Denna webbplats vänder sig till läkare

Privatläkare funderar på att lämna förbundet om inte servicen blir bättre

Medlemmar i Privatläkarföreningen är missnöjda. Under förra året gick förbundskansliets två jurister, som tidigare bistod privatläkarna, i pension. De har ersatts med endast en ny jurist. Privatläkarna anser att detta är otillräckligt. Dessutom har privatläkarfrågorna blivit en Svarte Petter-fråga på kansliet, anser Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander. Vid föreningens eget fullmäktigemöte nyligen motionerade Anders Gärtner, ordförande […]

Etiska regler för chefer efterfrågas

Föreningen vill att Läkarförbundet tar fram etiska riktlinjer för läkare med chefsuppdrag, eftersom man uppfattat att chefsuppdragen alltför mycket präglas av ett »pseudoekonomiskt näringslivstänkande«. Det har i vissa fall lett till att högre chefer också frånsagt sig sitt medicinska ansvar, hävdar föreningen. Särskilda etiska riktlinjer skulle vara ett stöd för cheferna och underlätta för dem […]

Porrfri övernattning för förtroendevalda på hotell

Centralstyrelsen (CS) håller med och har därför redan beslutat om att justera resepolicyn så att de som reser för Läkarförbundets räkning i möjligaste mån ska boka hotell utan porrkanaler i sitt TV-utbud. Däremot menar CS att det kan bli svårt att verkligen leva upp till den porrfria policyn då resebokningarna idag sker genom en resebyrå […]

Vapen istället för mediciner

Det var ett svek mot de fattiga i Sydafrika, som Sverige stöttade genom antiapartheidrörelsen. Så kommenterar Ingrid le Roux, svensk läkare som arbetar med undernärda barn i Sydafrika, vapenaffären. – Antiapartheidrörelsen var ju en kamp inte bara för frihet, utan också för social upprustning. 1996, cirka tre år innan vapenaffären genomfördes, konstaterade Sydafrikas regering att […]

Godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska remissvar saknades

Den 63-åriga kvinnan sökte den 1 februari 2005 vårdcentralen på grund av hosta med gulgrön och blodtingerad sputa. Vid undersökningen av lungorna fann familjeläkaren ett biljud. Han tolkade tillståndet som luftrörskatarr och ordinerade antibiotika. En remiss för lungröntgen sändes elektroniskt till röntgenkliniken. Röntgenundersökningen utfördes tio dagar senare och visade malignitetssuspekt förändring i ena lungan, vilket […]

Rutinerna ändras för användningen av datorbaserat ordinationssystem

Det aktuella läkemedlet skulle reducerats med 20 procent. Detta är en mycket måttlig reduktion som inte säkert skulle ha förhindrat den letala utgången, men det kan inte heller uteslutas att förloppet blivit annorlunda om reduktionen genomförts. Därför har fallet anmälts av den aktuella kliniken till Chefläkaren som enligt reglerna fört fallet vidare till Socialstyrelsen enligt […]

Sen start för svensk anestesiologi

Det är oemotsägligt att förändringen av anestesiverksamheten vid svenska sjukhus till att bli en självständig medicinsk och vetenskaplig specialitet – anestesiologi – startade i och med Torsten Gordhs återkomst från utbildning vid ett centrum i Madison, Wisconsin i USA, den 8 april 1940. Detta skedde drygt 90 år efter att samma utveckling startat i de […]

Vice presidenten duschade efteråt

Jacob Zuma förnekar anklagelserna, och hävdar att samlaget skedde i samförstånd. Fallet har rönt stor uppståndelse i ett land där sexuellt våld mot kvinnor och barn beskrivs som epidemiskt. Våldtäkterna ökar – enligt vissa bedömningar handlar det om 500000 övergrepp per år – och bidrar till spridningen av HIV. Zuma är fortsatt vice president i […]

Allt fler får bromsmediciner i värst drabbade regionen

Fikile Dube, 30, är blyg och har lite svårt att hålla reda på kronologin i sin sjukhistoria. Men svaret på vilka mediciner hon tar kommer prompt: Stocrin, lamivudin och stavudin. Hon hade varit sjuk länge med TB, utslag, viktnedgång och halsont när hon testades HIV-positiv 2004. Dottern var då fyra år, barnets far försvunnen och […]

