Färre HSAN-fall med ny Lex Maria

Däremot blir det inte möjligt för personalen att göra anonyma anmälningar. Något som Läkarförbundet hade hoppats på. – Förslaget är ändå ett steg i rätt riktning, säger förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Läkarförbundet förespråkar tre anmälningssystem frikopplade från varandra. Ett där patienten ska kunna göra en HSAN-anmälan. Ett där verksamhetschef eller annan vårdpersonal kan göra […]

Apoteksutredaren Anders Lönnberg – en frispråkig doldis i vårdpolitiken

Varför jag ägnar mig åt hälso- och sjukvårdspolitik? Där finns ju allt från mänskligt elände till mänskligt hopp. Femton procent av alla svenskar jobbar i vården, det är också den mest högutbildade sektorn. – Ja, allt finns där, teknologin, den vetenskapliga fronten, och det är det enda område som alstrar nya etiska diskussioner. Så säger, […]

Anders Lönnberg får utökat uppdrag

– Vi vill behålla monopolet. Det är viktigt att behandla läkemedel annorlunda än andra varor, sade vård- och äldreomsorgs-minister Ylva Johansson. Utredarens förslag ska syfta till medicinsk säkerhet, god tillgänglighet och förenlighet med EG-rätten. Några av frågorna: Vad ska gälla för naturläkemedel som klassas som läkemedel? Kräver EG-rätten ytterligare förändringar? Behövs åldersgränser för köp av […]

Mycket användbar bok om akuta kirurgiska sjukdomar

Utbildningen i hur man omhändertar lätt eller svårt skadade eller dem som har insjuknat i en akut kirurgisk sjukdom har under de senaste tio åren avsevärt förbättrats i Sverige. Mycket beror på införandet av exempelvis kurserna Advanced Trauma Life Support Course (ATLS), Advanced Burn Life Support Course (ABLS) eller svenska kurser inom framförallt akut buk- […]

Bred beskrivning av professionalism

»En läkare måste kunna allt – men det är dock icke allt.« Denna utsaga brukar tillskrivas Aristoteles. Det har således i snart två tusen år betonats att läkarens förutsättning att kunna utöva sitt värv inte endast kan begränsas till dennes kunskap om sjukdomars uppkomst och behandling. Även det som ligger utanför detta »allt«, med vilket […]

Imponerande mängd förkortningar förklaras i behändig uppslagsbok

När jag först såg denna bok tänkte jag att det verkligen var djärvt, ja närmast dumdristigt, att ge ut något sådant i dessa tider när man kan få alla sorters förkortningar och akronymer serverade i outsinlig mängd gratis via internet ( se t ex http://www.pharma-Lexicon.com ). Så vem behöver en bok? Men oj, vad jag […]

Bok om läkarens terapeutiska kraft

Det är en imponerande innehållsrik bok som danska allmänläkare åstadkommit. Låt mig med en gång säga att de flesta av bokens många artiklar har en räckvidd långt bortom allmänmedicinen. I själva verket ger den en bred beskrivning av saker som utgör kärnkompetensen inom allmänmedicinen – men som andra specialiteter borde tillägna sig mer av. Boken […]

Upptäckten av skelettmetastaser försenades

Den 57-åriga kvinnan hade under en längre tid haft ryggbesvär. Den 11 november 2004 uppsökte hon akut vårdcentralen på grund av vänstersidig huvudvärk. Hon undersöktes av en underläkare, som bedömde att det rörde sig om muskuloskeletala besvär och att patienten skulle fortsätta med de värkmediciner hon tog. Patienten undersöktes även av en annan läkare, som […]

Anamnes och symtom var typiska för angina pectoris – nytt arbetsprov borde ha gjorts

Den 61-åriga kvinnan lades in akut på sjukhuset den 5 april 2004. Hon hade de senaste fyra veckorna besvärats av andfåddhet och bröstsmärtor. Smärtorna strålade ut mot halsen och bägge axlarna samt uppkom i samband med ansträngning och gick över vid vila. Besvären lindrades med Nitromex. Hon observerades under ett dygn och skrevs ut den […]

Skulle ha remitterat patienten eller själv försökt påverka den långa väntetiden till MR

Den 55-åriga kvinnan uppsökte i maj 2004 vårdcentralen på grund av ryggsmärtor och fick bland annat smärtstillande medel och ordinerades sjukgymnastik. Hon förbättrades periodvis, men blev inte helt av med besvären, som förvärrades av tungt arbete. I januari 2005 träffade hon distriktsläkaren, som skrev remiss för röntgen av bröstryggen. Undersökningen visade degenerativa förändringar men inget […]

