»Allmänhetens kunskap om HIV och STD har minskat«

– Vi får fortfarande samma frågor nu som för 20 år sedan, sa Åsa Norelius, socionom på Aids-jouren. Fortfarande är människor oroade över smittorisker från offentliga toalettsitsar och att äta från samma tallrik som en smittad, berättade hon. – Allmänhetens kunskap om HIV och sexuellt överförbara sjukdomar (STD) har minskat. Det finns en övertro på […]

Förutsägbar politisk debatt

– Släpp fram entreprenörskap, även inom vården, sa Kenneth Johansson (c) – Vi tycker inte att det ska finnas vinstintressen i vården. Vården ska inte vara styrd av marknadstänkande utan av behov, sa Ingrid Burman (v). – Det är för lite diskussion om kvalitet i dag. Vi vill ha öppna kvalitetsregister, där alla ska vara […]

Riktlinjer för missbruksvården klara tidigast våren 2006

Tidigast våren 2006 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvården att vara klara. Det berättade projektledaren docent Ola Arvidsson, då det pågående arbetet med riktlinjerna presenterades på riksstämman. En av de stora utmaningarna är att hitta gemensamma begrepp och definitioner som fungerar för både hälso- och sjukvård och socialtjänst. – Inom socialtjänsten finns ingen tradition så […]

Vad var bäst på årets riksstämma?

Carl Gustaf Olofsson, psykiater, Skellefteå: – Skolläkarföreningens symposium om prevention av psykisk ohälsa. Det är bra att höra att det finns effektiva metoder att påverka den psykiska ohälsan, det finns en optimism. – Jag tyckte också att psykoterapiseminariet var bra. Vilija Barkauskaite, läkare från Litauen, doktorand på Karolinska institutet: – Det är första gången jag […]

Bristande kunskap om sekter i psykiatrin

– När en sektmedlem som blivit psykiskt sjuk kommer under behandling, då får denna inte pågå ostört, andra medlemmar hindrar, stör och misstänkliggör vården. Det kallar jag »bisvärmseffekten«. Det sa Göran Roth, psykiater på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vid symposiet »Sekter och psykisk sjukdom/psykisk kris«. Göran Roth beskriver hur sektens företrädare uppfattar sjukvårdens insatser för medlemmen […]

Internetbaserad KBT når fler patienter

Att Internetbaserad KBT är en effektiv behandlingsform och att det finns en hel del studier som tyder på att behandlingen är lika bra som vanlig gruppbehandling framkom under symposiet under torsdagen. Idag finns inte tillräckligt med behandlare av KBT, och att använda sig av nätet är ett sätt att ge fler patienter behandling för till […]

Negativa attityder hinder för läkemedel mot alkoholberoende

Henry Kranzler är professor i psykiatri vid University of Connecticut School of Medicine i USA. I över 20 år har han arbetat kliniskt men ägnar sig nu åt forskning och utbildning. Vid årets medicinska riksstämma var han inbjuden gästföreläsare. Henry Kranzler menar att gapet mellan vad som är möjligt att behandla farmakologiskt och hur behandlingen […]

Svenskarnas sjukskrivning ett mysterium, enligt Reed

Den amerikanske psykiatern Presley Reed, redaktör för verktyget The Medical disability advisor, var en av stämmans allra sista talare. På symposiet »Vad kan vi lära oss om sjukskrivning från andra länder?« betonade han faran med långa sjukskrivningar. – Vår filosofi är att det är ett grundläggande mänskligt behov att arbeta och vara produktiv. För honom […]

Mölndals vårdcentral inför sextimmarsdag

Med tvåskift under utökade öppettider,07–20 måndag till torsdag och med 25 procent av lönerna till läkare och sjuksköterskor resultatbaserade, räknar Mölndals vårdcentral med att kunna fördubbla produktionen i befintliga lokaler. En och en halv läkartjänst och en sjukskötersketjänst tillförsgenom utökade deltidsjobb. Sextimmarsdag för personalen har inte varit målet. Det handlar i första hand om möjligheten […]

Inte ens hälften av sjukhusen har plan för jämställdhet

Det är slutsatser som Kvinnliga Läkares förening (KLF) drar utifrån en undersökning som de själva presenterade i förra veckan. KLF har precis som 2001 och 2002 begärt ut jämställdhetsplaner från sjukhus och sjukvårdsorganisationer i hela Sverige och säger att situationen är ännu sämre nu än då. –Omorganisationer med sammanslagningar och splittringar är ett problem, säger […]

