DLF kritisk till delar av förslaget

Han jämför Hallands-modellen med Läkarförbundets förslag till familjeläkarsystem, Protos. – Att förslaget bygger på en kundvalsmodell utan upphandling och att det är lika villkor oavsett driftsform är positivt. Men jämfört med Protos väljer man en vårdenhet, inte en läkare, medan vårt system bygger på en personlig familjeläkare och det saknas i förslaget. Därför innebär förslaget […]

Är doktor Jansson läkare?

Läkartidningen är medlemsorgan för Sveriges läkarförbund. Du som läser detta är med stor sannolikhet läkare. När du tituleras med namn är du inte längre läkare utan doktor. Du råkar ut för samma titelbyte i andra stora språk som engelska, tyska, franska mfl. Men nu håller vi oss till svenskan. Enligt beprövad erfarenhet, väl dokumenterad i […]

Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi

År 1944 gjordes, av den dåtida kunnigaste staben av hjärnkirurger och psykiatrer i Stockholm, de första lobotomierna i Sverige. Medierna var snabba med att presentera nyheten. Nyheten om »två märkliga operationer« på sinnessjuka från Beckomberga sinnessjukhus nådde den lilla dagstidningen Gotlänningen den 2 september 1944. Operatör var hjärnkirurgen Gösta Norlén, och som initiativtagare uppgav tidningen […]

Framtidens närsjukvård uppdelad i primär, specialiserad och samverkan

Den öppna remissrundan där, förutom delföreningarna, även enskilda medlemmar kan tycka till, inleddes i slutet av förra veckan. På aprilmötet räknar Centralstyrelsen, CS, med att kunna fastställa det sjukvårdspolitiska programmet, som också ska debatteras i samband med Almedalsveckan. Förslaget om Framtidens närsjukvård är en vidareutveckling av de tankar och idéer som presenterades i Framtidens sjukvård […]

70 000 par i studie om risker med äldre pappa

Över 70 000 par i en dansk fertilitetsdatabas ingår i den största epidemiologiska studien någonsin i vilken pappans ålder jämförts med förekomsten av missbildningar hos det förstfödda barnet. (Human Reproduction 2005:20;3173–7). Studien innefattar endast par där kvinnan är i åldern 20–29 år. Resultatet visade att det inte fanns några skillnader i antalet medfödda missbildningar generellt […]

AT-läkare vill ha bättre handledning

Det visar en sammanställning som Läkarförbundet har gjort av utvalda enkätsvar från tio Spur-inspektioner. Inspektionerna gjordes under 2004 och 2005 på uppdrag av sjukhusen för att belysa huruvida utbildningen leder till att målbeskrivningen för AT kan uppfyllas. Sexton frågor har valts ut för att särskilt belysa AT-läkarnas arbetsmiljö. – Sammanställningen ger en indikation på vad […]

Thomas Lundeberg avvisar påståenden om forskningsfusk

– Att jag blir uppringd av dagspressen två dagar innan jag får rapporten i min hand, är en anmärkningsvärd tågordning, säger Thomas Lundeberg. Jag känner en total maktlöshet och rättslöshet över att inte få möjlighet att korrigera uppenbara felaktigheter och att sedan bli uthängd som fuskare i medierna. Flera kolleger till Thomas Lundeberg har också […]

»Det är en fördel om chefen är läkare«

På kursen undervisade två konsulter i kommunikation och grupputveckling, och två representanter från Läkarförbundets chefsförening berättade om sina erfarenheter. Hur var det? – Jätteintressant, vi är oerhört nöjda. Det var första gången, vi har aldrig gjort det förut. Varför höll ni kursen? – Ledarskap är jätteviktigt eftersom det är en så stor del av läkaryrket […]

Äldrefrågor på dagordningen när vårdministern träffade Läkarförbundet

Under våren kommer den socialdemokratiska regeringen att lägga en proposition om äldrefrågor. Förutom redan remissbehandlade frågor innehåller propositionen också en del av regeringens visioner på området. Detta är ett väldigt ovanligt tillvägagångssätt. För att få veta om visionerna stämmer överens med verkligheten bad vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson om ett möte med Läkarförbundet. – Vi […]

Män – och kvinnor – är djur

Arv eller miljö – ständigt föremål för forskning, diskussion, åsikter och tolkningar när vi talar om människans beteende och förutsättningar i livet. Arv och miljö, menar numera de flesta, bär skulden för resultatet. Med en alltmer avancerad genteknikforskning föds förhoppningar att vi ska kunna hitta nyckeln till »det mänskliga« sedan vi kartlagt det mänskliga genomet. […]

