Patient avled efter att personal läst fel EKG 

Patient avled efter att personal läst fel EKG 

En patient vid ett västsvenskt sjukhus avled efter att personalen läst fel EKG. Nu lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen och chefläkaren tycker att journalsystemet hade kunnat vara tydligare.   (2 kommentarer)

Tre patienter avled efter covidutbrott

Tre patienter avled efter covidutbrott

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har anmält att totalt tre patienter avlidit efter ett covid-19-utbrott 2021.

Läkare hörde fel – patient fick sköldkörtel bortopererad i onödan

Läkare hörde fel – sköldkörtel opererades bort i onödan

En läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fick hela sköldkörteln och lymfkörtlar borttagna i onödan. Läkaren fick besked om vävnadsprov i fikarummet och uppfattade felaktigt att det visade på spridd cancer.

Ivo: Stora brister i förlossningens patientsäkerhetsarbete

Ivo: Stora brister i Skånes och Blekinges patientsäkerhetsarbete

Förlossningsvårdens patientsäkerhetsarbete i Region Skåne och Region Blekinge fungerar inte. De åtgärder som vårdgivaren formellt uppger att man vidtar stämmer inte överens med hur det ser ut i verkligheten, konstaterar Ivo i två beslut.

Kritik efter bristande diabetesuppföljning

Ivo kritiserar bristande uppföljning

Efter att en patient drabbats av ketoacidos samt flera allvarliga – och troligtvis bestående – komplikationer riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot en psykiatrisk vårdgivare i Västsverige.

Sjukhus och personal får kritik av Ivo efter barns dödsfall vid förlossning

Sjukhus och personal får kritik av Ivo efter dödsfall vid förlossning

Karolinska universitetssjukhuset, samt en läkare och två barnmorskor, kritiseras efter att ett barn dött i samband med förlossning. Personalen var för passiv och övervakningen fallerade när hjärtaktiviteten »försvann ur systemet«, menar Inspektionen för vård och omsorg.

Läkare Ivo-anmäld efter vilseledande information

Läkare avstängd och Ivo-anmäld efter vilseledande information

En allmänläkare i Mellansverige har arbetsbefriats och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Orsaken är bland annat att hon ska ha spridit medicinskt avvikande tolkningar om covid-19 och vaccination, och att hon inte använt skyddsutrustning.

Läkare kan mista legitimation – två fick sepsis efter vitamininjektion

Läkare kan mista leg – patienter fick sepsis efter vitamininjektion

En läkare som låtit injicera C-vitamin och vitamin B17 i cancerpatienter riskerar att bli av med sin legitimation. Inspektionen för vård och omsorg bedömer att injektionerna orsakade blodförgiftningar och anser att läkaren varit grovt oskicklig.

Våldtäktsdömd läkare väntas förlora sin legitimation

Våldtäktsdömd läkare väntas få sin legitimation återkallad

Den läkare i Uppsala län som i våras dömdes för våldtäkt på en patient väntas mista sin legitimation. Inspektionen för vård och omsorg har nyligen ansökt om återkallelse.

Ivo vill få legitimation återkallad efter läkares ekonomiska brottslighet

Ivo vill dra in legitimation efter läkares ekonomiska brottslighet

Inspektionen för vård och omsorg yrkar att legitimationen återkallas för en läkare som dömts för grov ekonomisk brottslighet som pågått under flera år.

Covidpatient fick hjärtstopp när andningstub byttes

Covidpatient fick hjärtstopp när andningstub byttes

En patient med svår covid-19 avled efter komplikationer som uppstått när andningstuben skulle bytas. Nu lex Maria-anmäler Region Västerbotten händelsen.

Regionanställd varnade för vaccin – anmäls till Ivo

Regionanställd varnade för vaccin – anmäls till Ivo

En anställd i Region Västernorrland ska ha skickat ett 30-tal brev i regionens namn där hon varnar för vaccinen mot covid-19. Nu har regionen anmält händelsen till polis och Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo: DT borde gjorts tidigare med hänsyn till gastrisk bypass

Ivo: DT borde gjorts tidigare med hänsyn till gastrisk bypass

Först vid det tredje besöket på akutmottagningen gjordes en DT-undersökning av en patient med smärtor i buken. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anser att det borde skett tidigare med tanke på att patienten genomgått en gastrisk bypassoperation.

Ivo: Normalt EKG inte tillräckligt för att utesluta hjärtinfarkt

Ivo: Normalt EKG  inte tillräckligt för att utesluta hjärtinfarkt

Ett oförändrat EKG räcker inte för att utesluta hjärtinfarkt, enligt Ivo, som anser att en läkare inte utfört en tillräckligt noggrann undersökning av en patient med buksmärtor som strålade uppåt i kroppen. (1 kommentar)

Remisshantering kritiseras av Ivo

Remisshantering kritiseras av Ivo

En privat vårdcentral i Västsverige får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för brister i hanteringen av inkomna remissvar vid misstänkt bröstcancer.

Vårdcentral får kritik av Ivo för behandlingsbegränsningar

Vårdcentral får kritik av Ivo för behandlingsbegränsningar

Vårdbeslut var otydliga och det fanns risker för patientsäkerheten. Det menar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som kritiserar en vårdcentral och en kommun i Skåne efter de uppmärksammade fallen med vårdbegränsningar för äldre på särskilda boenden under pandemin. (1 kommentar)

Ivo kritiserar hantering av remiss vid mammografienhet

Ivo kritiserar remisshantering – mammografi missade tumör

En vårdgivare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för brister i remisshanteringen vid en mammografienhet. Information om att patienten känt en knöl i bröstet fanns inte med vid undersökningen.

Ivo-kritik efter dödsfall på kirurgen i Skellefteå

Ivo-kritik efter dödsfall på kirurgen i Skellefteå

Skellefteå lasarett får Ivo-kritik sedan en patient avled några dagar efter en galloperation. När dödsfallet inträffade var en AT-läkare ensam ansvarig på plats. Vården fördröjdes även av brister i larmkedjan, enligt tillsynsmyndigheten. (Dnr 3.4.1-33205/2020-15) (1 kommentar)

Sexbrottsdömd läkare arbetade utan legitimation

Sexbrottsdömd läkare arbetade utan legitimation

En läkare som tidigare dömts för sexuellt ofredande och därför fått sin legitimation återkallad har dömts för brott mot patientsäkerhetslagen för att ha arbetat som läkare utan att ha legitimation.

Patient dog i taxi – läkare anmäld till Ivo

Patient dog i taxi – läkare anmäld och avstängd

En läkare på en vårdcentral skickade en akut patient till sjukhus i taxi. Patienten avled och nu har läkaren anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

1 2 3 54