Ingen krock mellan politik och fack

I förra veckans Läkartidningen (se LT nr 18) uttryckte Motalaläkaren Rickard Ånell farhågor att Läkarföreningen i Östergötland låter sig påverkas av det nybildade politiska partiet Vrinnevilistan. Vrinnevilistans ordförande, Lasse Pettersson är också ordförande i valberedningen för Läkarföreningen i Östergötland och sitter därmed med som adjungerad under styrelsemötena. Rickard Ånell menade att Lasse Pettersson sitter på […]

Företagshälsovård föreslås sjukskriva

Företagshälsovården bör i framtiden ha tre uppgifter: arbetsmiljöarbete, individbaserad sjukvård samt den sjukskrivande rollen. Detta är ytterligare ett av debattutspelen från Socialförsäkringsutredningen som i sin senaste debattskrift »Företagshälsovård på tre ben« utvecklar tankarna. Utredningssekreterare Jan Bröms ser framför sig en primärvård alltmer baserad på privata vårdgivare där vanlig primärvård och företagshälsovård flyter ihop. Vårdcentraler ska […]

Skattesubvention av fackavgift slopas

– Intresset för att ansluta sig till fackföreningarna minskar. Skattesubventioneringen av avgiften är en markering från staten att den svenska modellen med kollektivavtal är viktig. Men den kräver också stor andel anslutna. Det säger Eva Nilsson Bågenholm. De flesta läkare skulle inte ekonomiskt förlora något på förslagen i fyra borgerliga riksdagspartiernas gemensam budgetmotion (se ruta). […]

AT-läkare berättar om livet och jobbet på webben

Daniel Erichsen, AT-läkare i Karlstad, och en vän till honom som utbildar sig till webbprogrammerare står bakom webbplatsen, som startade i november 2005. Hittills har ungefär hälften av orterna blivit recenserade av åtminstone en AT-läkare. Webbplatsen riktar sig till läkarstudenter som på så vis ska få en fylligare bild av hur det är att göra […]

Sylf kritiserar lagförslag om anställning

Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och forskningsuppdrag. Så kommer det att fortsätta vara enligt regeringens nya förslag om stärkt skydd för visstidsanställda och föräldralediga, vilket möter kritik […]

Ny aidspolitik – men ännu dör 1000 varje dag

HIV-epidemin har ställt Sydafrika inför en akut kris. Det menar alla läkare som LT träffar. En del drar rent av paralleller till apartheid. Ändå vore det lätt att förbise farsotens förödande följder under ett besök i landet. Ekonomin går bra, välståndet ökar, utländska företag investerar. Kapstadens centrum andas framgång med en glänsande skyline, dyra bilar […]

Nu frias distriktsläkaren som inte röntgade devierad näsa efter trauma

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte natten till den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades av distriktsläkaren vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade […]

Fynd av icke palpabla femoralispulsar borde utretts vidare

Flickan föddes den 12 april. Hon undersöktes samma dag av en barnmedicinare A och den 16 april av barnmedicinare B. Varken A eller B kunde känna femoralispulsar. Efter en ny undersökning på kvällen den 16 april konstaterades att flickan hade en förträngning av kroppspulsådern. Flickans mor anmälde A och B. Ansvarsnämnden läste flickans journal och […]

»Fick ingen fair prövning«

Så sade Mats Holmström, överläkare och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi här i Läkartidningen nr 42/05 efter Ansvarsnämndens beslut i fallet med den nässkadade kvinnan. HSANs beslut fick öron-, näs- och halsläkare att gå i taket, berättade Mats Holmström, något som bekräftades av många reaktioner till Läkartidningen. Till exempel följande: »Hårresande; HSAN är ute […]

Tidlösa teorier om mänskliga livskriser

Johan Cullbergs klassiska bok »Kris och utveckling« har kommit i en moderniserad och utökad utgåva. Boken gavs ut första gången 1975 och är med sina hittills ca 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker. »Kris och utveckling« har lyckats bevara en ställning som evergreen i ett annars starkt föränderligt utbud av litteratur med […]

Gastronomisk hedersknöl eller hälsofara?

Potatis har utvecklats från att vara en självklar basföda i svensk husmanskost till någonting suspekt, som GI-frälsta betraktar som ett hot mot folkhälsan. Potatisens väg från Anderna till vårt matbord är spännande och dramatisk och innehåller många element av kulturhistoria, tillämpad näringslära och gastronomi. Svenska Läkaresällskapets och Gastronomiska Akademiens tvärvetenskapliga symposium om potatis i oktober […]