Sjuksköterska ordförande för Läkare utan gränser

Spelar det någon roll om ordföranden är läkare eller sjuksköterska? – Jag har inte tänkt så mycket på det. Fler sjuksköterskor än läkare arbetar ute i fält, så det är väl rimligt att en sjuksköterska är ordförande emellanåt. Internationellt har man sagt att det är viktigt med en person med medicinsk bakgrund i ledningen, så […]

Salus Ansvars sparare uppmanas flytta sina pengar

De som pensionssparar i Salus Ansvar får nu flytta sitt kapital till SEB Trygg Liv. Salus Ansvar har svårt att infria den garanterade avkastningen på 3–5 procent till de försäkrade. Man har därför ingått ett avtal med SEB om att flytta sina livsparare dit. Hos SEB Trygg Liv ska pengarna placeras i en fondförsäkring som […]

»Utöka kraven på etikprövning av forskning«

Den nuvarande lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som kom den 1 januari 2004, är ofullständig. Bland annat faller studier, som kan skada människor men där syftet inte har varit att skada, utanför det som enligt lagen ska etikprövas. När lagman Erik Lempert, ordförande i den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och regeringens utredare […]

Allt fler nekas sjukpenning trots läkarintyg

I maj i år betalades sjukpenning ut till 217399 personer. Samma månad fick knappt 1500 personer avslag på sin begäran om sjukpenning eller sin sjukpenning indragen. Trots att det betyder endast 0,68 procents avslag är det mer än en fördubbling jämfört med samma månad i fjol då sjukpenning betalades ut till 250980 personer medan 719 […]

Mer pengar till att förbättra sjukskrivningsprocessen

– Bra, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Ännu finns inget mer specifikt besked för hur pengarna ska användas eller fördelas, men Eva Nilsson Bågenholm säger att hon hört att Hans Karlsson nu är beredd att pröva den modell med vinstdelning (det vill säga att vården får del av de besparingar som görs i samband […]

»Halveringsmålet inom räckhåll«

Under 2002 betalade försäkringskassan ut ersättning för 94494096 sjukpenningdagar till sjuka svenskar. Dessutom var vi sjukskrivna cirka 16000000 dagar inom karens- och sjuklönespannet. När Hans Karlsson tillträdde som statsråd i oktober 2002 blev hans uppdrag att halvera antalet sjukdagar till 2008. Nu har halva tiden gått och Hans Karlsson och hans tjänstemän anser att målet […]

»Antibiotikaresistens lika allvarligt som HIV«

Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, ett nätverk av experter från myndigheter och organisationer, bildades i Sverige för tio år sedan och arbetet har haft effekt. Det märktes vid Stramas internationella jubileumssymposium i Stockholm förra veckan. Sverige har blivit ett föregångsland på området. Det globala frivilliga nätverket React som samlades i Uppsala efter […]

Andra skadliga effekter av antibiotika

Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av antibiotikaanvändning. Förskrivare bör betänka inte bara resistensproblemet utan också att den normala bakteriefloran påverkas av antibiotika och att det kan […]

Dansk sjukhuspersonal får direktlinje till polis

Bakgrunden till satsningen på säkerhet för personalen är ökningen av incidenter där sjukhusmedarbetarna känner sig hotade och har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Kulmen nåddes i början av sommaren då en fritagningsaktion av en häktad patient ägde rum. – Även om vi värnar om att förbli ett öppet sjukhus måste vi på olika sätt trygga […]

»Vården spär på trygghetsnarkomanin«

Du skriver att ett nationellt paniksyndrom har förvandlat oss till rädda trygghetsnarkomaner. Ett exempel är kravet på barn att ha cykelhjälm. Bör barn cykla utan hjälm? – Jag ser det inte som ett problem om barn cyklar utan hjälm på platser där risken är låg. Enligt en avhandling*) skulle en obligatorisk hjälmlag minska antalet dödsfall […]

