»Det är rätt kandidaten, kvinnans plats är i hemmet«

Gaston Backman tillskrivs den citerade repliken sedan han upptäckt en kvinnlig medicinare som i föreläsningsmörkret tagit fram en stickning. Gaston Backman (1883–1964) blev professor i anatomi i Lund, men studerade ursprungligen i Uppsala. Familjen hade franskt påbrå. Professorn var enäggstvilling. Enligt skrönorna skall bröderna ha rationaliserat sin utbildning genom ett avancerat fusk: De tenterade två […]

KI-studenter oroas över kurskrock

Övergången mellan gamla och nya utbildningsplanen sker under andra året. Läkarstudenterna är oroliga för att de praktiska momenten blir lidande om antalet studenter på enskilda kurser blir för högt. I värsta fall en fördubbling från 130 till 260 studenter, menar Louise Scheen, ordförande i MSF Stockholm, Medicine studerandes förbund. – Jag är i grunden positiv […]

Förslag om bättre styrning av psykiatrin

Kontentan i regeringens rapport »Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för styrning på psykiatrins område« är att den psykiatriska vården skulle må bra av mer resultatstyrning och kunskapsstyrning. Anders Milton, regeringens utredare, ser att vården använder fel metoder och åtgärder. – Psykiatrin tar inte alltid till evidensbaserad kunskap vid behandlingar, det är alldeles för […]

Handspritsförbrukning bra mått på handhygien

Att mäta åtgången på handsprit är ingen ny idé, berättar Kerstin Mannerquist, rikshygiensjuksköterska vid Smittskyddsinstitutet. Men vad ska förbrukningen ställas i relation till, hur mycket borde gå åt? Den frågan har Kerstin Mannerquist ägnat sig åt i en pilotstudie som ska bli en del av hennes magisterexamen i höst. Slutsatsen är att det går att […]

Ministern öppnar för sjukvård i företagshälsovården

Företagshälsovården har utretts på både längden och tvären ett antal gånger under de gångna 40 åren. Den senaste utredningen kom i december 2004. Utifrån den utredningen har en arbetsgrupp skrivit en departementspromemoria med delvis ändrade förslag. Promemorian har nu, precis som alla utredningar före den, varit ute på remiss, och enligt arbetslivsminister Hans Karlsson närmar […]

Redux-affären – en amerikansk tragedi?

»An american tragedy«, av Theodore Dreiser, publicerades 1925 och handlar om hur en amerikansk dröm går i kras i kollisionen mellan girighet och moralisk anständighet. Det är en lämplig titel för att beskriva ett likartat moraliskt träsk 75 år senare. I slutet av 1990-talet sattes det i USA upp mängder av Redux-kliniker, där läkare villigt […]

Stetoskopet – en epokbildande medicinsk uppfinning

För knappt 100 år sedan publicerades Thomas Manns roman »Bergtagen«. Händelserna i romanen utspelas på sanatoriet Berghof i Davos i Schweiz då stetoskopet stod på höjden av sin tekniska prestige. Hovrådet, tillika doktor, Behrens och hans underläkare doktor Krokowski var i full fart med att stetoskopiskt registrera ominösa tuberkulösa rassel från lungorna alltmedan den mystiskt […]

Polioepidemin 1953 – ett outplånligt patientminne

Skräcken för polio var en realitet under min barndom. Det var inte så mycket mer man visste om sjukdomen än att man blev stel i nacken och kunde bli förlamad. När jag som 14-åring insjuknade med värk i ryggen, ont i ett ben och nackstelhet ville jag därför inte erkänna nackstelheten. Provinsialläkaren, som tyckte att […]

Patient som inte kan kommunicera kräver särskild omsorg i bedömningen

Den 59-årige mannen led av schizofreni och fördes den 11 januari till lasarettet på grund av buksmärtor och kaffesumpsliknande kräkningar. Han kunde inte meddela sig, vere sig muntligt eller skriftligt, men hade pekat mot magen när distriktssköterskan frågat var han hade ont. Buken var öm och han spände emot vid palpation. Klinisk lungundersökning var normal […]

Läkare på särskilt boende borde ha bedömt patientens hela tillstånd

Den 69-årige mannen har en demenssjukdom och bor på ett särskilt boende. Han hade i mars 2005 haft en hjärtinfarkt med hjärtstillestånd, och han medicinerade även för bristande sköldkörtelfunktion. Den 29 oktober 2005 föll han ur sin rullstol. I samband med fallet var han okontaktbar i någon minut, och i efterförloppet hade han ont i […]

