Läkarna hade störst risk för utmattning

Alla läkare upplever också att arbetet har mycket stor påverkan på privatlivet. Av maxpoängen 100 fick läkarna bara 50, medan övriga personalgrupper nådde upp till 70. Medelvärdet för den referensgrupp om 10000 offentligt anställda, som svarat på samma frågor om arbetsmiljö är just 70. Enkäten har tagits fram i ett samarbete mellan Karolinska institutet och […]

Nationell IT-strategi för vården klar

I fredags presenterade regeringen Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den innebär i korthet att: En journal ska följa patienten och finnas tillgänglig för behörig personal oavsett när och var informationen registrerades från början. Vårdens IT-system ska vara lätta att använda och grantera patientsäkerheten. Information ska finnas tillgänglig för patienterna via en rikstäckande portal med […]

Fichtelius testamente

Karl-Erik Fichtelius har ställt samman sina tankar om vetenskap och läkekonst, först formulerade på 1980-talet. Boken handlar om hur svårt det är att vara läkare, sjukvårdspolitiker och patient. Han undrar i förordet om tiden sprungit ifrån honom. Han tänker bl a på en hel del kritiska artiklar i Läkartidningen under senare decennier och på böcker […]

Olma, den älskade sjöjungfrun

»Jag känner dig inte, har aldrig känt dig, så vem är du? …, en fritt kringsimmande, iskall varelse … en sjöjungfru, tillfällig hustru till gäddor och braxnar och abborrar. Men i så fall – o, att jag åtminstone för ett ögonblick hade kunnat få vara en av dem!« Alldeles i slutet av Staffan Seebergs nya […]

Relationsroman skildrar livet som läkare i u-land

Jag gjorde min första resa till Afrika 1991. De sex veckorna i Tanzania gjorde ett starkt intryck; dofterna, färgerna, människorna, ljuden, skratten och sorgen. Redan då uppgav mina studentkolleger på Muhimbili Medical Centre att en av elva personer i Tanzania var HIV-positiv. Vi brukade ägna tiden på akutmottagningen åt att gissa vilka patienter som hade […]

La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga

Den kända målningen »Une leçon clinique« av konstnären André Brouillet visades första gången 1 maj 1887 på Le salon i Paris. Den var med sina cirka 3 x 4 meter salongens största och sågs av över en halv miljon besökare. Formatet innebär att personerna är avbildade i naturlig storlek. Tavlan finns nu efter många öden […]

Stort utbrott av chikungunya på Réunion

– Chikungunyainfektion ger mycket hög feber och kraftiga ledsmärtor. En del patienter har så ont att vi knappt kan röra vid dem, berättar Jean-Luc Yvin, chef för den internmedicinska avdelningen på sjukhuset i Réunions huvudstad Saint-Denis. Sedan mars förra året har man (enligt WHO och Observatoire Régional de la Santé de la Réunion) beräknat att […]

Arbetsmiljökunnig slutar på förbundet

– Jag har fått nytt jobb som jurist på Arbetsmiljöverket, som är en viktig aktör inom arbetsmiljöområdet, som är det jag brinner för, säger Ragnar Kristensson. Han har arbetat på förbundets kansli i drygt sju år med rådgivning och stöd till lokalföreningar, skyddsombud och enskilda medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Ragnar Kristensson är också sekreterare i förbundets […]

Vårdministern räknar med samma post efter valet

Det vikigaste vi gjort under den gångna mandatperioden är att vi fortsatt kunnat öka resurserna till vården. Nu går nästan alla landsting runt! Det säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s). Men det enskilt viktigaste beslutet menar hon är det om vårdgarantin. – En stor strukturutveckling har skett tack vare den, nu måste vi vårda […]

Två mindre med stort inflytande

– Jag tycker inte det finns något egenvärde i att öka kostnaderna i sjukvården. Ingen strävar ju efter att vara sjuk, målet måste vara att vi ska bli friskare och inte sjukare. Det säger Jan Lindholm som sitter i riksdagens socialutskott och är miljöpartiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Han säger att miljöpartiet vill lägga […]

Privatläkare redovisar inte sina inkomster

Skatteverket genomför sedan i höstas en specialgranskning av privata sjukgymnaster och privatläkare, i första hand med landstingsavtal. Redan i februari stod Alf Oskarsson, projektledare för granskningen, i TV och berättade om den kommande granskningen. Genom att berätta i förväg ville Skatteverket ge företagarna möjlighet att rätta till eventuella fel.Trots det hittade man alltså grava felaktigheter […]

