Akuttiderna slut – kvinna gick nästan en månad med armfraktur

Den 42-åriga kvinnan halkar omkull på väg till arbetet och slår i armbågen, som svullnar upp, blir blålila och gör ont. Hon ringer vårdcentralen men får av en sjuksköterska beskedet att alla tider är slut. Hon får rådet att avvakta. Det gör hon i tre dagar men tar sedan en ny kontakt med vårdcentralen. Armbågen […]

Utbildning över nätet ger alla studenter samma teori

Det är tisdag eftermiddag på Akademiska sjukhusets urologklinik i Uppsala. Fyra läkarstudenter ska ha ett webbaserat seminarium tillsammans med sina fyra kursare i Falun, Västerås och Karlstad. Urologen Truls Gårdmark ska hålla i seminariet. De utlokaliserade studenterna syns på små bilder på en dataskärm och hörs genom en högtalare på bordet. Ljudet är lite dåligt […]

Lärplattform är en bra princip

Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund och student på termin 9, som själv har erfarenhet av en lärplattform i sin utbildning i Umeå, är positiv till systemet. – Det är en jättebra princip att man kan ta del av hela kursmaterialet genom att logga in när som helst. Men det krävs en del av […]

»Sjukhusen är centralstyrda av SKL«

– Vi upplever att arbetsgivaren är väldigt hårt hållen av SKL på central nivå. Sjukhusledningen uttrycker att den vill lösa frågan så fort som möjligt och vi är överens om att det behövs avstegsavtal. Allt stupar på att sjukhuset inte får diskutera ersättning eller kompensation i avtalen, säger Mikael Rolfs, ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening. […]

Främst borgerliga landsting tillfrågade

Hälften av landets 20 landsting och regioner har borgerligt styre, ett är blocköverskridande och övriga nio har vänsterstyre. Nio landsting ombads yttra sig inför propositionen om startlagen; sex av dessa styrs borgerligt. De är för regeringsförslaget, utom Sörmland som avstått från att svara. Två av de tillfrågade landstingen har vänsterstyre och vill behålla stopplagen. Västra […]

Minst lönepåslag till AT-läkare, mest till distrikts- och överläkare

Statistiken visar att vinnarna i förra årets löneförhandlingar blev distriktsläkare och överläkare, som fick 3,5 respektive 3,2 procent. Därmed drar distriktsläkarna ifrån ytterligare i snittlönen, som blir 55452 kronor per månad, medan överläkarna tjänar 55267 kronor, se Tabell i LT nr 8/07. Förlorarna i förra årets löneliga blev AT-läkarna, vars löneökning var 1 procent. Det […]

Läkarförbundet vid Hägglunds sida när startlagspropp presenterades

De fem representerar fackföreningar och arbetsgivare i vården, dock inget landsting. Det gemensamma för deras organisationer är att de i sina remissyttranden är positiva till regeringens förslag att avskaffa stopplagen. Att det var därför de var inbjudna tror i alla fall Eva Nilsson Bågenholm för Läkarförbundets del. Varför är du med här? – I och […]

Färre gör AT i andra länder

På senare år verkar intresset för att göra AT utomlands ha minskat, menar Anna Ericsson, en av ansvariga för utbildningsfrågor på Läkarförbundet, som nu åker runt på AT-träffar bland landets studenter. – Det är en del studenter som frågar, fyra–fem stycken på varje ort. Mest rör det sig om Norge, Danmark och i viss mån […]

Naturen lockade till AT i Norge

– Ja, du har så vondt i armen att du nokk trenger en sprøyte med kortison, säger Viktor Wahlström till patienten. De norska uttrycken har smugit sig i in i meningarna. Det blir enklare så, för att minska språkbarriären med lokalborna. Sedan några dagar tillbaka arbetar han på Balsfjord legekontor, cirka sju mil söder om […]

Omskakande konstupplevelse om kroppen

En av de mest omskakande konstupplevelser jag varit med om var på utställningen »The sensation« 1997 på Royal Academy of Arts i London. I en av de första salarna möttes jag av en byst, ett rött huvud placerat i en monter i ögonhöjd. Vid en närmare granskning var huvudet format efter konstnären Marc Quinns anletsdrag, […]

