Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård

Nätverket Vård för gömda består av omkring 50 frivilliga, de flesta läkare. Kontakterna förmedlas från en liten lokal på Södermalm i Stockholm. Där jobbar Charlotta Arwidson, sjuksköterska och statsvetare med inriktning på mänskliga rättigheter, nätverkets samordnare. Innan Läkartidningen kommer på besök har hon träffat en patient med ett djupt jack i huvudet. Han var allmänt […]

Kristna tron grund till engagemanget

Evert Sundien är inte bara privatläkare och specialist i urologi och kirurgi. Han är också biskop i Liberala katolska kyrkan. – Det är väl det också som har gjort att jag engagerar mig i gömda. Jobbar man inom kyrkan så har man en större öppenhet för människor som har det svårt. Det är väl en […]

Annelie Löfqvist slutar med omedelbar verkan

– Vi behöver se över hur vi jobbar med de arbetsgivar- och personalpolitiska frågorna, både internt och externt. Detta har ingenting att göra med hur vi ser på den arbetsgivarpolitik vi fört och ändrar inget inför den kommande avtalsrörelsen, säger Håkan Sörman. Annelie Löfqvist har bland annat hanterat SKLs inlaga till Arbetsmiljöverket, som inom kort […]

Fast jobb för ST-läkare i Göteborg

– Det är jättebra. För oss är det en viktig signal från arbetsgivaren att den värdesätter personalen. ST-läkare är ofta i en del av livet när man bildar familj och tar lån, men många avvaktar med detta om de inte har fast jobb. Beslutet innebär att vi får en trygghet, säger Isabelle Cehlin, ordförande i […]

Problematisk psykiatri

Omhändertagandet av psykiskt sjuka var länge bara en förvaring under säkra förhållanden för att skydda omvärlden mot »dårarnas« förehavanden. Philippe Pinel (1745–1826) löste visserligen deras bojor och förespråkade en mera human vård, men någon terapi hade han inte att erbjuda. Olika fantasifulla förslag med gungor och rotationsmaskiner prövades, bromsalter och långbad mot oro hade väl […]

Extra fokus på patientsäkerhetsfrågor sedan kvinna orsakats svårt lidande

Den 44-åriga kvinnan besvärades av en vaginalcysta som avlägsnades vid en poliklinisk operation den 18 april. Ingreppet utfördes av en gynekolog assisterad av en operationssjuksköterska. Dissektionen var besvärlig, och då cystan brast gjordes en marsupialisation. Man satte suturer i botten av det dissekerade området men tvingades att lämna kvar en mindre del av cystväggen. Vid […]

Båda besluten har överklagats

»Mot bakgrund av det lagsystem som reglerar HSAN:s ärendehantering, dvs att det är fråga om ett tvåpartssystem, en anmälare (patient eller Socialstyrelsen) kontra en anmäld (yrkesutövare), betyder varje beslut från HSAN att den ena parten har »vunnit«, anmälaren för det fall att den anmälde tilldelas en disciplinpåföljd eller den anmälde för det fall att anmälan […]

Obstetriker kritiserar HSAN-beslut i två fall

I det första fallet (HSAN 2460/05) handlar det om en prematurförlossning i vecka 26 med vattenavgång. ST-läkaren som är jour ordinerar CTG då barnmorskan hört snabba fosterhjärtljud. När läkaren ser kurvan finns det perioder med takykardi och två variabla decelerationer i samband med sammandragningarna. ST-läkaren beslutar om kejsarsnitt och kallar på bakjouren, kejsarsnittet påskyndas ytterligare […]

Läkaren missade varningsmärkning i journalen

Den 62-åriga kvinnan sökte den 15 oktober på vårdcentralen för urinvägsbesvär. Hennes besvär tolkades som urinvägsinfektion (UVI) och hon ordinerades behandling med Trimetoprim. Efter ett par dagar reagerade hon med hög feber, intensiv klåda och svullna händer. Hon sökte för detta den 17 och 18 oktober på distriktsläkarjouren, där Trimetoprim byttes ut mot Lexinor, och […]

Varnas för andra gången på ett år och får förskrivningsrätten begränsad

Socialstyrelsen anmälde gynekologen och hänvisade till att Ansvarsnämnden den 13 december i fjol varnade denne för att ha skrivit ut stora mängder Treo comp till sin exhustru, som sedan länge hade missbruksproblem. I våras upptäckte Socialstyrelsen att gynekologen på bara en dryg månad förskrivit 1 000 tabletter Stesolid 5 mg och 30 tabletter Zopiklon 7,5 […]

