälsa är alarmerande. Regeringen prioriterar därför åtgärder inom tre specifika områden. Det gäller en utökad vårdgaranti för barn och unga, inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa och en satsning […]

Bättre samarbetsklimat i centralstyrelsen

De motsättningar och samarbetssvårigheter som har funnits mellan Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordförande Marie Wedin kulminerade i en konkret konflikt i våras, då Eva Nilsson Bågenholm ändrade i Marie Wedins signerade ledartext i LT nr 14/2006, vilket Läkartidningen berättade om i 15–16. Motsättningarna dem emellan beskrevs i nr 17. Därefter beslöt Läkarförbundets centralstyrelse, […]

Inbjudningar får skickas till läkarna

Läkarförbundet har verkat för uppmjukningen vad gäller inbjudningarna och förra veckan beslutade förbundets centralstyrelse, CS, att ställa sig bakom de ändringar som Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat om. – Vi är i stort sett positiva och vi har beslutat att förhandla fram en hängöverenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Den […]

Pfizer stoppar stor studie

Beslutet berör uppåt 800 patienter i Sverige. Läkare på 26 vårdinrättningar i Sverige ombads den 4 december av Pfizer att kontakta patienterna och uppmana dem att sluta ta torcetrapib, vars syfte är att höja HDL-kolesterolet, det goda kolesterolet. Beslutet meddelades av Pfizer den 2 december, efter rekommendation från den oberoende säkerhetskommittén, Data Safety Monitoring Board, […]

Tonga hårt drabbat av den globala fetmaepidemin

»De flesta tror att USA är det land i världen där fetmaepidemin har gått längst«, säger Boyd Swinburn. »Men det är fel. Länderna här i Söderhavet är mycket hårdare drabbade.« Boyd Swinburn är en senig nyzeeländare, professor i folkhälsa i Melbourne, Australien, och internationellt respekterad fetmaforskare. Han är ledare för OPIC (Obesity Prevention In Communities), […]

Nils Rosén – en av världens mest betydelsefulla läkare

Nils Rosén, adlad von Rosenstein 1762, föddes i februari 1706 som andra barnet i en syskonskara på nio barn. Fadern, en tidigare armékaplan, var kyrkoherde i Västergötland. Den unge Rosén växte upp under det stora nordiska kriget, då rikets alla resurser utnyttjades för att tillgodose krigsansträngningarna. Kultur och vetenskap försummades. Roséns liv har skildrats utförligt […]

Kvinnliga läkares förening fyller 90

År 2006 är det 90 år sedan Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lilly Paykull, Nanna Svartz och Andrea Andréen bildade Kvinnliga läkares permanenta kommitté. Karolina var kommitténs första ordförande. Vid denna tid fanns ett 50-tal kvinnliga läkare i Sverige. Kommitténs första viktiga fråga var den om kvinnors tillträde till statlig tjänst, som reglerades i den så […]

Inte bara patienter … även latinet kan behandlas fel

Följande rader kommer att avslöja några nyligen begångna fel i vården. Eftersom normala patienter inte har skadats, har inget av misstagen anmälts till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Möjligen kan några latinkunniga och onormalt överkänsliga personer ha fått vissa obehag. Det handlar om språklig överkänslighet. Ingen instans delar idag ut språkliga varningar, och Läkaresällskapets språkkommitté […]

SKL vill diskutera centralt med Läkarförbundet

SKL vill »gemensamt diskutera kvarstående frågor« med de fackliga organisationerna på landstingssidan, meddelade SKL i fredags eftermiddag. – Vi kommer bland annat att diskutera frågan om dygnsvila och beredskap, sa Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL. Han ville dock inte säga något om eventuella förslag. Men enligt lokalföreningarna i Västerbotten och […]

»Samkör läkemedelsregistret med andra data«

Registret startades den 1 juli 2005 då apoteken började leverera in datauppgifter. 84 procent av alla utskrivna läkemedel ryms i banken enligt Socialstyrelsen. Även om vinsterna med läkemedelsuppföljningar är många finns det redan nu »problem« som lyftes fram, bland annat av moderatorn Måns Rosén, tidigare vid Socialstyrelsen, numera direktör för SBU. – Registret får bara […]

»Finkänslighet« krävs när huvudmän tar ansvar för kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen fattat beslut om att ta huvudansvar för drift, utveckling och finansiering av kvalitetsregistren, se Läkartidningen nr 40/ 2006. På ett symposium om kvalitetsregister pratade Marianne Olsson, direktör för verksamhetsutveckling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om just relationen mellan huvudmännen och registren. Marianne Olsson såg både möjligheter och problem i den relationen. […]

Lättare för klinisk forskare utomlands

– Den enorma supporten man får i USA är en stor skillnad jämfört med Sverige. Attityderna är annorlunda, stödet från kolleger, att lunch- och veckoseminarium om forskning anordnas. Allt man gör uppmuntras. Här är man stolt över sin forskning, sa Christer Svensén, docent vid Karolinska institutet, som forskat vid University of Texas Medical Branch i […]

Positiv särbehandling planeras på KI

Det berättade professor Jan Åke Gustafsson, ordförande i KIs strategigrupp för jämställdhet, vid symposiet »Jämställt ledarskap« inför ett 40-tal åhörare på fredagsmorgonen. Andelen kvinnor bland professorna på KI är idag 17 procent. Beslutet att öronmärka tjugo lektorstjänster för kvinnor är kontroversiellt, enligt Jan Åke Gustafsson. Men med dagens takt kommer det annars att ta ett […]