Cancervården på Karolinska får kritik

Bristande kapacitet inom röntgen och patologisk service skapar flaskhalsar och långa väntetider på onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det konstateras i en konsultrapport av företaget Helseplan, som på uppdrag av Stockholms läns landsting studerat verksamheten vid sjukhusets onkologklinik ur en rad aspekter, apropå höstens ifrågasättande av kvaliteten på kliniken. Bristen på eftervårdsplatser skapar också problem. […]

En fattigläkares kamp för hemlösa män i Stockholm

Andrew Alfvén (1870–1960) växte upp i en frikyrklig miljö. Han var bror till tonsättaren Hugo Alfvén. Under några år studerade han till präst men sadlade om och började läsa medicin. Som en av Stockholms fattigläkare ägnade han större delen av sitt liv åt att hjälpa hemlösa män i Stockholm. Alfvén och ytterligare en läkare, med […]

Flicka hade morbus Crohn – inte bara bronkit
Kvinna hade smärtsyndrom – inte kärlkramp

Den 16-åriga flickan insjuknade i mitten av oktober 2004 med halsont, snuva, huvudvärk och diarréer. Den 15 november undersöktes hon av kardiologen, som fann tecken på infektion i bronker. Provtagning visade CRP 105, Hb 104 och vita blodkroppar 11,9. Hon fick recept på Kåvepenin på misstanke om bronkit. Två dagar senare fick hon ett krampanfall […]

Kvinna ordinerades utan indikationen behandling som inte är riskfri

Den 30-åriga kvinnan kom efter remiss till akutmottagningen vid sjukhus på grund av misstänkt allergisk reaktion efter behandling med trimetoprim med sulfadiazin, som hon ordinerats mot en urinvägsinfektion. ST-läkaren journalförde att patienten efter medicineringen drabbats av svullnad och utslag i ansiktet, klåda och utslag på kroppen samt svullnadskänsla i halsen och svårigheter att andas. Fick […]

Receptet skrevs ut på fel patient samt i fel styrka och fel dosering

En 50-årig man som tidigare haft bältros med svåra smärtor kom till vårdcentralen med blåsor på höger höft och skinka. Distriktsläkaren ställde diagnosen herpes zoster. Patienten fick recept på Geavir 200 mg fem gånger dagligen i fem dagar. Fel patient … På apoteket visade det sig att receptet var utskrivet på en annan patient. Dosen […]

Skrev ut Tryptizol i fem gånger för hög styrka – stress i arbetet gör inte felet ursäktligt

Den 26-åriga kvinnan anmälde doktorn för att ha skrivit ut läkemedlet Tryptizol till henne i fel styrka. Hon gick med doktorn på vårdcentralen igenom sina besvär och mediciner samt vilka mediciner hon behövde förnya recepten på. Hon hade tidigare varit på denna vårdcentral, varför alla uppgifter om besvär, mediciner och doser fanns i deras datasystem. […]

Läkares misstag med läkemedel stort hot mot patienternas säkerhet

Där finns en rad missgrepp i hanteringen av läkemedel som begås av tandläkare, farmaceuter och sjuksköterskor. Men mest är det läkare som fälls. I en del fall skrivs fel medicin ut, i andra fall till fel patient eller så blir styrkan eller doseringen fel. I åter andra fall handlar det om överförskrivningar som skapar eller […]

Nikotinläkemedel till försäljning i butiker

Nikotinläkemedel ska få säljas överallt där tobak säljs. Förutsättningen är att man får ett tillstånd från Läkemedelsverket. Varje försäljningsställe måste också ha tillgång till en apotekare eller receptarie som ansvarar för tillsynen. Det föreslår en statlig utredning som överlämnades till regeringen i torsdags. – Både bra och dåligt, summerar Gunilla Bolinder, överläkare och chef vid […]

Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken

Guineamasken, en infektionssjukdom som drabbat miljoner människor i Afrika och Asien är på väg att bli den andra sjukdomen i mänsklighetens historia att utrotas efter smittkoppor, och den allra första sjukdom någonsin att utrotas utan vaccin. Det var världshälsoorganisationen WHO som i slutet av 1980-talet satte som mål att sjukdomen skulle utrotas, och idag är […]