Borde ha misstänkt näsfraktur och ordnat röntgenundersökning

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset, där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade då kraftigt åt höger […]

Blodproppar i ögonen bör följas upp för att undvika komplikationer

Den 65-årige mannen drabbades av en plötslig synnedsättning. Distriktsläkaren ställde den hypotetiska diagnosen »maculatrombos?« och satte in behandling med acetylsalicylsyra. Fyra dagar senare sökte mannen ögonmottagningen på ett sjukhus där diagnosen blev grenvenstrombos med blödning i papillen. Han behandlades med acetylsalicylsyra i form av Trombyl. Patienten anmälde distriktsläkaren. När han den 10 februari körde bil […]

»Fullt möjligt att halvera antalet vårdrelaterade infektioner«

Det var ett budskap från Eva Haglind under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Hon är chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i genombrottsprojektet VRISS, Vårdrelrelaterade infektioner ska stoppas. Inom projektet uppskattar man att 10 procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Det övergripande målet för VRISS sattes högt – antalet […]


Händelseanalys i stället för bestraffning har lett till förbättrad patientsäkerhet i USA

Veterans Affairs, VA, ger vård till anställda och tidigare anställda inom den amerikanska försvarsmakten vid något av VAs 170 sjukhus i USA. Redan 1997 försökte VA utveckla en organisation för utbildning och forskning inom patientsäkerhet, men efter två år och med magert resultat kontaktades James P Bagian. Han har en unik erfarenhet av säkerhetsutveckling, såsom […]

»Alla skador och risker för skador måste rapporteras och analyseras«

Det är delar i Läkarförbundets recept för att öka patientsäkerheten, som presenterades bland annat i en ledare här i Läkartidningen för en dryg månad sedan (nr 34) under rubriken »Säker vård – en självklarhet«. Ett problem är att just läkarna, enligt många källor, är sämst på avvikelserapportering, senast redovisat under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Varför är […]

»Vi är en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet«

Och om någon trodde att Sverige på något sätt är ensamt, unikt eller mer framstående i patientsäkerhetsfrågor än andra länder så är det fel. I själva verket är vi som är här idag en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet. Det sade Socialstyrelsens chef Kjell Asplund när han inför drygt 700 deltagere […]

Sjuksköterska ordförande för Läkare utan gränser

Spelar det någon roll om ordföranden är läkare eller sjuksköterska? – Jag har inte tänkt så mycket på det. Fler sjuksköterskor än läkare arbetar ute i fält, så det är väl rimligt att en sjuksköterska är ordförande emellanåt. Internationellt har man sagt att det är viktigt med en person med medicinsk bakgrund i ledningen, så […]

Salus Ansvars sparare uppmanas flytta sina pengar

De som pensionssparar i Salus Ansvar får nu flytta sitt kapital till SEB Trygg Liv. Salus Ansvar har svårt att infria den garanterade avkastningen på 3–5 procent till de försäkrade. Man har därför ingått ett avtal med SEB om att flytta sina livsparare dit. Hos SEB Trygg Liv ska pengarna placeras i en fondförsäkring som […]

»Utöka kraven på etikprövning av forskning«

Den nuvarande lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som kom den 1 januari 2004, är ofullständig. Bland annat faller studier, som kan skada människor men där syftet inte har varit att skada, utanför det som enligt lagen ska etikprövas. När lagman Erik Lempert, ordförande i den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och regeringens utredare […]

Allt fler nekas sjukpenning trots läkarintyg

I maj i år betalades sjukpenning ut till 217399 personer. Samma månad fick knappt 1500 personer avslag på sin begäran om sjukpenning eller sin sjukpenning indragen. Trots att det betyder endast 0,68 procents avslag är det mer än en fördubbling jämfört med samma månad i fjol då sjukpenning betalades ut till 250980 personer medan 719 […]