Eksjö i topp på årets AT-rankning

Sylf (Sveriges yngre läkares förening) presenterade i förra veckan årets AT-rankning. Och årets vinnare är Eksjö som fått det sammanfattande betyget 9,0 (av 10). Bland de tio bästa sjukhusen hörde sju av dem till tio-i-topp även i fjol. Allra sämst till ligger Piteå med 5,3 poäng. Piteå har inte varit med i tidigare års listning. […]


Bättre AT i Göteborg med delaktiga studenter

När de tre Göteborgssjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus i slutet på 1990-talet slogs ihop till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) hade AT-utbildningen i Göteborg inte så bra rykte. Docent Caterina Finizia, som sedan 1999 är sjukhusgemensam studierektor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med personalansvar för 50 AT-läkare, funderade på hur AT på SU skulle kunna förbättras och hur […]

Handledning tillfälle göra reklam för specialitet

Allmänläkaren Christina Malm, som är disktiktsläkare vid Brämaregårdens vårdcentral på Hisingen i Göteborg, har arbetat med TYK-handledning (se artikeln intill) ända sedan starten 2001. – Mitt mål är att studenterna ska känna sig trygga och glada även om de inte vill bli distriktsläkare. Christina Malm minns sin egen tid som läkarstudent. – Jag var rädd […]


»Viktigt få se människorna bakom sjukdomarna«

– Kommer du ihåg du tre f:en? Det är distriktsläkaren Christina Malm som ställer frågan till läkarstudenten Jeuline Cavlin. Det är en onsdag i början av september och studenterna har terminens första praktikdag. Trots ett långt sommarlov har Jeuline Cavlin inga problem med att återkalla vad hon lärde sig förra terminen. – Farhågor, förväntningar och […]

Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning

Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.« Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att […]

»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes«

Den 42-åriga kvinnan sökte allmänläkaren vid ett sjukhus den 22 mars 2004 på grund av en nytillkommen knöl i höger bröst. Hon var gravid i vecka 30. I journalanteckningen framkom att hon inte hade bröstcancer i släkten och att hon hade känt knölen i en vecka. Vid undersökning fanns en knappt ärtstor förändring i det […]

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring

Pojken hade återkommande ryckningar i kroppen, men fungerade i övrigt normalt och var fullt kontaktbar mellan episoderna. EEG-undersökning under sömn visade fynd förenliga med primärt generaliserad epilepsi, och den 27 oktober 2004 ordinerade barnmedicinare A Ergenyl droppar 200 mg/ml. Han upprättade doseringsschema för behandling med Ergenyl mixtur 60 mg/ml med startdosen 1 ml x 2 […]

Mer accepterat att göra fel med nya lagen

En tid efter att man började samla och analysera avvikelserapporter stod det klart att de flesta fel rör medicineringen. När personalen intervjuades framkom att det uppfattades som legitimt att störa den som portionerar ut medicinen. – Medicinrummet fungerade som en mötesplats. Det var en brist i säkerhetskulturen. Därför tryckte vi upp »Vill inte störas«-skyltar, som […]

Fler svenskar på utländska läkarutbildningar

Det visar en enkätstudie som Socialstyrelsen låtit göra bland utlandsstuderande som får svenska studiemedel. Orsakerna till ökningen tros vara flera. Sedan 1989 ges studiemedel för utlandsstudier. Antagningspoängen i Sverige är höga. Och genom EUs läkardirektiv är det för läkare utbildade i ett EU/EES-land en enkel procedur att få svensk legitimation. Ungefär hälften av de 650 […]

Olika stort fackligt inflytande när arbetstider ses över

De tre stora arbetsgivarna är först ut med att se över läkarnas jourarbetstid. Den konkreta orsaken till översynen är att landstingen senast den 1 januari 2007 ska börja tillämpa den nya arbetstidslagens bestämmelser om 11 timmars dygnsvila och maximalt 48 timmars arbetsvecka. Bakom förändringen står EUs arbetstidsdirektiv, som egentligen gäller i Sverige sedan många år. […]