ST-tjänster ska styras centralt

De ST-medel som idag fördelas centralt räcker inte till alla befintliga ST-tjänster i Stockholm. Många finansieras istället genom underskott i klinikbudgeten. Det gäller ungefär hälften av Karolinska Universitetssjukhusets ST-läkare, uppskattar Sara Banegas. Och då blir det inte tillräckligt med pengar för handledning och kurser. Utbildningskvaliteten blir lidande. Vi misstänker att man överutbildar inom vissa specialiteter. […]

S, v och mp föreslår ny stopplag

Offentliga sjukhus som överlämnas eller redan har överlämnats i privat drift ska inte längre få ta emot patienter med privat finansiering vid sidan om sitt offentliga uppdrag. De entreprenörer som övertagit driften av sådana sjukhus ska heller inte få dela ut vinst. Undantag görs för entreprenörer som redan har ett gällande driftavtal, så länge avtalet […]

»Tack för att du finns«

Orden kommer från Kerstin Pettersson, barnmedicinare i Piteå. Uttalandet gör hon som kollegial rådgivare i ett nätverk där läkare stödjer läkare. Hon har varit med sedan starten 1998. Under det första året kontaktades hon 25 gånger av behövande kollegor. Idag är siffran lägre men hon är övertygad om att det kollegiala nätverket behövs. När hon […]

Läkare stödjer läkare i kollegialt nätverk

Det poängterades av många läkare i en kartläggning om arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland personalen i sjukvården. – Det är fortfarande problem, men det har på sina håll blivit betydligt bättre, säger en av forskarna bakom kartläggningen, Inger Löfvander på Läkarförbundet. Förbättringarna tror hon beror på flera saker. En orsak är att de yngre läkarna söker […]

Myter styr sjukskrivningspraxis

Så kan man sammanfatta den rapport som Kristina Alexanderson, professor vid Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet, presenterade nyligen. Hon har på uppdrag av Socialdepartementet lett en kartläggning av problemen i sjukvårdens hantering av patienters sjukskrivning. Förutom intervjuer och en enkät till över 7 000 läkare har 700 publikationer använts. LT: Blev du förvånad över […]

Landsting JO-anmält av läkare för brott mot yttrandefriheten

– Jag har stoppats i min karriär för att jag sagt vad jag tycker, säger Roger Skogman, som nu sagt upp sig och flyttar till en överläkartjänst i Falun i sommar. Droppen som fick bägaren att rinna över var ett samtal i höstas med hans chef, som då klargjorde att någon befordran inte kunde bli […]

Gemensamma indikationer framtagna inom ortopedin

Sveriges Kommuner och Landsting förbereder på olika sätt för behandlingsgarantin som träder i kraft den 1 november, bland annat genom att rensa i väntelistorna. En annan del av projektet Vårdgaranti 2005 är att låta den medicinska professionen ta fram gemensamma indikationer i några utvalda specialiteters stora sjukdomsgrupper, se faktaruta, där köerna är långa och evidensen […]

Nytt kvalitetssäkrat läkemedelsregister

Ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel, erbjuder hälso- och sjukvården och andra aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel godkända i Sverige. Bakom registret, som finns tillgängligt från 1 mars 2004, står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen. Registret innehåller basfakta, såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller. Bakgrunden till det […]

Mest bisysslor bland prefekter

Att så många har bisysslor är positivt, tycker Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. –Bisysslor är tilllåtet och jag uppmuntrar det. För att förbättra människors hälsa måste vi samverka med industrin och den offentliga sektorn. Det ligger i vårt uppdrag. Men för att inte tappa i förtroende måste vi ha tydliga regler. Extra tag i etiska […]

Ingen forskning på äldrevårdscentral

I en artikel i detta nummer förordar Akner en ny typ av samlad primärvårdsbaserad vårdorganisation för äldre, äldrevårdscentraler. Vid årsskiftet öppnas två äldrevårdscentraler i Stockholm, en i Hässelby och en i Solna. Och sedan juli 2004 finns en närvårdscentral för äldre i Hökarängen i Stockholm, se LT nr 4 /2005, men av lite annat slag […]