Mer pengar till att förbättra sjukskrivningsprocessen

– Bra, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Ännu finns inget mer specifikt besked för hur pengarna ska användas eller fördelas, men Eva Nilsson Bågenholm säger att hon hört att Hans Karlsson nu är beredd att pröva den modell med vinstdelning (det vill säga att vården får del av de besparingar som görs i samband […]

»Halveringsmålet inom räckhåll«

Under 2002 betalade försäkringskassan ut ersättning för 94494096 sjukpenningdagar till sjuka svenskar. Dessutom var vi sjukskrivna cirka 16000000 dagar inom karens- och sjuklönespannet. När Hans Karlsson tillträdde som statsråd i oktober 2002 blev hans uppdrag att halvera antalet sjukdagar till 2008. Nu har halva tiden gått och Hans Karlsson och hans tjänstemän anser att målet […]

»Antibiotikaresistens lika allvarligt som HIV«

Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, ett nätverk av experter från myndigheter och organisationer, bildades i Sverige för tio år sedan och arbetet har haft effekt. Det märktes vid Stramas internationella jubileumssymposium i Stockholm förra veckan. Sverige har blivit ett föregångsland på området. Det globala frivilliga nätverket React som samlades i Uppsala efter […]

Andra skadliga effekter av antibiotika

Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av antibiotikaanvändning. Förskrivare bör betänka inte bara resistensproblemet utan också att den normala bakteriefloran påverkas av antibiotika och att det kan […]

Dansk sjukhuspersonal får direktlinje till polis

Bakgrunden till satsningen på säkerhet för personalen är ökningen av incidenter där sjukhusmedarbetarna känner sig hotade och har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Kulmen nåddes i början av sommaren då en fritagningsaktion av en häktad patient ägde rum. – Även om vi värnar om att förbli ett öppet sjukhus måste vi på olika sätt trygga […]

»Vården spär på trygghetsnarkomanin«

Du skriver att ett nationellt paniksyndrom har förvandlat oss till rädda trygghetsnarkomaner. Ett exempel är kravet på barn att ha cykelhjälm. Bör barn cykla utan hjälm? – Jag ser det inte som ett problem om barn cyklar utan hjälm på platser där risken är låg. Enligt en avhandling*) skulle en obligatorisk hjälmlag minska antalet dödsfall […]

Eksjö i topp på årets AT-rankning

Sylf (Sveriges yngre läkares förening) presenterade i förra veckan årets AT-rankning. Och årets vinnare är Eksjö som fått det sammanfattande betyget 9,0 (av 10). Bland de tio bästa sjukhusen hörde sju av dem till tio-i-topp även i fjol. Allra sämst till ligger Piteå med 5,3 poäng. Piteå har inte varit med i tidigare års listning. […]


Bättre AT i Göteborg med delaktiga studenter

När de tre Göteborgssjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus i slutet på 1990-talet slogs ihop till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) hade AT-utbildningen i Göteborg inte så bra rykte. Docent Caterina Finizia, som sedan 1999 är sjukhusgemensam studierektor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med personalansvar för 50 AT-läkare, funderade på hur AT på SU skulle kunna förbättras och hur […]

Handledning tillfälle göra reklam för specialitet

Allmänläkaren Christina Malm, som är disktiktsläkare vid Brämaregårdens vårdcentral på Hisingen i Göteborg, har arbetat med TYK-handledning (se artikeln intill) ända sedan starten 2001. – Mitt mål är att studenterna ska känna sig trygga och glada även om de inte vill bli distriktsläkare. Christina Malm minns sin egen tid som läkarstudent. – Jag var rädd […]


»Viktigt få se människorna bakom sjukdomarna«

– Kommer du ihåg du tre f:en? Det är distriktsläkaren Christina Malm som ställer frågan till läkarstudenten Jeuline Cavlin. Det är en onsdag i början av september och studenterna har terminens första praktikdag. Trots ett långt sommarlov har Jeuline Cavlin inga problem med att återkalla vad hon lärde sig förra terminen. – Farhågor, förväntningar och […]