Tidlösa teorier om mänskliga livskriser

Johan Cullbergs klassiska bok »Kris och utveckling« har kommit i en moderniserad och utökad utgåva. Boken gavs ut första gången 1975 och är med sina hittills ca 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker. »Kris och utveckling« har lyckats bevara en ställning som evergreen i ett annars starkt föränderligt utbud av litteratur med […]

Gastronomisk hedersknöl eller hälsofara?

Potatis har utvecklats från att vara en självklar basföda i svensk husmanskost till någonting suspekt, som GI-frälsta betraktar som ett hot mot folkhälsan. Potatisens väg från Anderna till vårt matbord är spännande och dramatisk och innehåller många element av kulturhistoria, tillämpad näringslära och gastronomi. Svenska Läkaresällskapets och Gastronomiska Akademiens tvärvetenskapliga symposium om potatis i oktober […]

Företagsläkaren som nästan upptäckte Antabus

Tetraetylthiuramdisulfids terapeutiska användning beskrevs 1948 av danska farmakologer, och ämnet används fortfarande (under namnet Antabus) vid behandling av kronisk alkoholism. Men detta läkemedel kunde ha kommit tio år tidigare. E Williams, företagsläkare vid en gummifabrik i östra USA, skrev 1937 ett brev till JAMA [1]. Han berättade att arbetare som exponerades för tetramethylthiuramdisulfid inte tålde […]

Viktig debattbok om svensk narkotikapolitik

Förhoppningsvis kan boken »Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige« medverka till ett förnyat tänkande inom svensk narkotikapolitik och narkomanvård. Författaren Björn Johnson är filosofie doktor i statsvetenskap och forskare. Han har aldrig arbetat inom narkomanvården, vilket kanske är just det som gör att han inte har några ideologiska […]

En bok som inte får saknas i något referensbibliotek värt namnet

Det här är en väldigt ful bok. Hur man tänkt när man försökt få orden »akut« och »pediatrik« i korsform övergår mitt förstånd. Jag avstår från att försöka läsa titeln på pärmen; som tur är står den på ryggen. Det är också en väldigt bra bok. Den kan varmt rekommenderas till de flesta som på […]

Neurologisk påverkan på konstnärliga uttryck

Norska neurolitterära klubben består av drygt 20 neurologer, barnläkare och habiliteringsläkare med litterära och konstnärliga intressen. Den har nu varit verksam i 15 år. Till tioårsjubiléet publicerade man en samling på knappt 30 av medlemmarnas artiklar i en till antalet liten illustrerad utgåva, mest tänkt som gåvor och för internt bruk. Men en del av […]

Nu frias distriktsläkaren som inte röntgade devierad näsa efter trauma

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte natten till den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades av distriktsläkaren vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade […]

Fynd av icke palpabla femoralispulsar borde utretts vidare

Flickan föddes den 12 april. Hon undersöktes samma dag av en barnmedicinare A och den 16 april av barnmedicinare B. Varken A eller B kunde känna femoralispulsar. Efter en ny undersökning på kvällen den 16 april konstaterades att flickan hade en förträngning av kroppspulsådern. Flickans mor anmälde A och B. Ansvarsnämnden läste flickans journal och […]

»Fick ingen fair prövning«

Så sade Mats Holmström, överläkare och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi här i Läkartidningen nr 42/05 efter Ansvarsnämndens beslut i fallet med den nässkadade kvinnan. HSANs beslut fick öron-, näs- och halsläkare att gå i taket, berättade Mats Holmström, något som bekräftades av många reaktioner till Läkartidningen. Till exempel följande: »Hårresande; HSAN är ute […]

De viktigaste politiska frågorna landsting för landsting

Läs artikeln som pdf, klicka på knappen till höger.

