Tekniker för att med mindre snitt sätta in höft- och knäproteser

Att operera med minimal invasiv teknik har sedan länge varit känt. Inom ortopedin är artroskopisk kirurgi av knän, axlar, armbågar och fotleder väl etablerad. Fördelarna har varit många med snabb rehabilitering och korta vårdtider. Vinsterna man sett med artroskopisk kirurgi har man velat överföra till andra grenar inom den ortopediska kirurgin. Det har därför de […]

En bok som ställer fler frågor än den ger svar

Boken berättar historien om de tio första och turbulenta åren för Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Riksbankens Jubileumsfonds kulturdonation och MISTRA. Dessa stiftelser inrättades i en tvåstegsraket i början av 1990-talet med grundplåten ur löntagarfonderna för att förnya svensk forskning med särskild inriktning på områden av betydelse i […]

Missade att ung man hade skallfraktur och epiduralblödning

Den 20-årige mannen blev i ett bråk på en festplats slagen i huvudet med en stol och fick en blödande sårskada. En person ringde SOS Alarm, och larmoperatör 1 kontaktade en sjuksköterska vid akutkliniken som fungerade som högre medicinsk kompetens. Sjuksköterskan bedömde att en ambulanstransport inte behövdes och beslutade att man skulle kontakta mannens föräldrar […]

»Oftast finns anledning att vara frikostig med röntgen vid trauma mot en förlamad kroppsdel«

Den 34-årige mannen är sedan tio år förlamad i bägge benen och har ingen känsel nedanför bröstkorgen. Vid förflyttning från sängen gled han hastigt ned på golvet och benen veks ihop under honom. Timmen efteråt började han svettas kraftigt i vänster del av pannan och nacken, vilket han av erfarenhet vet tydde på att något […]

Fraktur kunde inte uteslutas efter cykelolycka – kvinnan borde röntgats

Den 58-åriga kvinnan cyklade omkull, Vid undersökningen på vårdcentralen kunde hon inte stödja på benet och satt i rullstol. Distriktsläkaren fann ett skrubbsår och att patienten ömmade ordentligt över framsidan av knät, men att ingen säker felställning förelåg. Nästa dag undersöktes patienten på sjukhus där man fann en komplicerad underbensfraktur som opererades. Patienten anmälde distriktsläkaren. […]

Eva Nilsson Bågenholm omvald

Eva Nilsson Bågenholm valdes om till ordförande i Läkarförbundet för ytterligare två år. Det skedde med acklamation och det fanns ingen motkandidat. Direkt efter sommaren ska hon ta hjälp av utomstående konsult för att få hjälp med samarbetet i styrelsen. I sitt inledningstal på fullmäktigemötet sa Eva Nilsson Bågenholm att hennes och styrelsens bedömning är […]

Allsidig inblick i människans evolution

Evolutionen och speciellt förmänniskans utveckling mot vår människoart är det mest intressanta ämne jag kan tänka mig. Därför smet den här boken direkt förbi högen med böcker på vänt när jag fick den från biblioteket, varefter den sträcklästes. I Lasse Bergs bok blandas fakta om människans evolution baserade på fossilfynd med berättelser om personliga möten […]

Egendomliga turer kring Salus Ansvar Liv

Salus Ansvar Liv är ett så kallat ömsesidigt livförsäkringsbolag där kapitalet ägs av spararna. Men själva bolaget som sköter hanteringen och administrationen ägs till l00 procent av Salus Ansvar, som i sin tur är börsnoterat. Svenska regler, skatter och praxis har hindrat sparare från att flytta kapital från en förvaltare till en annan, vilket gjort […]

Framgång trots byråkratisk broms

Världens största HIV-klinik finns förmodligen i Gaborone. En tämligen oansenlig byggnad i stadens centrum, men livsviktig för ungefär 13000 patienter. Ett långt stenkast därifrån ligger det högst ansenliga Botswana-Baylor – Childrens Clinical Centre of Excellence. Läderfåtöljer, smala datorskärmar och exklusiv konst leder tankarna till ett multinationellt företags head quarter, snarare än en barnklinik i Afrika. […]

Stresskunskap viktigt föra in i politik

När Lennart Levi, läkare, stressforskare och professor emeritus, för en tid sedan fick frågan om han ville bli riksdagspolitiker för centerpartiet, tackade han ja. – Jag har fått frågan då och då under åren, men det har tidigare krockat med annat. Om det någonsin ska bli av så måste jag säga ja nu. Lennart Levi […]

