Erik Johan Stagnelius – ett fall för medicinsk utredning?

Bland svenska poeter är Erik Johan Stagnelius (1793–1823) sannolikt den om vars liv vi har minst tillförlitliga biografiska uppgifter, vilket följaktligen gett upphov till en rad spekulationer och myter om hans liv och livsföring. Inte fyllda 30 år dog han ensam i ett hyresrum på Södermalm i Stockholm. Han var då nedbruten av alkohol och […]

Eskil Kylin: »Kapillärerna förefaller att fungera som ett perifert hjärta vid hypertoni«

Det metabola syndromet anses först beskrivet av Gerald Reaven i en Bantingföreläsning 1988. Det »syndrom X« som där avrapporterades kom Reaven själv att med åren fjärma sig från. Intressant är därför att den första beskrivning av sambandet mellan fetma och livsstilsrelaterade metabola förändringar, såsom hypertoni, typ 2-diabetes och dyslipidemi, kom mer än 60 år tidigare. […]

Rutinerna otillräckliga kring högriskpatienter – tre fälls

Den 33-åriga kvinnan var under sin första graviditet inskriven som patient vid en privat barnmorskemottagning X. Hon var frisk men löpte en kraftigt förhöjd risk att få ett barn med ryggmärgsbråck eftersom hennes lillasyster fötts med denna missbildning. I graviditetsvecka 12+3 gjordes ett ultraljud och i vecka 13+ gjordes en screening av fostrets organ, som […]

Ortoped borde misstänkt led- och skelettskada efter cirkelsågstrauma

Den 32-årige mannen sågade sig i sin vänstra hand med en cirkelsåg. Han uppsökte ett närsjukhus och undersöktes av ortopeden, som fann en slitskada på tummen samt en sårskada som löpte mellan de två yttre lederna på pekfingret. Skadorna bedömdes som ytliga och syddes ihop. Ortopeden ordinerade penicillin profylaktiskt i 10 dagar, ordinerade omläggning av […]

Fördjupad kompetens krävs för injektion

ST-läkaren i allmänmedicin misstänkte att flickan som sökte med smärta i höften hade en inflammation i ett muskelfäste och gav henne en kortisoninjektion. Vid en kontroll fyra månader senare noterades att smärtan släppt efter injektionen, men att det blivit en liten grop och pigmentförändring där injektionen gavs. I journalen angavs fullgod muskelstyrka. Flickans mor anmälde […]

Mannen som byggde ett sjukhus

För sex år sedan öppnade kardiologen Elehu Feleke Etiopiens första klinik för hjärtsjuka. Innan dess fanns ingen specialistvård i landet för dessa patienter. Senare har han också startat ett sjukhus, International Cardiovascular Medical Center (ICMC). Hela verksamheten, dvs kliniken och sjukhuset, ska inom kort flyttas till en ny och betydligt större byggnad. Antalet sängplatser för […]

Laegeforeningen tveksam till Apotekens hälsotester

En stor skylt med texten »Har du diabetes uten å vite det?« är placerad utanför ingången till apoteket Vitus i Bekkestua. Men det är inte många kunder denna tisdagsmorgon som söker upp det lilla särskilda rum inne i apotekslokalen där man kan sitta ned för att kontrollera sitt blodtryck eller blodsocker. Kanske för att det […]

Ägarstruktur bromsar billiga läkemedel

Lägsta möjliga pris på läkemedel var ett av de statliga målen när den norska apoteksmarknaden öppnades för nya aktörer. Men sett i backspegeln har prisfallet på generikapreparaten inte blivit så stort som väntat, anser myndigheter. Priserna till kunderna är för höga. Generikan har däremot varit en lyckad affär för de tre stora apoteks- och grossistkedjor […]

Motsägelsefulla uppgifter om pris från branschen

Norska Apoteksforeningen, branschorganisationen för apotek och grossister, anser att de norska priserna på generika ligger 16 procent under de svenska, och 13 procent under de danska priserna. Utspelet kom efter att norsk press redovisat prisjämförelser där Norge hamnar sämst i test. Apoteksforeningen hänvisar till en undersökning från det internationella analysföretaget IMS Health, som har ett […]