Enighet i vårdplatsfrågan trots tvist kring ledartext

Med anledning av tvisten kring ledartexten i nr 14 undrar läsare vad förbundets politik i vårdplatsfrågan är. Skiljer sig den från Sjukhusläkarföreningens? – Absolut inte, säger Marie Wedin. – Nej, det tror jag inte alls, säger Eva Nilsson Bågenholm. – Vi tog ju upp det här problemet för två år sedan efter en motion från […]

Andre vice ordförande har också dubbla roller

– I presidiet måste man otvetydigt se till hela förbundets bästa. Det säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, och andre vice ordförande i Läkarförbundet, apropå att både vara ordförande i en yrkesförening och sitta i SLFs presidium. – Jag kan inte driva frågor som inte är förbundets politik i presidiet. Men just nu går […]

»Medicinsk turism« ökar risk för importerad MRSA

Det säger överläkare Erik Torell på sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bakgrunden är den höga förekomsten av MRSA i många av de länder där svenska patienter söker vård. Enligt nya siffror är en fjärdedel av MRSA-fallen i Sverige utlandsförvärvade (se Nya rön sid 1285 i detta nummer av LT). Erik Torell är […]

De nya arbetstidsreglerna bör utformas så lokalt som möjligt

Läkarförbundet har uppmanat sina lokalföreningar att ta initiativ till diskussioner om de nya arbetstidsreglerna med arbetsgivaren. Ulrika Edwinson, avdelningschef för Arbetsliv och juridik på Läkarförbundet, säger att arbetet måste göras så lokalt som möjligt. – Helst bör man gå igenom varje verksamhet eller klinik för sig. I många landsting har arbetet börjat, och det har […]

Politisk enighet om primärvårdens behov – men pengarna kommer inte

Det var vid Distriktsläkarföreningens (DLF) fullmäktige som vård- och omsorgsminister Ylva Johansson mötte de fyra borgerliga partiernas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, Maria Larsson (kd). Det var dock svårt att hitta någon klar skiljelinje mellan de båda politikerna som båda vill satsa på primärvården och på fler allmänläkare. Maria Larssons recept heter mångfald i form […]

Personliga tolkningar av Rembrandts måleri

I år är det 400 år sedan Rembrandt föddes. Målningar som inte funnits i Amsterdam sedan de lämnade mästarens ateljé på 1600-talet är nu tillbaka, och världens konstälskare vallfärdar dit. Lite i skuggan av de stora utställningarna pågår en mindre, inte lika uppmärksammad – »The Amazing Rembrandts«. En grupp förståndshandikappade konstnärer visar sina tolkningar av […]

Citatet

Poul Bjerres (1876–1964) stora förebild var Nietzsche, och hans skrifter om denne väckte internationell uppmärksamhet. Bjerre polemiserade mot Söderberg efter den stora debatten kring »Doktor Glas«. Han inspirerades tidigt av hypnosen, fick kontakt med Freud i Wien och introducerade psykoanalysen i Sverige på 1910-talet. Snart bröt han dock med denna terapiform och utvecklade sin egen […]

Vacker bok inte bara för islomaner och nesofiler

När Sveriges öar år 2001 räknades av Statistiska centralbyrån befanns antalet vara 221 800, men ingen annan än en riktig ö-älskare som Anders Källgård kan väl i och för sig vara intresserad av den siffran. Så många öar har han inte heller beskrivit i den aktuella boken, som är tjock nog ändå! Han har speciella […]

Barnradiologens miss av armbågsluxation hos femåring förorsakade onödig operation

Socialstyrelsen anmälde, efter en Lex Maria-anmälan, barnradiologen för att vid sekundärgranskning av röntgenbilder tagna den 30 september missat en luxation i armbågsleden på en femårig pojke, som skadat armen vid ett fall. Genom den bristfälliga granskningen av röntgenbilderna försenades diagnostiseringen av luxationen. Förseningen innebar att patienten hade fortsatta besvär under en månad och att skadan […]

Eftergranskande radiolog fälls – såg inte luxation i Choparts led

Den 21-årige mannen skadade sin högra fot i samband med snowboardåkning och undersöktes på hälsocentralen av distriktsläkaren, som ordnade med röntgen. Bilderna granskades av henne och sedan av radiologen, men ingen av dem kunde se någon skada. Fyra månader senare kontaktade patienten sjukvården på grund av fortsatta besvär. Röntgenbilderna granskades på nytt varvid man kunde […]