Makabra studier bakom Géricaults mest kända verk

I en våldsam blandning av realism och romantik kämpar de sista överlevande på skeppet Medusas räddningsflotte mot stormen och de höga vågorna. Redan vid första anblicken känner man av den fasa och förtvivlan som måste ha rått bland de skeppsbrutna. Sjuka och döende trängs om utrymmet på den illa tilltygade farkosten. Bland dem ligger avlidnas […]

En bok för beslutsstöd inom akutmedicin

Att skriva en lärobok eller en bok för beslutsstöd inom akutmedicin är en svår och nästan omöjlig uppgift. Oavsett omfattning eller förenkling kommer olika användare utifrån sin erfarenhet och kompetens att uppfatta den som antingen för detaljerad eller alltför förenklad. Redaktionen med Johan Hulting, Inger Gretzer Qvick, Ulf Ludwigs och Stefan Sjöberg har verkligen gjort […]

»Årets thriller« för den som är intresserad av världen

Den här boken griper läsaren som en riktigt bra deckare. Den handlar om hur världen skulle kunna utvecklas de närmaste 50 åren – ett inte alldeles oväsentligt ämne för oss själva, våra barn och barnbarn. Författaren har en unik bakgrund. Som makroekonom har han under 1980- och 90-talen kallats som rådgivare åt ett antal regeringar […]

»Enormt lyft för öronkirurgin – viktigt för utbildningen i generationsskiftet«

– Vi använder Practicums wetlab för undervisning om temporalbenets anatomi och kirurgi, berättar han. Han påpekar att temporalbenet är kroppens kanske mest komplicerade ben, med en mängd livsviktiga nerver och blodkärl förutom hörselsinnet och balanssinnet. För att man ska kunna bli öronkirurg behöver man, innan man opererar människor, en gedigen kunskap om anatomin. Det viktigaste […]

Ett ytterligare led i satsningen på att förbättra patientsäkerheten

Practicum, som är ett eget verksamhetsområde inom Universitetssjukhuset i Lund, är skapat med hjälp av stora donationer och genom samverkan inom regionen. Verksamhetschef är Ingemar Ihse, tidigare chefläkare vid sjukhuset. Utbildningsansvarig är Anneli Sundberg, universitetsadjunkt och sjuksköterska i grunden. Ännu mer en högriskverksamhet Ingemar Ihse pekar på att det skedde stora förändringar i sjukvården runt […]

Journalen avgörande när patientens ord står mot doktorns

Den 39-årige mannen föll på en gräsmatta under badmintonspel den 24 juni 2005 och slog i vänster axel. Han åkte till en jourmottagning den 28 juni, där han togs emot av distriktsläkaren. Hon noterade i journalen att hon fann normal konfiguration både i axelleden och överarmen, ett stort blåmärke på insidan av överarmen samt palpationsömhet. […]

Risk för missbildningar inte skäl för sänkt ålder på spermadonatorer

Risken att ett barn föds med Downs syndrom är fyra gånger högre, om pappan är över 50 år jämfört med om pappan är 20–29 år. Det visar en ny epidemiologisk studie som innefattar drygt 70 000 danska par (se artikel intill), vilket är den största studie i sitt slag någonsin. Riskökningen är 30–40 procent redan […]

Förstoring kompenserar förlorad taktil känsla

– Jag ser absolut en framtid med robotkirurgi, säger Ali Khatami, nyss hemkommen från en robotstudieresa i USA där numera 30 procent av alla prostataoperationer sker med robot. – I USA ser man en risk i att små sjukhus med 20–30 patienter om året börjar operera med robot. Inte bara för att det blir ekonomiskt […]

Han skall få vaccintillverkningen att landa mellan offentligt och privat

Det säger Lars Rekke, generaldirektör i Luftfartsverket, som den 12 januari av regeringen utsågs till »förhandlare«, med uppdrag att utreda en offentlig–privat lösning när det gäller vaccintillverkning. Och förutom de offentliga, politiska meriterna från två departement nämner Lars Rekke att han under Sveriges ordförandeskap i EU ingick i EU-kommissionens G 10-grupp. En grupp som då […]

All typ av nikotin kan skada fostret

– Jag hoppas det ska bli en debatt om bruket av tobaksfria nikotinprodukter. Jag tror inte att allmänheten och kvinnorna är medvetna om riskerna. Det säger Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna. Han har tillsammans med Ed Mitchell, professor i pediatrik i Auckland, […]