»Begränsa försäkringsbolagens möjlighet att ta del av patientjournaler«

Det anser Karin Lindell, som på regeringens uppdrag utrett frågan om försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler. Enligt henne begär försäkringsbolag regelmässigt in fullmakter från personer som söker privata personförsäkringar och vissa skadeförsäkringar. Majoriteten av fullmakterna är sk generella: de är inte tidsbegränsade och innehåller inte några begränsningar i fråga om vilka sjukvårdsinrättningar försäkringsbolaget kan vända sig […]

Eva Nilsson Bågenholm kommittéordförande i WMA

WMAs arbete innefattar numera fler områden än medicinsk etik, men det är fortfarande de etiska frågorna som väger tyngst. Det är också frågan om medicinsk etik som efter andra världskriget ledde till att WMA bildades överhuvudtaget och som gett den medicinska professionen Helsingforsdeklarationen, Lissabondeklarationen etc. Idag har organisationen ett 80-tal medlemsländer, och fortfarande finns många […]

Läkarförbundets rutiner ändras

Då Östergötlands läkarförening skulle inleda löneförhandlingar 2004 behövde föreningen veta vilka av landstingets läkare som var medlemmar och som föreningen skulle förhandla för. Landstinget i Östergötland tillhandahöll en excelfil på samtliga anställda läkare, en fil som läkarföreningen skickade till Läkarförbundet centralt, där den stämdes av mot medlemsregistret. Av samtliga anställda läkare var 180 inte medlemmar […]

Apoteken ska anmäla läkare som överförskriver narkotiska läkemedel

Efter en hearing i mars 2004 om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel beslutade Mobilisering mot narkotika att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga om det överhuvudtaget finns någon överförskrivning av dessa läkemedel. Om så var fallet skulle gruppen även föreslå åtgärder för att minska den. Nu finns den preliminära rapporten klar, och slutrapporten överlämnas till regeringen […]

Barnen straffades för det hat danskarna kände mot tyskarna

Andra världskriget var inne i slutfasen. Röda armén ryckte fram på östfronten. Hundratusentals civila från Tyskland valde att fly. Från mars till maj 1945 anlände runt 250000 av dem till Danmark. De isolerades i taggtrådsomgärdade och bevakade läger runt om i landet. Nio månader senare var 13492 av dem döda. Det framgår av överläkaren Kirsten […]

Thailändska läkare tackas för sina insatser med studiebesök i Lund

I måndags anlände fyra läkare från Thailand till Universitetssjukhuset i Lund. Under två veckor ska de studera svensk sjukvård. Sjukhuset står för resa, kost och logi. Läkarnas stipendium utgör ett tack till sjukhuset i Phang Nga, som fylldes till bristningsgränsen under flodvågskatastrofen i julas. Trots språksvårigheter och brist på resurser lyckades personalen hantera anstormningen genom […]

Hon hjälper sörjande svenskar i Thailand

Den 26 december 2004 är ett datum som etsat sig fast. I vår del av världen vaknade vi till nyheten om att en jordbävning inträffat i Asien, och så småningom fick vi höra att en efterföljande flodvåg sköljt över de kustnära områdena. Tusentals människor saknades och bland dem många svenskar i Thailand. Antalet döda gick […]

Yngre läkare i Östergötland missnöjda med landstinget

Att det fanns ett missnöje i läkarkåren i Östergötland med anledning av de stora organisationsförändringarna i landstinget var känt, men hur såg missnöjet egentligen ut? Östergötlands yngre läkares förening skickade ut en enkät via e-post till omkring 250 yngre läkare i landstinget för att få klart för sig vad man ska koncentrera det fackliga arbetet […]

Landstingsledningen kritiseras av revisorer

Sjukvårdspersonalen i Östergötland har lågt förtroende för sina politiker och för sin landstingsledning. Det visar en granskning som landstingsrevisorerna har låtit Komrev göra, och kritiken från revisorerna är inte nådig. Komrev har studerat sättet att genomföra strukturomvandlingen av sjukvården i landstinget utifrån kriterier för en framgångsrik förändringsprocess. Det låga förtroendet försämrades ytterligare av sättet att […]

»Det är en patientgrupp som måste synliggöras«

Det säger Johanna Eriksson, ST-läkare i allmänmedicin vid Kista vårdcentral strax norr om Stockholm. Hon ingår i det nätverk som Läkare utan gränser byggt upp i Stockholmsregionen och som erbjuder hjälp till gömda flyktingar. Verksamheten har funnits sedan januari 2004, och för Johanna Eriksson är det självklart att även människor som håller sig undan svenska […]

