All typ av nikotin kan skada fostret

– Jag hoppas det ska bli en debatt om bruket av tobaksfria nikotinprodukter. Jag tror inte att allmänheten och kvinnorna är medvetna om riskerna. Det säger Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna. Han har tillsammans med Ed Mitchell, professor i pediatrik i Auckland, […]

Vetenskapsrådets expertgrupp avslöjar forskningsfusk

Anklagelsen levereras i ett utlåtande från Vetetskapsrådets expertgrupp som hittills bara har granskat en bråkdel av Lundebergs digra forskningsmaterial. Thomas Lundeberg har profilerat sig inom komplementär medicin med tyngdpunkt på smärtbehandling med akupunktur och massage. I samband med fuskanklagelserna tvingades han avsluta sin tjänst som professor på KI. Anmälan från rektor Harriet Wallberg-Henriksson vid KI […]

Tillbaka i Sverige för att bli läkare

Den 11 januari 1996 avvisades på ett uppseendeväckande grymt sätt två kurdiska familjer Sincari från Åsele i södra Lappland. I de två familjerna fanns sammanlagt tio barn vars kamrater fått med sig sina föräldrar och många andra i föreningen Sincaris vänner. Föreningen stöttade familjerna som under 16 månader bodde i Åsele kyrka. Det blev en […]

Sämre villkor för invandrade läkare upprör

– Reglerna är gjorda med tanke på att vi ska återvända till våra hemländer. De flesta gör också så. Men några av oss har blivit kvar, till exempel för att vi har bildat familj. Dessutom har sjukhusen behov av våra tjänster på grund av läkarbristen. Det säger Salem Ould Zein, som kommer från Mauretanien, men […]

På spaning efter soffan

En gång i Wien för många år sedan gick jag till Berggasse 19 för att titta på Soffan. Soffan med stort S, ursoffan, förebilden för alla psykoanalytikersoffor i böcker och filmer. I skämtteckningar har den blivit själva symbolen för psykiatrin, liksom pannspegeln ofta tillgrips som en lättfattlig signal om att här har vi en doktor […]

Olika idétraditioners syn på modern genterapi

»Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning« är en bok som är representativ för vår situation idag vad gäller medicinska framsteg och vår brist på självsäkerhet inför hur vi skall hantera dem. Mer specifikt behandlar den de tre gentekniska begreppen genterapi, stamcellsforskning och kloning med utgångspunkt i tre av de […]

Berättande introduktion till ortopedin

Det har kommit ut en sjätte upplaga av »Ortopedisk grundbok«, som i rakt nedstigande led härstammar från den legendariske lundaprofessorn Gunnar Wibergs bok från 1970. Boken är skriven på ett lättförståeligt språk och kräver av läsaren endast en grundläggande nivå av förkunskaper. Att den genomgående är skriven som löpande text, samt att nivån är så […]

Bevarad urinkontinens
med robotkirurgi

Utan minsta darr tar sig den kurverade robotsaxen fram i vävnaden. Föser undan och närmar sig prostatan. Försiktigt klipper den bort hela körteln. I nästa steg tar nålföraren och den bipolära tången itu med konststycket att sy ihop blåsan och urinröret. Biträdande överläkare, urologspecialisten Stefan Carlsson, som styr instrumenten framför en högförstorad, tredimensionell bild, öser […]

Akademiska framgångar ledde till ödesdigert självsvåld

I oktober 2005 konfirmerade en appelationsdomstol i USA det tvååriga fängelsestraff som Thomas Butler, klinisk epidemiolog och infektionsläkare, dömts till för »illegally shipping bacteria to Tanzania and defrauding his former employer, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas«. Bakom denna dom ligger en märklig historia om en skicklig klinisk forskare som i självtillräcklighet följde […]

Elektrokemoterapi kan bota hudtumörer

Vid EU-konferensen »Communicating european research« i Bryssel i november presenterade Dr Lluis M Mir från Institute Gustave-Roussy i franska Villejuif nya siffror från en tvåårig klinisk studie. I studien har man behandlat kutana och subkutana cancertumörer, som Kaposis sarkom, malignt melanom, basalcellskarcinom eller lokala, återkommande bröstcancertumörer med bleomycin, som transporteras in i cellerna med hjälp […]

