Det beror inte på att domstolarna skulle sakna kapacitet att göra oaktsamhetsbedömningar, utan för att processen inte tillåter samma hänsynstagande till det för sjukvårdspersonalen nödvändiga ursäktlighetsrekvisitet.
Det är ett rekvisit som är nödvändigt för att bedöma personal med särskilt yrkesansvar som arbetar i en högriskverksamhet med ibland avsaknad av nödvändiga säkerhetssystem. Ett rekvisit som också skapats för sjukvårdens speciella villkor och som måste finnas till dess förutsättningar skapas för sjukvårdspersonalen att arbeta fram den organisation och de rutiner som krävs för en optimalt patientsäker sjukvård.
Läkarförbundets uppfattning är att läkares och annan sjukvårdspersonals yrkesansvar måste kunna utkrävas, det följer av legitimationen.


Upprörda känslor
Men Läkarförbundet hävdar, och har alltid hävdat, att händelser inom sjukvården skall utredas och prövas enligt det regelverk och i den instansordning som är anpassad för och har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Det innebär Socialstyrelsen, HSAN, länsrätten, kammarrätten och så vidare. Det hindrar emellertid inte att systemet kan, och i vissa delar måste, förbättras menar Läkarförbundet.
– Jag tycker det är mycket olyckligt när man dömer den här typen av mål i allmän domstol, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm upprört. Jag tycker det här ska hanteras i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för det här är så svårbedömt utanför sjukvården. Jag tror aldrig att domstolarna kan få en bra kunskap om de speciella förhållanden som gäller i vården.
Hon anser att hela hanteringsordningen blir omöjlig för sjukvården om fallen ska gå i allmänna domstolar.
– Vi gör ju alltid bedömningar och vi måste fortsätta göra bedömningar. Dessa ska granskas, men det kommer alltid att finnas risk för att sådana här händelser inträffar utan att det finns något som helst uppsåt i det.
– Jag har mycket svårt att se att det här skulle vara ett brott.·