Skrevs ut trots allvarliga varningstecken för suicid

Den 58-årige mannen kom den 11 augusti med ambulans till medicinska akutvårdsmottagningen vid ett länssjukhus efter att ha hittats medvetslös på en ö. Enligt sin flickvän hade han i en vecka druckit mycket alkohol i suicidalt syfte. Han lades in för observation. Prov togs, vilka var i huvudsak utan anmärkning frånsett ett prov på etanol. […]

En 9-årig flicka fick tillväxthormon utan korrekt indikation av doktor utan adekvat kompetens

En 76-årig kvinna blev under slutet av år 2000 förvirrad, vilket bedömdes bero på stroke. Hon led även av insulinbehandlad åldersdiabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och lindrig hjärtsvikt. Doktorn beslutade att behandla henne med injektion av Genotropin. Denna behandling gavs under tre veckor och två till tre gånger per år. En 9-årig flicka upplevde att […]

Barnläkare skadade 2-årig flicka med förstoppning sedan han missat stolgången

Flickan undersöktes den 15 juni 2005 av barnläkaren, eftersom hon hade haft besvär med förstoppning. Barnläkaren försökte med ett finger känna om det fanns avföringsklumpar i stolgången. Efter undersökningen observerades en blödning från vaginamynningen och bakjour och jourhavande barnkirurg kontaktades. En ytlig slemhinneskada konstaterades vid introitus vaginae. Flickans far anmälde barnläkaren för att ha skadat […]

ST-läkare felbedömde PAD-svar efter konisation – missade cancer

Den 55-åriga kvinnan, fick den 16 oktober 2003 ett cellprov taget i samband med en hälsokontroll vid vårdcentralen. Provsvaret gick till kvinnokliniken vid ett universitetssjukhus. Den medicinskt ansvarige läkaren A bedömde att provet visade på avvikelser och att fortsatt utredning skulle ske på kvinnokliniken. Den 16 januari 2004 genomgick patienten en granskning av slemhinnorna i […]

Missade appendicit hos 5-årig flicka

En 5-årig flicka insjuknade med buksmärtor, kräkning och feber. Hon sökte vid ett barnsjukhus och undersöktes vid 04-tiden av en underläkare. Han bedömde att ingen akut kirurgisk sjukdom förelåg och flickan skickades vid 6-tiden hem med rådet att under dagen uppsöka ett annat barnsjukhus för utredning. Hon återkom vid 14-tiden och man misstänkte då appendicit. […]

Svårt för doktorn att säga nej till sjukskrivning

Det är onsdagen den 26 oktober. I ett konferensrum på vinden i ett gammalt trähus i centrala Borgholm sitter fyra allmänläkare. Två spelar rollspel, de andra ser på. En agerar läkare. En är patienten, deltidssjukskriven sedan ett år. Provtagningar visar inga tecken på sjukdom och nu har försäkringskassan sagt nej till förlängning. Patientens budskap är […]

150 sökande till 20 platser

Tredagarskursen »Allmänläkaren och sjukintyget« gavs i oktober för elfte gången. Den finansieras av Provinsialläkarstiftelsen och läkarnas arbetsgivare. Det brukar vara omkring 150 sökande till 20 platser. När staten för några år sedan började satsa särskilda medel på utbildning av distriktsläkare och företagsläkare i försäkringsmedicin blev kursen en del av den utbildningen som ges i försäkringskassans […]

»Gödsla inte med kinoloner i onödan«

En gång om dagen i genomsnitt, kanske mer. Så ofta träffar en distriktsläkare på en vanlig vårdcentral i Sverige en kvinna med okomplicerad distal urinvägsinfektion. Det bästa enligt Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), är att behandla dessa med nitrofurantroin, pivmecillinam eller trimetoprim. Trots det behandlade öppenvården 2002 så många som var femte […]

»Kärleksakuten« ingång till vinnande artikel

Fyra av årets pristagare vinner med sin debutartikel i Läkartidningen. En av dem är Helena Carré. I februari börjar hon sin AT i Umeå, men innan dess lär hon sig väva på en folkhögskola i Danmark. – Jag vill gärna arbeta med infektioner och smittskydd men jag har också alltid velat bli textildesigner, säger hon […]

Igenkännande ämne fick många att höra av sig

Ska vi verkligen fortsätta lova alla evig lycka och ungdom, smärtfrihet och starkt skelett, frihet från depression och ångest? Så skriver distriktsläkaren Lars Erik Adolfsson i sin artikel som blev årets debattartikel i Läkartidningen. – Väldigt trevligt, kul att man kan bli uppmärksammad för en debattartikel, säger Lars Erik Adolfsson, som blev överraskad över utnämningen […]