Assarhaddons sjukdom kan vara det äldsta beskrivna fallet av Kaposis sarkom

Under en pågående senioruniversitetskurs i Assyriens och Babyloniens historia innehöll dagens undervisningsmaterial en intressant forntida sjukhistoria som jag gärna vill vidarebefordra. Patienten hette Assarhaddon och var den »klene« sonen till Sanherib. Han föddes 704 f Kr, blev tronföljare 689 och regent över Assyrien och Babylonien 680 f Kr, men trots stora framgångar var han ingen […]

Kommitté tar över utbildning i företagshälsovård

Sedan 1995 har Arbetslivsinstitutet, delvis i samverkan med universitet och högskolor, stått för utbildning av personal i företagshälsovården. Arbetslivsinstitutet läggs ned den 1 juli i år, och tills en mer permanent huvudman är utsedd ansvarar kommittén för att pågående och planerad utbildning genomförs. För detta har regeringen avsatt 60 miljoner kronor för 2007–2009. Anna Hedborg […]

Allt hänger på avtalen

De risker som kan finnas med privat drift av offentligt finansierade sjukhus kan undanröjas i entreprenadavtalen, hävdar bland andra Socialdepartementet, som skriver i sin promemoria: »Kvalitet i vården avgörs av vårdavtalens utformning och inte av driftsformen.« Socialdepartementet menar att skillnader i vårdens medicinska kvalitet inte kan knytas till ägar- eller driftsform och hänvisar till erfarenheter […]

Effekten av vinstsyfte oklar

Socialdepartementet hävdar i sin promemoria »Driftsformer för sjukhus« att det inte finns objektiva belägg för att vinstorienterade företag inom sjukhusvård ger negativa effekter på kvalitet eller effektivitet och att stopplagen därför är en omotiverad inskränkning i landstingens självstyrelse. Anders Anell, docent och VD för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, kommenterar: – Denna typ […]

»Hot« mot klinisk forskning och utbildning

– Vi ser detta som ett allvarligt hot, säger KIs prorektor Hans Forssberg. Karolinska institutet har dock ingen synpunkt på om ett helt universitetssjukhus drivs privat, så länge kontrakten är långa och inte måste omförhandlas vart fjärde år. – Driftsformen per se är inte så avgörande för framgångsrik medicinsk forskning. Johns Hopkins, ett av de […]

Pandemiers påverkan på samhället

När USAs hälsominister i citatet ovan talar om vilka följder en pandemi skulle få för individ och samhälle, stöder han sig med stor sannolikhet på erfarenheter som har förvärvats under tidigare influensaepidemier. Detta är ett högst rimligt förhållningssätt i väntan på något nytt, som vi ännu inte vet om eller när det inträffar och vars […]

Stopplagen avskaffas

De flesta av de omkring 30 remissinstanserna är antingen positiva eller har inget att erinra, att döma av svaren på Socialdepartementets förslag som skickades ut i december. Några större förändringar väntas inte efter remissrundan, enligt Joakim Pettersson (kd), politiskt sakkunnig på Socialdepartementet. Bland de verkliga tillskyndarna finns borgerligt styrda landsting, Praktikertjänst AB, Konkurrensverket, Nämnden för […]

»Många mutationer av viruset krävs för pandemi«

Hur stor är risken att viruset muterar med vanligt influensavirus så att vi får en mänsklig pandemi? – Många tror att risken är relativt liten för en pandemi. Forskare vet hur genomet ser ut och har bedömt att det krävs 18–25 mutationer för att det ska kunna smitta människa till människa, säger Ragnar Norrby. Viruset […]

Studenter gillar Linköping

– Linköping har profilerat sig starkt med problembaserat lärande och det har gett väldigt nöjda studenter. Men Linköping ligger förvånansvärt lågt i resultaten som rör frågan om forskning, då de satsar mer på grundutbildningen, säger utredaren Linn Lindquist, Läkarförbundet, som påpekar att enkätundersökningen inte säger någonting om utbildningarnas kvalitet, bara studenternas upplevelse. Läkarförbundet har under […]

Tyngre vård förklarar sjukhusens minusresultat

Samtliga universitetssjukhus i landet uppvisar minusresultat i mångmiljonklassen under 2006. Läkartidningen har tittat närmare på ekonomin på de tre sjukhus som hade störst underskott: Karolinska, Sahlgrenska och Universitetssjukhuset i Lund. Årsredovisningen för Karolinska Universitetssjukhuset, som innehåller ett särskilt avsnitt om budgetavvikelsen, visar en överproduktion på knappt 5 procent, enligt ekonomidirektör Claes Lagercrantz. – Förra året […]