Skrev under lång tid ut mycket stora doser narkotiska preparat

Socialstyrelsen anmälde neurologen för att i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet under en längre tid och i stor omfattning ordinerat Ketogan, Dolcontin och andra opiater till den 49-åriga kvinnan. Socialstyrelsens utredning visade att neurologen sedan 1998 haft ansvar för patientens behandling och att patienten i december 1998 varit inlagd på medicinkliniken på grund av […]

Tre tabletter metotrexat i veckan blev tre om dagen

Den 72-åriga kvinnan är diabetiker och besväras av restsymtom efter Guillain–Barrés sjukdom. Hösten 2005 opererades hon med total höftledsplastik på vänster sida. Efter ingreppet remitterades hon för fortsatt rehabilitering och mobilisering till ett geriatrikcentrum. På grund av smygande debut av värk, stelhet och svullnad i händerna konsulterades reumatolog. Denne bedömde besvären som reumatoid artrit. Patienten […]

Gravid fick kontraindicerad medicin

Bland läkarnas misstag finns att medicinen skrivs ut i fel doser, att den är kontraindicerad, att den ordineras trots att den är varningsmärkt i journalen, att den skrivs ut i stora mängder trots att den är beroendeframkallande och så vidare. Även andra personalkategorier utsätter patienter för fara genom fel i läkemedelshanteringen, till exempel receptarier och […]

Ihre backar ur styrelsen för grupptalan

– Jag blev egentligen bara kontrakterad för interimsstyrelsen, nu har vi bestämt att välja någon ny ledamot på årsstämman, säger Thomas Ihre, som inte vill ge fler förklaringar till varför han avgår. Han har varit överläkare vid den kirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Mellan 1984 och 1988 var han ordförande i Läkarförbundet och senare […]

Upprop ska locka läkare till grupptalan

Så många som 2000 medlemmar, som vardera betalar medlemsavgift på 500 kronor, behövs för att få ihop till de 1 miljon kronor som krävs för att täcka de rättsliga kostnaderna. – Föreningen försöker nå flera läkarföreningar, i första hand medlemmarna i Samfundet äldre läkare där vi ska gå ut med upprop i medlemsbladet, säger Erik […]

Halland långt framme med ISO-kvalitetsledning

I juli fick de båda sjukhusen certifieringen efter att särskilda revisorer granskat verksamheten. Tre månader är dock alltför kort tid för att nya processer ska smälta in i det vardagliga arbetet. Inga revolutioner har ännu skett, minst ett–två år krävs innan effekten syns, förklarar Kristina Wallentin, sjukhuschef på Varbergs sjukhus. Men hon ser redan mer […]

Salus styrelse sa nej till utredning

För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut. – Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund. Det var Läkarförbundet som nyligen begärde att frågan om en utredning skulle […]

Alf Svensson citerar Läkartidningen i motion

– Jättebra! säger Olle Svensson, professor i ortopedi i Umeå. I Läkartidningens temanummer om osteoporos nyligen efterlyser Olle Svensson tillsammans med ortopediprofessorn Karl-Göran Thorngren just en sådan nationell handlingsplan. Och i motionen motiverar Alf Svensson sitt förslag med ett långt citat ur de båda professorernas artikel, sid 2955, nr 40/2006. – Det var väldigt glädjande […]

»Det är samverkan som behövs«

Det är tid och samverkan som saknas, inte förtroende, tycker Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. Debattartikeln i DN hade rubriken »Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning«. En olycklig rubriksättning, tycker Benny Ståhlberg. – Det är ju inte meningsfullt att säga att man inte tror på varandra. Om jag möter patienten måste det bygga på förtroende. […]

Sveriges yrkesmedicinare oroade

Arbetslivsinstitutet ska läggas ned och Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel, enligt regeringens budgetproposition, se LT nr 43/2006. Förslaget skapar oro bland landets specialister i yrkes- och miljömedicin. Tillsyn, utbildning och forskning på arbetsmiljöområdet behöver utvecklas – inte avvecklas, anser de. – Folk är förvånade att så stora förändringar kom så snabbt. Det är stora viktiga […]