Ingen krock mellan politik och fack

I förra veckans Läkartidningen (se LT nr 18) uttryckte Motalaläkaren Rickard Ånell farhågor att Läkarföreningen i Östergötland låter sig påverkas av det nybildade politiska partiet Vrinnevilistan. Vrinnevilistans ordförande, Lasse Pettersson är också ordförande i valberedningen för Läkarföreningen i Östergötland och sitter därmed med som adjungerad under styrelsemötena. Rickard Ånell menade att Lasse Pettersson sitter på […]

Företagshälsovård föreslås sjukskriva

Företagshälsovården bör i framtiden ha tre uppgifter: arbetsmiljöarbete, individbaserad sjukvård samt den sjukskrivande rollen. Detta är ytterligare ett av debattutspelen från Socialförsäkringsutredningen som i sin senaste debattskrift »Företagshälsovård på tre ben« utvecklar tankarna. Utredningssekreterare Jan Bröms ser framför sig en primärvård alltmer baserad på privata vårdgivare där vanlig primärvård och företagshälsovård flyter ihop. Vårdcentraler ska […]

Skattesubvention av fackavgift slopas

– Intresset för att ansluta sig till fackföreningarna minskar. Skattesubventioneringen av avgiften är en markering från staten att den svenska modellen med kollektivavtal är viktig. Men den kräver också stor andel anslutna. Det säger Eva Nilsson Bågenholm. De flesta läkare skulle inte ekonomiskt förlora något på förslagen i fyra borgerliga riksdagspartiernas gemensam budgetmotion (se ruta). […]

AT-läkare berättar om livet och jobbet på webben

Daniel Erichsen, AT-läkare i Karlstad, och en vän till honom som utbildar sig till webbprogrammerare står bakom webbplatsen, som startade i november 2005. Hittills har ungefär hälften av orterna blivit recenserade av åtminstone en AT-läkare. Webbplatsen riktar sig till läkarstudenter som på så vis ska få en fylligare bild av hur det är att göra […]

Sylf kritiserar lagförslag om anställning

Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och forskningsuppdrag. Så kommer det att fortsätta vara enligt regeringens nya förslag om stärkt skydd för visstidsanställda och föräldralediga, vilket möter kritik […]

Sen start för svensk anestesiologi

Det är oemotsägligt att förändringen av anestesiverksamheten vid svenska sjukhus till att bli en självständig medicinsk och vetenskaplig specialitet – anestesiologi – startade i och med Torsten Gordhs återkomst från utbildning vid ett centrum i Madison, Wisconsin i USA, den 8 april 1940. Detta skedde drygt 90 år efter att samma utveckling startat i de […]

Godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska remissvar saknades

Den 63-åriga kvinnan sökte den 1 februari 2005 vårdcentralen på grund av hosta med gulgrön och blodtingerad sputa. Vid undersökningen av lungorna fann familjeläkaren ett biljud. Han tolkade tillståndet som luftrörskatarr och ordinerade antibiotika. En remiss för lungröntgen sändes elektroniskt till röntgenkliniken. Röntgenundersökningen utfördes tio dagar senare och visade malignitetssuspekt förändring i ena lungan, vilket […]

Rutinerna ändras för användningen av datorbaserat ordinationssystem

Det aktuella läkemedlet skulle reducerats med 20 procent. Detta är en mycket måttlig reduktion som inte säkert skulle ha förhindrat den letala utgången, men det kan inte heller uteslutas att förloppet blivit annorlunda om reduktionen genomförts. Därför har fallet anmälts av den aktuella kliniken till Chefläkaren som enligt reglerna fört fallet vidare till Socialstyrelsen enligt […]

Ny aidspolitik – men ännu dör 1000 varje dag

HIV-epidemin har ställt Sydafrika inför en akut kris. Det menar alla läkare som LT träffar. En del drar rent av paralleller till apartheid. Ändå vore det lätt att förbise farsotens förödande följder under ett besök i landet. Ekonomin går bra, välståndet ökar, utländska företag investerar. Kapstadens centrum andas framgång med en glänsande skyline, dyra bilar […]

Läkare i Östergötland ställer upp i valet

Landstinget i Östergötland styrs av en koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Efter valet 2002 var ekonomin i landstinget i stort sett körd i botten, och ett år senare presenterade landstingsledningen ett sparpaket som dels innebar en omfattande strukturförändring av sjukvården i länet, dels innebar ett varsel på 310 anställda (blev till slut 60), samt […]

