I fall 1 (HSAN 1208/04) medicinerade en 29-årig man med det smärtstillande Celebra. Den 24 mars uppsökte han läkaren på grund av att han, enligt patientjournalen, gått upp ca 8 kilo i vikt på någon vecka. Han hade under samma tid kastat vatten mindre än han brukade.
Läkaren misstänkte att vätska hade samlats i kroppen som en biverkan till Celebra och ordinerade Furix. Han avsåg att ordinera styrkan 40 mg 2 dagligen, men ordinationen blev 500 mg 2 dagligen, vilket också antecknades i patientjournalen.
Patienten anmälde läkaren för den felaktiga förskrivningen. Ansvarsnämnden läste patientens journaler och hämtade in yttrande av läkaren.
Patienten kom akut på grund av 8 kilos viktuppgång direkt efter behandling med Celebra. Han skulle ha recept på 40 mg Furix att ta 1 tablett 2 gånger dagligen och höra av sig nästa dag om han ej minskat i vikt och och blivit bättre, berättade läkaren. Receptet skickade han elektroniskt till apoteket.
Han kunde nu konstatera att han med markören hade klickat på fel rad, och patienten fick därför fel styrka, 500 mg i stället för 40 mg tabletter. Utan att lägga någon skuld på apotekspersonal var läkaren ändå förundrad över att de inte reagerade på feldoseringen.
Ansvarsnämnden anser att en biverkan av Celebra var en rimlig förklaring till mannens hastiga viktuppgång. Det saknades dock anteckning om undersökning och status i patientjournalen.
Även recept som sänds elektroniskt kan och skall kontrolleras. Läkarens avsikt var att ordinera 40 mg Furix två gånger dagligen. Detta är en något hög dos för behandling av vätskeansamling. Den felaktiga ordinationen 500 mg två gånger dagligen är därför allvarlig. Läkaren får en varning.


Fick för låg dos Levaxin
I fall 2 (HSAN 1652/04) medicinerade en 40-årig kvinna mot hypotyreos sedan barndomen. Vid kontroll under våren 2003 bedömdes ämnesomsättningen vara väl reglerad med 0,2 mg Levaxin dagligen och ytterligare 0,05 mg 3 gånger i veckan, alltså 1,55 mg Levaxin per vecka.
Vid det besöket sänkte distriktsläkaren doseringen till motsvarande veckodosen 0,875 mg Levaxin. Provtagning i samband med kontroll i juni 2004 visade sänkt ämnesomsättning.
Kvinnan anmälde distriktsläkaren. Ansvarsnämnden läste patientjournalen och tog in yttrande av distriktsläkaren.
Hon tillstod att hon medverkat till en feldosering av läkemedlet Levaxin i samband med övergång från styrkan milligram till mikrogram. Styrkan hade då nyligen ändrats via Apotekets försorg, och detta var relativt nytt för henne.


»Hög arbetsbelastning«
Distriktsläkaren berättade att utifrån de journalkopior hon hade läst uppdagades felet först vid nästa årskontroll, den 2 juni 2004. Hon hade då haft en hög arbetsbelastning under en längre tid samt en mycket hög stressfaktor, uppgav hon.
En stor stressfaktor som kunde ha bidragit var att hon blev avbruten några gånger medan hon skrev ut receptet, och i samband med det skrev hon ut för låg dos av Levaxin. Meningen var att hon skulle ha skrivit ut recept på tablett Levaxin 100 mikrogram, 1+0+0+0 och tablett Levaxin 125 mikrogram, 1+0+0+0. Nu blev det tyvärr bara det sistnämnda, beklagade distriktsläkaren.
Hon bestred yrkandet om disciplinpåföljd.
Ansvarsnämnden understryker att distriktsläkaren, genom att ordinera en felaktig dosering av Levaxin, av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Felet ger en erinran. ·