Brittiska läkare vill vaccinera alla barn mot hepatit B

Sedan tidigare har WHO framfört önskemål om att vaccination mot hepatit B ska integreras i alla nationella vaccinationsprogram. Det brittiska läkarförbundet, BMA, ställer sig nu bakom det önskemålet och ska verka för att alla barn i Storbritannien vaccineras mot hepatit B. Bakgrunden till BMAs ställningstagande är den kraftigt stigande kurvan av smittade med hepatit B. […]

Recip åter fällt för felaktig information

Recip AB har allvarligt brutit mot industrins informationsregler genom att överdriva nyttan av medlet TrioBe och genom att ange icke godkända indikationer och doseringar. Informationen har varit osaklig och vilseledande. Det säger Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, i sitt yttrande den 6 maj. Eftersom NBL i två tidigare ärenden kritiserat Recip för liknande brott […]

Socialmedicinens framtid utreds

Socialmedicin skulle enligt Socialstyrelsens förslag till framtida specialitetsindelning helt upphöra som specialitet. Bakom förslaget låg principen om att endast de medicinska specialiteter som hade direkt patientkontakt skulle regleras. Svensk socialmedicinsk förening kommenterade förslaget i Läkartidningen som en »katastrof«, se LT nr 43/2002. Socialmedicinen skulle bli »helt marginaliserad«. Men Socialstyrelsen ansåg också att det behövdes en […]

Vårdförbundet får ny ordförande

Anna-Karin Eklund har sedan 2002 varit en av Vårdförbundets två vice ordförande, och hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan1999. Med Anna-Karin Eklund får Vårdförbundet en sjuksköterska som ordförande. Avgående Eva Fernvall, som varit förbundets ordförande sedan 1994, är biomedicinsk analytiker. Hon går nu vidare till en chefspost inom Apoteket AB. De två viktigaste frågorna för […]

Stort intresse för debatt om medlemstidning

Över 350 inlägg har på bara en dryg vecka inkommit till Läkartidningens diskussionsforum på nätet som svar på frågan »Läkartidningen som medlemstidning – vad tycker du?« För att ta del av inläggen eller delta i debatten, gå in under Debatt. Frågan avgörs på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.

»Periartros i axeln« var hjärtinfarkt

Mannen kom till vårdcentralen eftersom han besvärades av vänstersidiga axelsmärtor, som strålade ut i armen och som hade uppstått utan föregående trauma. Läkaren konstaterade normal rörlighet i axellederna. Det förelåg varken rodnad eller värmeökning och han noterade endast lätta krepitationer i ytterställningarna. Han bedömde att besvären orsakades av lätt periartros i axelleden och ordinerade Arthrotec. […]

Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död

Det var för tre år sedan som en tre månader gammal flicka fick en tio gånger för hög dos kramplösande medel och avled. Fallet togs upp av en åklagare som väckte åtal. I tingsrätten dömdes sjuksköterskan för vållande till annans död till villkorlig dom. Såväl åklagaren som sjuksköterskan överklagade domen, den förra ville att den […]

Vill ha prövning i HSAN – inte i allmän domstol

Läkarförbundet hävdar bland annat att händelser inom sjukvården ska utredas och prövas enligt det regelverk och i den instansordning som är anpassad för och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Det innebär Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), länsrätten, kammarrätten och så vidare. »Mycket olyckligt« Sedan en psykiater dömts för vållande till annans död efter […]

»Rutinerna för särskilt potenta läkemedel ses över – vill undvika liknande situationer i framtiden«

En 83-åriga kvinnan med en reumatisk ledsjukdom fick i januari 2004 en högersidig stroke med kvarstående besvär i form av talsvårigheter och högersidig kraftnedsättning. Hon blev den 27 juli inlagd vid ett universitetssjukhus för vänstersidig svaghet. Hon medicinerade då med Methotrexate. Detta ändrades på akutmottagningen till Emthexat, vars aktiva substans är metotrexat. Efter några dygns […]

Ordinerade kontraindicerad medicin

På grund av psykiska problem behandlades den 41-årige mannen med Cipralex. Han var överviktig och ville ha viktreducerande läkemedel. Läkaren övervägde den 22 december 2003 att sätta in Reductil. Vid ett nytt besök den 16 januari 2004 satte han in preparatet i dosen 10 mg x 1. Vid återbesök den 13 februari meddelade patienten att […]