Milton tog uppdraget att bli »nationens hjälte«

Anders, vill du bli hela nationens hjälte? Så löd frågan från dåvarande socialminister Lars Engqvist. Året var 2003 och Anders Milton befann sig på rödakorsmöte i Dubai när samtalet kom. Han hade ingen aning om vad frågan kunde gälla och svarade i samma lättsamma ton som ministern anslagit: »Självklart vill jag bli hjälte. Men vad […]

Läkartidningen i topp som tidning man kan lita på

SIFO har tillsammans med branschorganisationen Sveriges tidskrifter gjort en stor läskvalitetsundersökning bland flera hundra tidskrifter. Läkartidningen ingår i en grupp av 70 titlar som bland annat kategoriseras som yrkes- och branschpress, till skillnad från till exempel populärpress. Undersökningen är gjord under våren 2006 via intervjuer med ett urval av respektive tidnings läsare. Av Läkartidningens läsare […]

Sudbø förlorar troligen doktorshatten

Det framkom då rapporten presenterades av kommissionen och kommenterades av uppdragsgivarna på en presskonferens den 30 juni i en föreläsningssal på Rikshospitalet. Det massmediala intresset var stort, över hundra personer slöt upp. Många fick stå längs väggarna. Kritiken i Sudbø-rapporten är svidande. Även om den största skulden faller på Sudbø själv sitter också kommissionens uppdragsgivare, […]

Tidsskriftet redo dra tillbaka artiklar

Redan i januari publicerade den norska läkartidningen en så kallad bekymringsmelding, på engelska »expression of concern«, rörande dessa artiklar. – I den skrev vi att i det ögonblick som doktorsavhandlingen eller artiklarna i New England Journal of Medicine dras tillbaka så dras självfallet också de här artiklarna tillbaka, säger chefredaktör Charlotte Haug. Den engelska versionen […]

Utökad förskrivningsrätt lockar inte läkare

I Storbritannien har parlamentet nyss fattat beslut om att utöka förskrivningsrätten till att gälla även vidareutbildade sjuksköterskor och farmaceuter. Bakgrunden uppges bland annat vara den läkarbrist som råder (det går en läkare på cirka 500 britter, att jämföra med Sverige och övriga EU där snittet ligger på cirka 320). – Är det så att man […]

Utbildning om sjukvård redan i grundskolan förslag från miljöpartist

»Människor i gemen har en underlig inställning till vård: Ekonomi verkar vara viktigare än hälsan. Sjukintyget viktigare än åtgärder mot ohälsa.« Det sa miljöpartiets Jan Lindholm när han utfrågades av Vårdförbundets Anna-Karin Eklund om partiets syn på sjukvård. Lindholm framförde då också en idé om att utbilda medborgarna, gärna redan i grundskolan, om sjukvården. – […]

Ny modell för primärvård föreslås av åtta Saco-förbund

– Det revolutionerande är att vi kunnat enas! Det säger Eva Nilsson Bågenholm om det förslag som Läkarförbundet presenterat tillsammans med de sju andra Sacoförbund som organiserar vårdpersonal. Modellen går ut på att yrkeskategorier från de åtta Sacoförbunden – allmänläkare, arbetsterapeut, dietist, farmaceut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast – ska finnas tillgängliga vid varje primärvårdsenhet […]

Förbundet föreslår åtgärder för att öka antalet disputerade läkare

– Läget är egentligen inte akut idag, men det blir snart när jag och mina kurskamrater lämnar verksamheterna, sa Anders Ekbom, ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse och professor i epidemiologi, under ett seminarium i Almedalen. Läkarförbundets mål är att minst en tredjedel av läkarna borde vara disputerade för att svensk sjukvård ska kunna behålla och utveckla […]

Heliga Orlans reinkarnation – kirurgi som konstverk

Fylliga läppar, en ny näsa, inget häng över ögonen eller en något mer markerad haka, tack! Inte helt ovanliga önskningar som kanske kan uppfyllas med hjälp av plastikkirurgiska ingrepp. Till det ovanligare slaget hör den franska konstnären Orlans önskemål: Mona Lisas panna av Leonardo da Vinci, Dianas näsa i en skulptur av Fontainebleauskolan, Europas mun […]

Oenig ansvarsnämnd anmäler läkare för att ha vållat en patients död

En 84-årig kvinna led av bipolär sjukdom och känd hypotyreos. Hon vårdades sedan knappt ett år på ett sjukhem och hade under lång tid behandlats med Levaxin. I mars 2005 avslutades medicineringen med Levaxin. Drygt sju månader senare fördes kvinnan okontaktbar till ett sjukhus. Hon hade drabbats av myxödemkoma och avled en vecka senare. Kvinnans […]