Läkarassistenter nöjda trots oklara villkor

Det har varit bra att arbeta som läkar- assistent för att jag för första gången har kunnat följa ett arbete på en avdelning och sett hur vårdflödet går till. Och jag har lärt mig att ta patienter. Det säger Sofie Karlström, som annars studerar på läkarutbildningen i Göteborg där hon påbörjar termin nio i höst. […]

Lagstadgad vårdgaranti och mångfald

Trots de moderata valframgångarna är det alliansens breda överenskommelse som blir kärnan i den framtida vårdpolitiken. Några öppningar för att moderaterna skulle få mer inflytande med tanke på segersiffrorna är det inte tal om, menar Cristina Husmark Pehrsson (m). – Vi har lagt fram ett gemensamt arbete i alliansen, det blir ingen förändring av det, […]

Brister i lönesättning och arbetsmiljö

AT-tariffen slopades 2004, men fortfarande har få AT-läkare förhandlat om sin lön, endast 27 procent av AT-läkarna i rankningen. – Lönesättningen fungerar inte. Det kan bero på en otydlighet i chefsförhållandena, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. 46 procent av AT-läkarna vet inte vem som är lönesättande chef. Hela 80 procent […]

Läkaren en återkommande gestalt i Ibsens dramer

Det är i år 100 år sedan dramatikern Henrik Ibsen dog. I Norge har Nasjonalkomiteen for Ibsensatsningen sedan 1997 arbetat med att planera och koordinera markeringen av nationalskaldens död. Högtidlighållandet omfattar mer än 3 000 arrangemang över hela världen [1]. Henrik Ibsen föddes 1828 i Skien i en relativt välbärgad köpmansfamilj. Genom olyckliga affärer och […]

Lön och kollegialt stöd lyfte Eksjö

– Jag är lite förvånad faktiskt, säger AT-läkaren Stina Carlsson när hon och ytterligare sex AT-läkare träffar Läkartidningen vid lunchtid på Höglandssjukhusets takterrass en solig septemberdag. Stina Carlsson har gjort större delen av sin AT och är nu på vårdcentralen strax bredvid. – Det har varit väldigt bra att göra AT här, men handledningen har […]

Eksjö i topp och Borås i botten

Eksjö var etta också 2005. Men övriga topp-tio är nya, med Örnsköldsvik, Skellefteå och Kalix på delad andraplats. Klättrat rejält har Visby och Växjö från långt ner till en delad åttondeplats. Och tvärtom, Norrtälje och Kungälv har dalat från en delad andraplats till 33:e respektive 14:e plats i år. Skövde/Falköping åkte från sjunde ända ner […]

Gör marknadsföring av läkemedel mer skada än nytta?

Några frågor till … … den australiensiske allmänläkaren Peter Mansfield, VD för organisationen Healthy Skepticism, som vill förbättra folks hälsa genom att motverka vilseledande marknadsföring av läkemedel. Just nu är Peter Mansfield på internationell föreläsningsturné. Han ger fyra föreläsningar i Sverige, varav en på Läkaresällskapet i Stockholm den 12 september och tre i Göteborg, den […]

Genterapi möjlig väg att reparera hörselsinnet

– Forskningen bedrivs enligt flera huvudlinjer, berättar Mats Ulfendahl, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och föreståndare för Centrum för hörsel och kommunikationsforskning, Karolinska institutet. Närmast klinisk tillämpning är sannolikt tillväxtfaktorer i kombination med kokleaimplantat. Djurexperiment har klart visat att resultaten av kokleaimplantat kraftigt förbättras om man även tillför nervtillväxtfaktorer (exempelvis neurotrofiner som BDNF och […]

Underskott i ekonomin vid många universitetssjukhus

Flera av landets stora sjukhus går back att döma efter årets resultat till och med juli. Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge uppvisar –265 miljoner kronor, som förklaras med en överproduktion. – Vi har ett allt större patientflöde främst i öppenvården, men även i slutenvården på grund av vårdavtalet. Vi har till exempel fler beställningar på levertransplantation, säger […]

HPV-vaccin kan godkännas i EU inom kort

Humant papillomvirus, HPV, orsakar idag 95 procent av all livmodershalscancer. Mot några av de aggressivaste virusvarianterna har läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dome framställt vaccinet Gardasil, som fick ett s k förhandsgodkännande av EUs läkemedelskommitté i slutet av juli. Nästa anhalt är EU-kommissionen som kommer med sitt utlåtande i oktober. – Eftersom kommittén har rekommenderat ett […]

Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen

Det här är roligt och viktigt. Det vill jag prata med andra om. Det var min första reaktion efter läsningen av Åsa Beckmans bok »Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter«, som kom på Bonniers förlag 2002. Medan jag läste gick associationerna till mitt eget kliniska arbete. Jag tyckte mig se beröringspunkter mellan […]

Anders Anderson – bortglömd ledamot av Svenska akademien

Överallt i världen har läkare ofta förekommit som författare av poesi och annan skönlitteratur. Några har blivit berömda men få tycks ha fått plats i akademier och motsvarande litterära eliter. På de aderton stolarna i Svenska akademien har sedan den grundades i slutet av 1700-talet invalts åtta naturvetare, av vilka fyra varit medicinare. Två, Gustav […]

Urinvägsinfektion var appendicit

Den 28-åriga kvinnan uppsökte den 6 oktober 2005 akut primärvården på grund av smärtor långt ned i buken. Sedan urinprov tagits misstänkte man att smärtorna orsakats av en urinvägsinfektion, varför hon ordinerades antibiotika. Dagen därpå mådde hon sämre och fick på samma vårdcentral ett nytt recept på ett annat antibiotikum. Trots detta steg febern, och […]

Den ene barnmedicinaren fick sin påföljd mildrad, den andra friades

Vi berättade om fallet i Läkartidningen nummer 38/2005. Ansvarsnämnden konstaterade att pojken drabbats av epilepsi och ordinerats Ergenyl. Normal dosering är 20–40 mg/kg, vilket för pojken innebar en maximal dygnsdos på ca 500 mg. Medicineringen inleds med låg dos som successivt ökas tills biverkningar uppstår eller anfallsfrihet uppnås. Om biverkningar uppstår eller anfallen kvarstår justeras […]

»Samstämmighet inom medicinska expertisen fordras för disciplinpåföljd«

En 70-årig kvinna utreddes för buksmärtor (vi berättade om fallet i Läkartidningen nummer 44/2004). På röntgen hittades förstorade lymfknutor, som skulle kunna bero på tumörsjukdom i buken. Därför gjordes en provtagning från en sådan lymfknuta i buken samtidigt som tarmarna genomletades. Det utfördes med laparoskopisk teknik av bland annat kirurgen. Nästa dag blev kvinnan dålig. […]

»Utlokalisering en påtaglig risk för patientsäkerheten«

Det framhöll Socialstyrelsen i ett yttrande som fick länsrätten att fria en tidigare varnad kardiolog. (Vi berättade om Ansvarsnämndens fällning i nummer 44/2005.) En 33-årig man fick på kvällen i liggande ställning plötsligt svår smärta i nedre delen av halsen åtföljt av andfåddhet. Han tuppade av en halv minut och var gråblek och kallsvettig. Vid […]

Kokleaimplantat ger allt bättre resultat

Implantat i hörselsnäckan (koklea) tillhör de hittills mest framgångsrika metoderna när det gäller att med medicinsk teknik ersätta ett förlorat sinne. Med denna metod, som började utvecklas i slutet av 1960-talet, sätts avancerad elektronik i direkt förbindelse med hörselnerven och hjärnan. Tekniken har nu blivit så förfinad att barn som föds döva och som opereras […]

Fler yngre gör höftledsoperationer

Förutom patientdemografin med en allt mer åldrande befolkning har operationstekniken blivit säkrare. Det menar Göran Garrellick, en av de ansvariga för Svenska höftprotesregistret samt överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När sjukvården klarar av att utföra fler operationer har människor blivit mer varse om de kan bli hjälpta. – Indikationerna blir allt mer glidande och folk accepterar […]

Allt fler svenskar ett problem i Danmark

Svenskarna blir allt fler på läkarutbildningen i Danmark. 1995 upptog de en dryg procent av platserna. I höst är 27 procent av de antagna svenskar. Alldeles för mycket, tycker många i Danmark som oroar sig för en framtida läkarbrist. Opinionen blev ännu starkare sedan det, enligt svenska Socialstyrelsens undersökning, visade sig att 80 procent av […]

Stor läkarbrist kan hota 2015

De nordiska läkarförbundens Samnordiska arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildningsfrågor presenterar arbetsmarknadsprognoser vartannat år. I den senaste Snaps-rapporten ges två scenarier för Sveriges del. I Scenario A förutsätts att sjukvårdens andel av BNP blir 9,5 procent och att antalet läkartjänster ökar med 1,8 procent årligen. Sverige kommer i så fall att sakna 3600 läkare år 2015. […]