Gjorde ingen hel trippeldiagnostik – missade bröstcancer hos ung kvinna

Efter remiss från vårdcentralen undersöktes kvinnan i april 2004 vid sjukhus på grund av besvärande sekretion från höger bröstvårta. I juni och oktober undersöktes hon på grund av en knöl i det andra bröstet. I maj 2005 opererades förändringen i det vänstra bröstet och man fann cancer. Kvinnan anmälde kirurgen för fel i vården under […]

Mångfald inom sjukvården borgarnas framgångsrecept

Läkartidningen inleder nu sin valbevakning med en genomgång av skillnader och likheter i de olika partiernas sjukvårdspolitik. Först ut är den borgerliga alliansen, därefter Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterparitet och Miljöpartiet. Även mindre partier kommer att genomgås utifrån sjukvårdspolitiska aspekter. Ja tack, säger Maria Larsson (kd) både till maktskifte och till tanken på att hon skulle […]

I ett munkkloster görs tusen kataraktoperationer om dagen

Kommer på förmiddagen till Patna, huvudstaden i Bihar, en gång i tiden en blomstrande stad och hela Indiens huvudstad. Idag är det en ytterst fattig och förorenad stad med utbredd slum. Betydligt fler cykel-rikshas ses på gatorna än bilar, medelklassen fattas nästan helt. I delstaten Bihar, idag den allra mest korrumperade delen av Indien, är […]

Högspecialiserad vård ska samordnas

Den föreslagna rikssjukvårdsnämndens uppdrag blir att definiera vilken typ av vård som ska samordnas nationellt. Utan tillstånd från nämnden ska sådan vård inte få drivas. Hur många ställen som ska utföra samma typ av vård blir en fråga för nämnden. Tänkbara exempel på högspecialiserad rikssjukvård är hjärttransplantationer, intensivvård i helikopter eller neuromuskulära sjukdomar hos barn. […]

Semmelweis sanning högaktuell än idag

Pjäsen Doktor Semmelweis – en smutsig historia, är snart slut. Några hundra av sjukhusets anställda har bevittnat underläkaren Ignaz Semmelweis fåfänga strävan för 160 år sedan att minska den höga dödligheten på barnbördshuset i Wien. Det är den tredje av amatörteatergruppen Teaterkängans fyra föreställningar på sjukhuset och en del av Akademiska sjukhusets hygienarbete det senaste […]

Distriktsläkare som spelar teater

Lennart Holmquist är till vardags distriktsläkare på Nykvarns vårdcentral utanför Södertälje. Tidigare bodde han i Örebro. Det är där amatörteatergruppen Teaterkängan håller till och han har tillhört gruppen sedan starten 1976. I uppsättningen av Semmelweis – en smutsig historia spelar Lennart Holmquist tre av de tolv rollerna, dock ej doktorn själv. Däremot har han varit […]

Primärvårdsmodell i Halland ska minska »läkarfixering«

Halland är först i landet med den här typen av listning, som man tror bättre ska nå målen: en god hälsa, nöjda invånare, god vård, stark ekonomi och engagerade medarbetare. – Vi vill rigga något inför morgondagen. Vi tror att vi är lite pionjärer, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m). Förslaget som har bred politisk […]

»Stor risk att svaga grupper missgynnas«

– Det är ett experiment som kommer att falla dåligt ut. Det är risk för att man slår sönder en fungerande organisation. Jag vill inte ta ansvar för detta, säger Lars Larsson. Risken är stor att svaga grupper missgynnas genom att den vårdenhet som inte prioriterar den patient som skriker högst förlorar pengar, hävdar han. […]

DLF kritisk till delar av förslaget

Han jämför Hallands-modellen med Läkarförbundets förslag till familjeläkarsystem, Protos. – Att förslaget bygger på en kundvalsmodell utan upphandling och att det är lika villkor oavsett driftsform är positivt. Men jämfört med Protos väljer man en vårdenhet, inte en läkare, medan vårt system bygger på en personlig familjeläkare och det saknas i förslaget. Därför innebär förslaget […]

Är doktor Jansson läkare?

Läkartidningen är medlemsorgan för Sveriges läkarförbund. Du som läser detta är med stor sannolikhet läkare. När du tituleras med namn är du inte längre läkare utan doktor. Du råkar ut för samma titelbyte i andra stora språk som engelska, tyska, franska mfl. Men nu håller vi oss till svenskan. Enligt beprövad erfarenhet, väl dokumenterad i […]