Budgetröra med underskott i Gävleborg

Under de fyra senaste åren har Landstinget Gävleborg sammanlagt gått 410 miljoner kronor back. Förra året hade man budgeterat för ett positivt resultat på minst 39 miljoner kronor, men slutresultatet blev ett negativt resultat på drygt 119 miljoner. Landstingets revisorer är mycket kritiska till att landstingsstyrelsen inte vidtagit några verkningsfulla åtgärder mot de stora budgetmässiga […]

Läkarförbundet ser över ledartexter

Läkarförbundets centralstyrelse, CS, hade en första diskussion om ledartexterna vid förra veckans möte, apropå att ordförande Eva Nilsson Bågenholm ändrade i vice ordförande Marie Wedins ledare i LT nr 14, se även LT nr 15–16 och 17. – Vi har diskuterat hanteringen av de tre ledarna fram till fullmäktige, och där ser vi inga problem, […]

Vårdförbundet vill inte träffa Läkarförbundets presidium

– Just nu är det svårt att se att det finns förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan presidierna, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet. De två förbundens presidier, ordförande och vice ordförande i förbunden, totalt sex personer, har tidigare haft omkring tre möten om året. – Träffarna har varit viktiga för att få förståelse för […]

Närsjukvårdsprogrammet klubbat

Programmet kompletterar Framtidens sjukvård från 2004. – Det här är sista pusselbiten i Läkarförbundets syn på framtidens sjukvårdsstruktur i Sverige. Nu har vi ritat hela kartan och försökt beskriva en modell för läkarnas roll, säger CS-ledamoten Thomas Flodin, som lett arbetsgruppen bakom programmet. Inte mycket har ändrats efter remissrundan. – Vi har förtydligat en del […]

Tidlösa teorier om mänskliga livskriser

Johan Cullbergs klassiska bok »Kris och utveckling« har kommit i en moderniserad och utökad utgåva. Boken gavs ut första gången 1975 och är med sina hittills ca 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker. »Kris och utveckling« har lyckats bevara en ställning som evergreen i ett annars starkt föränderligt utbud av litteratur med […]

Gastronomisk hedersknöl eller hälsofara?

Potatis har utvecklats från att vara en självklar basföda i svensk husmanskost till någonting suspekt, som GI-frälsta betraktar som ett hot mot folkhälsan. Potatisens väg från Anderna till vårt matbord är spännande och dramatisk och innehåller många element av kulturhistoria, tillämpad näringslära och gastronomi. Svenska Läkaresällskapets och Gastronomiska Akademiens tvärvetenskapliga symposium om potatis i oktober […]

Företagsläkaren som nästan upptäckte Antabus

Tetraetylthiuramdisulfids terapeutiska användning beskrevs 1948 av danska farmakologer, och ämnet används fortfarande (under namnet Antabus) vid behandling av kronisk alkoholism. Men detta läkemedel kunde ha kommit tio år tidigare. E Williams, företagsläkare vid en gummifabrik i östra USA, skrev 1937 ett brev till JAMA [1]. Han berättade att arbetare som exponerades för tetramethylthiuramdisulfid inte tålde […]

Viktig debattbok om svensk narkotikapolitik

Förhoppningsvis kan boken »Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige« medverka till ett förnyat tänkande inom svensk narkotikapolitik och narkomanvård. Författaren Björn Johnson är filosofie doktor i statsvetenskap och forskare. Han har aldrig arbetat inom narkomanvården, vilket kanske är just det som gör att han inte har några ideologiska […]

En bok som inte får saknas i något referensbibliotek värt namnet

Det här är en väldigt ful bok. Hur man tänkt när man försökt få orden »akut« och »pediatrik« i korsform övergår mitt förstånd. Jag avstår från att försöka läsa titeln på pärmen; som tur är står den på ryggen. Det är också en väldigt bra bok. Den kan varmt rekommenderas till de flesta som på […]

Neurologisk påverkan på konstnärliga uttryck

Norska neurolitterära klubben består av drygt 20 neurologer, barnläkare och habiliteringsläkare med litterära och konstnärliga intressen. Den har nu varit verksam i 15 år. Till tioårsjubiléet publicerade man en samling på knappt 30 av medlemmarnas artiklar i en till antalet liten illustrerad utgåva, mest tänkt som gåvor och för internt bruk. Men en del av […]