Svensken som skrämmer amerikanska läkemedelsjättar

Det vore mer logiskt om han höll tyst, kan man tycka. Företaget han arbetar för är med och sätter priser, och hans bransch lobbar frenetiskt i Washington för att billiga mediciner från Kanada och Europa ska fortsätta förbjudas i USA. Men Peter Rost, som har arbetat över 20 år i läkemedelsindustrin, väljer att tala ut […]

Umeå backade om valfria kurser efter utvärdering

–Överlag har vi lyckats väl med de målsättningar vi har haft med den nya utbildningsplanen. Men man gör inte en sådan stor förändring en gång för alla. Det är en dynamisk process, och där har utvärderingarna varit till stor nytta, säger Christina Lindén, ordförande i programkommittén för läkarutbildningen på Umeå universitet. Som LT beskrev i […]

Sår efter hundbett ska aldrig sys ihop

Kvinnan blev biten av en hund i höger handled. Hon sökte den 12 oktober på en akutmottagning där läkaren fann ett 5 cm långt sår, som även omfattade en senskada. Läkaren valde att sy ihop såret. Det upptäcktes sedan att såret var infekterat och att en sena till tummen var av. Senan kunde inte sys […]

Allt fler läkare fälls av Ansvarsnämnden

Under 2004 kom det in 3 663 anmälningar till Ansvarsnämnden, en ökning med 286 från året innan. Antalet anmälda personer var 6 118 varav 407 fick någon form av sanktion. Såväl bland de anmälda som fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, […]

Stor risk för led- och senskador efter kattbett

En man blev biten av en katt i vänster tumme den 10 juni. Nästa dag undersöktes han av en kirurg. Denne utförde en sårrevision och gav stelkrampsvaccination. Patienten ordinerades också medicinering med Heracillin. Han återkom till mottagningen den 14 juni. Kirurgen gjorde en förnyad sårrevision och ordinerade Tramadol. Den 23 juni gjordes sårodling och kirurgen […]

Svårt att veta om förändringarna når sitt syfte

Det är svårt att veta, menar Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik på Karolinska institutet. – Det finns ganska bra utvärderingar från utlandet av reformer liknande dem som nu görs i Sverige. Därför kan vi anta att de fungerar här också. Å andra sidan är de svåra att översätta till svenska förhållanden eftersom sammanhangen och […]

Studenter anser sig förbisedda

Så lyder några av kommentarerna från studenterna på termin elva i Malmö. Medicine studerandes förbund lovordar däremot ambitionen att förbättra läkarutbildningarna. Malmöstudenterna är samlade för att diskutera fallen från morgonens storrond på infektionskliniken. Men när LT hälsar på och väcker frågan om vad de förestående förändringarna betyder tar samtalet snabbt fart – det fortsätter långt […]

Fler valfria kurser när läkarprogrammen görs om

Läkarutbildning är en färskvara som kontinuerligt måste förändras i takt med omvärlden. Och idag går kunskapsutvecklingen snabbare än förr. Det synsättet återkommer med små variationer hos de utbildningsansvariga för läkarprogrammen. Många har nu gjort bedömningen att det inte duger med små justeringar. Helheten måste ändras, den röda tråden bli tydligare. De senaste åren har samtliga […]

Människokroppen i konst och vetenskap storsatsning på Nationalmuseum

Vårens stora utställning på Nationalmuseum i Stockholm – »Kroppen. Konst och vetenskap«, som öppnar denna vecka – visar hur läkare och konstnärer, ofta i samarbete, från renässansen och fram till idag har försökt att förstå och skapa bilder av människokroppen. Utställningen, den första i sitt slag i Sverige, är resultatet av ett samarbete med Hagströmer […]

Nya arbetstidsregler förargar landstingen

Riksdagsbeslutet har snabbt följts av kritiska uttalanden från Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen ogillar att Arbetstidslagen »staplas på« med direktivets regler och anser att det blir svårt att tillämpa lagen. Regeringens motivering till att inga bestämmelser tas bort ur den gamla Arbetstidslagen är att det skulle innebära försämringar av arbetstagarnas skydd. Särskild irritation hos landstingen […]