Fler apotek – men färre farmaceuter

Regnet driver in i omgångar över den lilla staden Øystese, som kantar den norra sidan av Hardangerfjorden. Mitt i glesbygden i regionen Hordaland, en liten oansenlig kommun. Regionen har lägst antal apotek per invånare i Norge; vart och ett av de 38 apoteken ska täcka 12000 invånare. Här i Øystese ligger ett litet oumbärligt apotek, […]

Rutiner och dokumentation kan förhindra självmord

Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffat under pågående vård eller inom fyra veckor efter vårdkontakt Lex Maria-anmälas. Regeln gäller all typ av vård, somatisk som psykiatrisk, öppen som sluten. Anmälningen ska göras oavsett om vårdgivarens interna utredning visar på brister eller inte. Socialstyrelsen har nu gjort en sammanställning av 153 av […]

Det ljusnar för Sacos primärvårdsmodell

Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med att kort beskriva Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag. – Kapacitetsbrist i primärvården har gjort att många politiker nu börjat snegla på […]

Åtgärder i skolan
kan minska andelen
överviktiga barn

Seminariet i Almedalen, en fortsättning på de tre förbundens arbete att hindra en ohälsosam livsstil bland barn, inleddes av Claude Marcus, professor vid Karolinska institutet och chef för Rikscentrum för överviktiga barn. Han berättade att andelen överviktiga 7-åringar i Stockholm stigit från 7,6 procent 1989 till 18,4 procent 2003. Samtidigt visar amerikanska studier att svår […]

Kortare köer med bättre samordning

Det menade Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp), under Läkarförbundets Almedalsseminarium om närsjukvård »Vårdköerna måste bort«. Westerholm tror på närsjukvård med allmänläkare som bas och specialister knutna till vårdcentralen. Seminariet mynnade ut i frågan om huruvida gott ledarskap och bra processer, utan tillskott av pengar, räcker för att få bort köer, vilket flera exempel visat. – Alla […]

»Landstingen och Socialstyrelsen sköter inte uppgiften att stoppa olämpliga läkare«

Eva Nilsson Bågenholm pekade på att landstingen alltför ofta anställer läkare utan att kontrollera referenser. Hon exemplifierade med att det finns läkare som Socialstyrelsen har sagt att man inte bör anställa, som ändå blivit anställda gång på gång. – Det är helt otroligt att landstingen gör detta och jag hoppas att det blir bättre, men […]

Åtgärder i skolan kan hjälpa barn hålla vikten

Ska det vara så svårt? var rubriken på ett seminarium i Almedalen om möjligheten att ge våra barn bra kost i förskola och skola. Arrangörer var Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet, som sedan en tid driver en gemensam kampanj för att hindra en ohälsosam livsstil bland barn. I januari ordnade de tre förbunden en konferens om […]

Det ljusnar för Saco Vårds primärvårdsmodell

Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med en kort beskrivning av Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag. – Det är kapacitetsbristen i primärvården som gjort att många politiker nu […]

Liten flicka ordinerades medicin för vuxna – apotekspersonal upptäckte felet

Flickan undersöktes av husläkaren på grund av hosta, feber och symtom på en övre luftvägsinfektion. Prov togs som efter odling visade växt av pneumokocker och moraxella. Husläkaren utfärdade recept på antibiotika, erytromycin, i vuxendos med kapslar. Sedan apoteket kontaktat honom ändrade han receptet till att avse erytromycin i flytande form i korrekt dosering. Flickans mor […]

Fel läkemedel orsakade kvinna svåra smärtor

Den 30-åriga kvinnan uppsökte jourläkarcentralen på grund av blåsor i underlivet. Läkaren som undersökte henne misstänkte att hon hade drabbats av en herpesinfektion. Han ordinerade Wartec, en kräm för behandling av kondylom. Då kvinnan påbörjade behandlingen fick hon stark smärta. Efter kontakt med sjukvårdsupplysningen avslutade hon behandlingen med Wartec och fick i stället läkemedel mot […]

Radiusfraktur ska vara gipsad tre eller fyra veckor

Vid återbesök den 5 juni togs gipset bort av ortopeden. Den 12 juni sökte pojken akut med smärtor från handleden och gipsades på nytt. Pojkens mor anmälde ortopeden som tagit bort gipset. Läkaren de träffade den 12 juni hade sagt att det var en uppenbar felbehandling att ta bort gipset efter enbart elva dagar eftersom […]