Region kritiseras för bristande vård av patient med blodförgiftning

Region kritiseras för bristande vård av patient med blodförgiftning

Region får kritik för bristfällig behandling av infektion i tarmen, brister som gjorde att patient avled på grund av blodförgiftning.

Ivo vill dra in legitimation för läkare dömd för barnsexbrott

Ivo vill dra in legitimation för läkare dömd för barnsexbrott

Inspektionen för vård och omsorg vill dra in legitimationen för en läkare som dömts till tre års fängelse för sexualbrott mot barn. Brotten har inte utförts i tjänsten. (1 kommentar)

Ivo granskar Södersjukhusets BB

Ivo granskar Södersjukhusets BB

Inspektionen för vård och omsorg har inlett en granskning av Södersjukhusets förlossningsverksamhet med anledning av flera anmälningar av allvarlig vårdskada kopplade till brist på förlossningsplatser och hög arbetsbelastning.

Läkare får kritik för att ha misstagit bröstcancer för mjölkstockning

Läkare får kritik för att ha misstagit bröstcancer för mjölkstockning

Läkare på en kvinnoklinik får kritik för bristande handläggning då han bedömde knöl och smärta i en patients bröst som mjölkstockning utan att säkerställa orsaken till symtomen.

Kritik för bristande vård vid hundbett

Kritik för bristande vård vid hundbett

Vårdcentral får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha gett hundbiten patient fel antibiotika och för att ha varit för passiv i sin handläggning.(2 kommentar)

Får kritik för felaktig MS-diagnos

Får kritik för felaktig MS-diagnos

Läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att felaktigt ha ställt diagnosen MS på bristfälligt underlag.

Läkare kritiseras för bristande undersökning vid blod i urinen

Läkare kritiseras för bristande undersökning vid blod i urinen

En läkare vid en kvinnoklinik kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha uteslutit tumör i njurar och övre urinvägarna.

Läkare kritiseras för att ha arbetat utan särskilt förordnande

Läkare kritiseras för att ha arbetat utan särskilt förordnande

En läkare som under två år arbetat på en vårdcentral utan särskilt förordnande kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.(10 kommentar)

Ivo påtalar brister i flera fall av bältning

Ivo påtalar brister i flera fall av bältning

I flera fall låg patienter vid en psykiatrisk akutvårdsavdelning fastspända i bälte längre tid än fyra timmar utan att nytt beslut om bältning togs.

Ivo-kritik för missad ryggfraktur

Ivo-kritik för missad ryggfraktur

Diagnos och behandling av ryggfraktur fördröjdes då patientens kraftiga ryggsmärtor inte föranledde ytterligare undersökning.

Kritik för läkemedel givna under tvång

Kritik för läkemedel givna under tvång

En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång till patient med ätstörning.

Läkare får kritik av Ivo efter att ettåring med astma avled

Läkare får kritik av Ivo efter att ettåring med astma avled

Inspektionen för vård och omsorg kritisererar en läkare för bristande dokumentation av ordination av astmamedicinering inför operation.

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid kvinna

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid kvinna

Läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha förskrivit prostataläkemedel till en gravid kvinna, som senare fick missfall. 

Lungröntgen borde följts upp

En lungröntgen borde ha följts upp när patienten flyttades mellan klinikerna, men remissen föll mellan stolarna och patienten avled. Nu får vårdgivarna kritik av Ivo för bristande samverkan och kommunikation.

Läkare kritiseras för överförskrivning av sömnmedel

Läkare kritiseras för överförskrivning av sömnmedel

Läkaren skrev ut sömnmedel till en patient i sådan mängd att patienten hade kunnat ta fem gånger den rekommenderade dosen. Nu får läkaren Ivo-kritik för bristande försiktighet vid förskrivning av narkotiska läkemedel. 

Sjukhus och läkare kritiseras av Ivo efter sprucken livmoder

Sjukhus och läkare kritiseras av Ivo efter sprucken livmoder

En patient drabbades av uterusruptur och förlorade fyra liter blod i samband med en förlossning som slutade med urakut kejsarsnitt. Ivo kritiserar vårdgivaren och den ansvariga läkaren. Vården och övervakningen av patienten var inte tillräcklig, menar man.

Cancerdiagnos fördröjdes flera år – läkare och region får kritik

Cancerdiagnos fördröjdes flera år – läkare och region får kritik

Trots uttalad ärftlighet för sjukdomen och PSA-värden över gränsvärdet dröjde det flera år innan patienten fick diagnosen prostatacancer. Ivo kritiserar två läkare och regionen.

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

En regions information om krav på drogtest måste, enligt Ivo, omformuleras så att urinprovtagning inte framstår som tvingande. (9 kommentar)

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten.

Ivo-kritik för provtagning utan medgivande

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprov togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande eller informerats. Patienten var sövd. (5 kommentar)

1 2 3 53