Under 2004 kom det in 3 663 anmälningar till Ansvarsnämnden, en ökning med 286 från året innan. Antalet anmälda personer var 6 118 varav 407 fick någon form av sanktion.
Såväl bland de anmälda som fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna.
Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, är varning och erinran. 357 personer fick en sådan påföljd i fjol, varav 258 läkare, 36 sjuksköterskor/barnmorskor och 42 tandläkare. Inom övriga yrkesgrupper fälldes exempelvis sjukgymnaster, apoteks- och ambulanspersonal.
Behörighetsinskränkningarna som ska skydda patienterna är delegitimering och prövotid. I fjol miste tolv läkare sin legitimation medan sex fick prövotid. Dessutom begränsades förskrivningsrätten i fyra fall.
Antalet anmälningar och påföljder varierar mycket mellan de olika specialiteterna. Flest anmälningar finns inom allmänmedicin, 954 varav 115 ledde till fällande utslag; allmän psykiatri 373 respektive 40; ortopedi 319 respektive 25; allmän kirurgi 296 respektive 24; obstetrik och gynekologi 213 anmälningar respektive 17 fällningar. Inom såväl allmänmedicinen som psykiatrin är siffrorna för fällningar mycket högre än året innan. Anmälningarna har visserligen också ökat men inte alls i samma utsträckning som fällningarna.
I fjol överklagades 912 av Ansvarsnämndens beslut. 43 fall ändrades. I 33 av dessa mildrades bedömningen.
Nämnden understryker att bara en patient av 60 000–70 000 anmäler den vård de fått. Så att antalet anmälningar ökat betyder inte att det rör sig om ökade brister i vården. ·