Oxytocinfrämjande avdrag för att rusta kroppen

Christina Doctare går till val med förslaget om ett »bot-avdrag« som sin viktigaste fråga. – I analogi med rot-avdraget där man får dra av 35000 kronor i sin privata deklaration för att ta hand om sin risiga kåk, bör man kunna få göra ett lika stort bot-avdrag för att ta hand om sin risiga kropp, […]

Brett kontaktnät som läkare underlättar personval

Arbetsmarknadspolitik, näringslivsfrågor och rehabfrågor är vad Sara Degerman Carlsson främst vill ägna sin politiska gärning åt. Och hon menar att det hänger ihop. Som förtroendeläkare åt arbetsförmedlingen Rehab träffar Sara Degerman Carlsson arbetslösa och sjukskrivna för att göra en arbetsförmågebedömning. – Ohälsotalen sägs sjunka men det är i själva verket Försäkringskassan som drar in eller […]

Vill förändra livet för de äldre

Efter att ha varit ordförande i Sveriges pensionärsförbund i sex år och mött äldrefrågor ur ett brukarperspektiv vill Barbro Westerholm nu åter bli politiker. – Det skulle vara lite skämmigt att inte ens försöka göra något av den kunskapen politiskt, säger hon. Barbro Westerholm satt i riksdagen mellan 1988 och 1999. Hon säger att hon […]

»För få har ett barnperspektiv«

Anders W Jonsson anser att alldeles för få riksdagsledamöter har ett barnperspektiv, något han vill ändra på. I hans fokus står barnen och ungdomarna, i synnerhet de som växer upp under knappa förhållanden. – Jag träffar hundratals barnfamiljer varje år och för samtal med dem utifrån hur deras livssituation ser ut, säger han. – Det […]

»För få läkare tar ansvar för nutrition«

När en ny patient skrivs in på avdelningen blir denne intervjuad om sina matvanor och BMI beräknas. Under de två dagar som följer registreras kalori- och vätskeintaget. Om patienten äter för lite eller har dåligt näringsstatus kontaktas dietisten. En till synes enkel procedur, men den kräver ett tvärprofessionellt samarbete och engagemang. – Läkarens roll är […]

Kolhydratdryck vid operation i stället för fasta

Sedan mitten av 1900-talet har fasta före operation varit praxis inom svensk sjukvård. Vid mag–tarmcentrum är nutritionsdirektiv en hörnsten vid alla operationer. För att i största möjliga mån förhindra att patienten hamnar i ett katabolt tillstånd och undvika insulinresistens ordineras en så kallad preop-dryck bestående av kolhydrater (polysackarider) två timmar före operation för att optimera […]

Konstnär och läkare – yrkesliv med två professioner

En fransig och skör liten japansk docka bildar färgstarkt och livsbejakande par med en kraftfull gul anka i konstnären och läkaren Rebecka Lagercrantz nya utställning med målningar, akvareller och terrakottaskulpturer. Skönheten och ankan, stilfullt förenade, utgör sammanhållande tema på utställningen som har vernissage den 2 juni på galleri Konsthallen, Köpmanbrinken i Gamla stan i Stockholm. […]

Ductus Botalli en felöversättning

Leonardus Botallus var en fransk anatom, som 1561–1562 beskrev fostercirkulationen i en bok och sedan 1565 publicerade en artikel om vissa anatomiska observationer. I dessa bägge arbeten beskriver han något han kallar för ductus Botalli, detta efter sig själv! Det var en mycket bra beskrivning av foramen ovale och dess funktion hos fostret. »En passage […]

Underlag för diskussion kring primärvårdens framtida organisation

Denna bok utkom i höstas och utgör en del av en inventering av den svenska sjukvårdens strukturdiskussion. En del av resonemangen är en uppföljning av »Strukturer, resurser, drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar« från 2004, och vissa av konklusionerna prövas vidare i den studie som ligger till grund för den nyligen utgivna IHE-rapporten »Hur vill befolkningen att […]

Farliga främmande fåglar

Anna Jansson har kallat sin senaste bok »Främmande fågel« och hänför den till kategorin »spänningsromaner«. Både titel och benämning är väl motiverade – till Gotland kommer främmande fåglar, även i människohamn. De främmande, både fåglar och människor, medför farligheter, och spänningen ligger hela tiden på högsta nivå. Brevduvan, som inte kommit flygande, är smittad med […]