Högre stressnivåer hos anestesiologer

För snart fyra år sedan presenterades en studie som påvisade högre dödlighet bland anestesiologer än bland andra läkare (se bl a LT nr 3/2000). Det föranledde läkarna på anestesikliniken i Lund att kontakta yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund för en stressfysiologisk undersökning av anestesiologerna. Undersökningen utgår från narkosläkarnas upplevelse av sin arbetsmiljö i allmänhet […]

Få läkare utnyttjar stöd av kolleger

Läkare söker ogärna vård för sina egna hälsoproblem, se LT nr 1–2 och 3 i år. Läkarförbundet har försökt möta problemet dels via det kollegiala nätverket, dels genom listan över läkare som behandlar läkare. Kollegialt nätverk består av läkare som ideellt står till förfogande för kolleger i behov av tillfälligt råd och stöd i en […]

Hög tröskel för att söka hjälp

Hälften har aldrig blivit uppsökta av någon kollega, trots att de står på listan. Av listans läkare är Anna Sallin den enda i Göteborg. Hon är helprivat allmänläkare och har funnits med i två år. Under den tiden har hon haft väldigt få läkarpatienter. – Jag kan räkna dem på ena handens fingrar och de […]

Så bör kollegan bemötas som patient

Det menar Reidar Tyssen, psykiater och forskare i medicinsk beteendevetenskap vid Universitetet i Oslo, i en artikel (1). När en kollega vänder sig till en annan angående egen sjukdom ska det alltid tas allvarligt. Och kunskap om att behandla kolleger bör förmedlas redan i grundutbildningen, anser han. Solveig Klingberg Larson är privatpraktiserande psykiater i Karlstad […]

Händelseanalys efter patientskada ger vinst

Villkoret är att skadan är anmäld till patientförsäkringen och att det upprättas en risk- och händelseanalys på ett strukturerat sätt. Helst enligt den nyutgivna handboken som bland annat finns tillgänglig på LÖFs hemsida. Men genomarbetade analyser efter annan välkänd metod accepteras också. Kurser i analysförfarandet kommer under året att arrangeras ute i landstingen. LÖF har […]

Inga ekonomiska skäl för generisk förskrivning

För drygt tre år sedan infördes möjlighet till generiskt utbyte av läkemedel på apotek. I diskussionen inför den reformen förekom också alternativet generisk förskrivning. Att regeringen fastnade för alternativet med utbyte berodde bland annat på att ett system med generisk förskrivning ansågs krångligt, bland annat på grund av generikans många gånger trassliga beteckningar. Trots det […]

Norsk professor avslöjade forskningsfusk

Det säger professorn i epidemiologi, Lars Vatten, vid NTNU i Trondheim, som häromveckan avslöjade en av de största forskningsskandalerna någonsin. Artikeln som publicerades i The Lancet i oktober förra året bygger på påhittade resultat och låtsaspatienter. Den norske cancerforskaren, verksam vid Radiumhospitalet i Oslo, erkände bluffen sedan Lars Vatten konfronterat honom med sina upptäckter. – […]

»Sjukdom är självförstörelse«

Israel Hwasser är en av den svenska medicinhistoriens mest färgstarka personligheter. Men kan han knytas till en medicinsk upptäckt? Eftermälet torde förmodligen bli negativt i detta avseende. Men Hwasser ansåg sig ha gjort vad som närmast kan beskrivas som en upptäckt, nämligen att sjukdom är självförstörelse. Innan jag går vidare i att försöka förklara vad […]

Underhållande läsning om statsmäns bräcklighet

Att många av maktens män (och kanske någon kvinna) har varit kroppsliga vrak, ibland också psykiskt störda, är ett förhållande som får sin belysning i Christer Nilssons senaste bok. Författaren är inte läkare, utan historiker. Hans historieskrivning är dock i mycket upptagen av hälsotillståndet hos de tio statsmän – Napoleon, Woodrow Wilson, Hitler, Churchill, Franklin […]

Kvalificerat state of the art-dokument om biopsykosocial medicin

1977 publicerade invärtesmedicinaren George Engel en artikel i Science, i vilken han pläderade för en utvidgning av det biomedicinska synsättet till att omfatta även den kliniska betydelsen av samverkande psykosociala faktorer. Han kallade denna ansats för Den biopsykosociala modellen. Artikeln sammanfattade utvecklingen av den psykosomatiska diskussionen vid den tiden och angav en ny startpunkt, vilket […]